خانه / مهندسی شیمی / تحقیق شبيه سازي و بهينه سازی مصرف انرژی واحد بازيابي گوگرد

تحقیق شبيه سازي و بهينه سازی مصرف انرژی واحد بازيابي گوگرد

دانلود رایگان تحقیق شبيه سازي و بهينه سازی مصرف انرژی واحد بازيابي گوگرد ، مقاله ، تحقیق 

این محصول با ارزش “ تحقیق شبيه سازي و بهينه سازی مصرف انرژی واحد بازيابي گوگرد “را از یاهو فایل دانلود نمایید.

تحقیق شبيه سازي و بهينه سازی مصرف انرژی واحد بازيابي گوگرد

تحقیق-شبيه-سازي-و-بهينه-سازی-مصرف-انرژی-واحد-بازيابي-گوگرد

توضیحات:
پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی شیمی با عنوان شبيه سازي و بهينه سازی مصرف انرژی واحد بازيابي گوگرد، در قالب فایل word و در حجم ۱۰۸ صفحه. 

چکیده:

نياز روز افزون صنايع به گوگرد همراه با توجه به قوانين زيست محيطی جهت حذف آلاينده­ ها باعث شده است که توجه بيشتری به واحدهای بازيافت گوگرد در صنايع نفت، گاز و پتروشيمی گردد تا بتوان راندمان واحدهای فوق را به حداکثر رساند. در اين پروژه در ابتدا سعی شده است فرآيندهای مربوط به بازيافت گوگرد گاز ترش حاصل از واحد شيرين ­سازی پالايشگاه گازی مورد بررسی قرار گيرند و در اين ميان فرآيند اصلی که واکنش کلاز است بصورت مشروح بيان و مورد بررسی قرار گرفته است. کوره واکنش که در واقع قلب تپنده واحدهای بازيافت کلاز است مورد بررسی و مدل­سازی قرار گرفته ­است تا بتوان در آن دما و درصد واکنش را بدست آورد. در ادامه با نرم افزار HYSYS به شبيه­ سازی فرآيند پرداخته­ شده تا بتوان از طريق آن بهينه­ سازی مصرف انرژی را انجام داد. برای استفاده از اين شبيه­ ساز بايد يکسری فرضيات ساده شونده در نظر گرفت زيرا اطلاعات سنتيک واکنش کلاز بطور کامل در دسترس نيست. پس از شبيه­ سازی فرآيند با استفاده از نرم افزار MATLAB همراه با برنامه الگوريتم ژنتيک بسته نرم افزاری تهيه شده است که از طريق آن مي توان به بهينه­ سازی انرژی واحد فوق پرداخت و از جريان های فرآيندی برای سرمايش و گرمايش يکديگر استفاده کرد و در مصرف انرژی صرفه­ جويی نمود.

فهرست مطالب:

۱-فصل اول: مقدمه                                   
   1-1- ضرورت تحقيق              
   1-2- روش کار انجام شده
   1-3- خواص و کاربرد گوگرد                               
2- فصل دوم: مروری بر کارهای گذشته                       
  2-1-  مقدمه                                  
    2-1-1- جذب روي  جامدات                           
    2-1-2- تبديل مستقيم                            
    2-1-3- جذب برگشت پذير                         
  2-2- روش کلاز                                   
  2-3- روشهای بازيابي گوگرد مطروحه در مقالات علمی                       
     2-3-1- فرايندهاي ارتلوف 
     2-3-2- فرايندهاي پارسون اي و سي                           
     2-3-3- فرايند پروکلاز
     2-3-4- آخرين توسعه گروه پارسون اي و سي                   
  2-4- انتخاب بهترين فرايند بازيابي گوگرد                       
3- فصل سوم: اصول و تئوری فرآيند کلاز                       
  3-1-  شرح و توضيح فرايند کلاز                           
  3-2- ملاحظات فرايندي کلاز                               
  3-3- تفاوتهاي فرايندي                               
  3-4- عمليات احتراق                                     
  3-5- عمليات بازيابي اتلاف حرارتي                           
  3-6- عمليات کندانسور گوگرد                               
  3-7- عمليات گرمايش مجدد يا بازگرمايش                       
  3-8- عمليات تبديل کننده کاتاليستي                           
 3-9- فرآيند گاز باقيمانده                               
 3-10- اهميت نسبت سولفيد هيدروژن به هوا                       
 3-11- فرايندهاي بازيابي                                 
 3-12- فرايند بازيابي                                 
 3-13- فرايند اکسيداسيون مستقيم                           
 3-14- کاهش مايع                                   
 3-15- ذخيره گوگرد                                   
4- فصل چهارم: مدلسازي کوره واکنش                           
  4-1-  مقدمه                                       
  4-2- محاسبات مربوط به موازنه جرم                           
    4-2-1- محاسبه اکسيژن مورد نياز و کافي جهت احتراق کامل               
    4-2-2- موازنه جرم بخش احتراق و واکنش                       
  4-3- محاسبه دماي تعادلي شعله با استفاده از رابطه ثابت تعادل               
  4-4- محاسبه دماي شعله توسط موازنه انرژي                       
4-4-1- محاسبه کل انرژي ورودي به کوره                       
4-4-2- محاسبه انرژي حاصل از محصولات واکنش                   
4-4-3- محاسبه دماي شعله                               
  4-5- محاسبات مربوط به کوره فرايند بازيابي گوگرد پارس جنوبی           
4-5-1- وضعيت گاز اسيدي و هواي ورودي                       
4-5-2- موازنه جرم                                   
– محاسبه دماي شعله از طريق موازنه انرژي                   
-محاسبه انرژي حاصل از محصولات واکنش                   
 4-6- مقايسه                                       
5- فصل پنجم:شبيه سازي و بهينه سازي مصرف انرژي در واحد بازيابي گوگرد         
  5-1- مقدمه                                       
 5-2- مدل رياضی HYSYS                               
   5-2-1- سيستم خطی                                   
   5-2-2- روابط مربوط به موازنه جرم                           
   5-2-3- موازنه انرژي سيستم واکنشی                           
5-3- شبيه سازي حالت استاتيک                                   
  5-3-1- شبيه سازي کوره واکنشي                           
  5-3-2- شبيه سازي راکتورهاي کاتاليستي                       
  5-3-3- شبيه سازي دودكش                               
  5-3-4- مشخصه هاي شبيه سازي                           
5-4- بررسی اثر پارامتر ها روي نتايج حاصل ازشبيه سازي                   
  5-4-1- دماي گاز اسيدی ورودی به کوره                       
  5-4-2- رطوبت نسبي هواي محيط                           
  5-4-3- ميزان موجود در گاز اسيدي                       
  5-4-4- دماي هواي ورودي به کوره                           
5-5-) بهينه سازي مصرف انرژي در واحد بازيافت گوگرد                     
  5-5-1- ضرورت بهينه سازي                                 
  5-5-2- روش بهينه سازي                               
  5-5-3- نتايج بهينه سازي                                 
6- فصل ششم: نتيجه گيري و پيشنهادات                           
 6-1- نتيجه نهايي                                   
 6-2- ارائه پيشنهادات                                       
فهرست منابع                                       
پيوست ها

دانلود فایل

این محصول ارزشمند “تحقیق شبيه سازي و بهينه سازی مصرف انرژی واحد بازيابي گوگرد  “توسط پورتال  یاهو فایل  جمع آوری و برای فروش قرار داده شده است.

نظرات خود را در قسمت درج نظر ثبت کنید

منبع: یاهو فایل

مطلب پیشنهادی

استخراج دوفازی آبی تمایلی بیوملکول ها

استخراج دوفازی آبی تمایلی بیوملکول ها

استخراج-دوفازی-آبی-تمایلی-بیوملکول-ها

توضیحات:
تحقیق استخراج دوفازی آبی تمایلی بیوملکول ها در قالب فایل word و در حجم 35 صفحه.

بخشی از متن:
تغذيه و تنفس: يعني فرآيندي كه طي آن، جاندار با مصرف انرژيهاي محيطي (قند، چربي، پروتئين) و استفاده از اكسيژن (تنفس) باعث بقاي خودش ميشود. تنفس دو حالت دارد:
داخلي: تنفس سلولي در ميتوكندري
خارجي: تنفس شُشي رشد و نمو. هرموجود زنده طي فرآيندهاي مشخصي كه در هر سلول بدن رخ ميدهد، رشد پيدا ميكند و در مرحله اي از حيات سلولهاي آن تمايز پيدا مي كنند. (تمايز به معني تخصصي شدن كار سلولها است يعني هر سلول كارمشخصي به عهده ميگيرد).
ساختار شيميايي سلول اصولاً سلول از مواد آلي ساخته شده است. در ساختار مواد آلي 4 عنصر اصلي كربن، هيدروژن، اكسيژن و نيتروژن ديده ميشود. از بين اين 4 عنصر در بدن موجودات زنده اكسيژن فراوانترين عنصر است. مواد آلي معمولاً توسط موجودات زنده سنتز مي گردند و عنصر اصلي در ساختار تمام آنها عنصر كربن است. چهار گروه مهم از تركيبات آلي بدن جانداران عبارتند از:  هيدراتهاي كربن  - ليپيدها - پروتئينها - اسيدهاي نوكلئيك.
گام مهم در طراحي هر سيستم فرآيند تخميري، رشدمناسب، روش هاي موثر جداسازي و تخليص محصولات مطلوب است.  از آنجا كه اكثر بيومولكول ها دامنه پايداريبسيار كمي در برابر تغييرات pH، درجه حرارت، فشار اسمزي،بار سطحي و... دارند؛ انتخاب روش اختصاصي سازگارجداسازي و تخليص چالش برانگيز و مهم است. در بين فرآيندهاي جداسازي محصولات فرآيندهاي شيميايي،استخراج مايع- مايع راهكاري مناسب محسوب مي شود. بهطور كلي، استخراج مايع - مايع، با انتقال اجزاء خاص از يكفاز به فاز ديگر انجام ميشود.  اين فازها در يكديگر نامحلول يانيمه محلول هستند و در تماس با هم قرار دارند. اما استخراج مايع - مايع كه در صنعت و با به كارگيري حلال هاي آلي انجام مي شود براي بازيابي محصولات فرآيندهاي زيستي مناسب نيست زيرا بيومولكول هايي مانند پروتئين به اندازه كافي در حلال هاي آلي قابل انحلال نيستند و احتمال از بين رفتن آن ها وجود دارد. بنابراين سيستم هاي دو فازي آبي بايدجايگزين سيستم آب و حلال آلي شوند.

فهرست مطالب:
مقدمه
هیدرات های کربن
بيومولكول ايزومريها
ليپيدها
پروتئين
استخراج
روش‌های جدا سازی مایع
استخراج مایع- گاز
استخراج مایع- جامد
استخراج سیال فوق بحرانی
استخراج دوفازی آبی تمایلی
سيستم دوفازي آبي پليمر/ پليمر
سيستم دوفازي آبي پليمر/ نمك
سيستم دوفازي آبي بر پايه ي مواد فعال سطحي
تأثير نوع سيستم دوفازي بر ميزان استخراج آنزيم
اثر غلظت نمك بر ميزان استخراج آنزيم ليپاز
تأثير بار حجمي سوسپانسيون آنزيمي بر استخراج ليپاز
اثرpH، بر ميزان استخراج آنزيم
اثر نسبت حجمي فازها بر ميزان استخراج آنزيم ليپاز
نتيجه گيري
دانلود فایل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *