خانه / روانشناسی و علوم تربیتی / دانلود پایان نامه بررسي رابطه بين فرزند پروري والدين و پذيرش اجتماعي كودكان مقطع ابتدائي شهرستان رشت

دانلود پایان نامه بررسي رابطه بين فرزند پروري والدين و پذيرش اجتماعي كودكان مقطع ابتدائي شهرستان رشت

دانلود رایگان دانلود پایان نامه بررسي رابطه بين فرزند پروري والدين و پذيرش اجتماعي كودكان مقطع ابتدائي شهرستان رشت ، مقاله ، تحقیق 

این محصول با ارزش “ دانلود پایان نامه بررسي رابطه بين فرزند پروري والدين و پذيرش اجتماعي كودكان مقطع ابتدائي شهرستان رشت “را از یاهو فایل دانلود نمایید.

دانلود پایان نامه بررسي رابطه بين فرزند پروري والدين و پذيرش اجتماعي كودكان مقطع ابتدائي شهرستان رشت

دانلود-پایان-نامه-بررسي-رابطه-بين-فرزند-پروري-والدين-و-پذيرش-اجتماعي-كودكان-مقطع-ابتدائي-شهرستان-رشتدانلود پایان نامه با موضوع بررسي رابطه بين فرزند پروري والدين و پذيرش اجتماعي كودكان مقطع ابتدائي شهرستان رشتنوع فایل : Word تعداد صفحات : ۸۸پايان نامه جهت اخذ مدرك كارشناسي رشته روانشناسيشرح محتوا  فهرست                          چكيده                                                    2مقدمه                                                    3بيان مسئله                                               4سؤال مسئله                                               5اهميت و ضرورت تحقيق                                      5اهداف تحقيق                                              6فرضيه تحقيق                                             6متغيرهاي تحقيق                                          7تعاريف عملياتي واژه ها و مفاهيم                               7  فصل دوم پيشينه ادبيات تحقيقروانشناسی اجتماهی و رفتار اجتماعی                                10رفتار اجتماعی                                           12رشد رفتار اجتماعی                                        13انواع رفتار اجتماعی                                          14تفاوتهای فرهنگی در رفتارهای اجتماعی                           15خانواده                                                 16کنوانسيون حقوق کودک ویونیسف ديباچه      اين حکومتها         سبکهای فرزندپروری                                                      57   پيشينة تحقيق                                                   63فصل سوم روش تحقیقجامعه مورد مطالعه                                            66حجم نمونه                                                66روش نمونه گیری                                           66ابزار اندازه گیری در تحقیق حاضر                                  67پرسش نامه پذیرش اجتماعی                                      67روش تحقیق                                                68روش آماری مربوط به فرضیه                                     68روش جمع آوري اوري اطلاعات                                 70فصل چهارم یافته هامقدمه فصل چهارم                                          72نمونه گیری و داده های مورد استفاده ازآزمون                       73جدول بررسی رابطه بین شیوه های فرزند پروری والدین و پذیرش اجتماعی کودکان       75مقايسه پذيرش اجنماعي در بين دختران و پسران                       75مقايسه شيوه فرزند پدري  والدين در بين دختران وپسران                   76فصل پنجم بحث و نتیجه گیریبحث و نتیجه گیری                                         79مقياس شيوه هاي فرزند پروري                               81پیشنهادات                                                83محدودیت ها                                               84منابع                                                   85فصل اولكليات تحقيق چكيده:هدف از تحقيق حاضر بررسي رابطه بين شيوه هاي فرزندپروري والدين و پذيرش اجتماعي كودكان مقطع ابتدائي شهر رشت است كه فرضيه هاي تحقيق عبارتند از اينكه:۱- بين شيوه هاي فرزند پروري والدين و پذيرش اجتماعي كودكان رابطه وجود دارد.۲- بين پذيرش اجتماعي دختران و پسران تفاوت وجود دارد.۳- بين شيوه هاي فرزند پروري دختران و پسران تفاوت وجود دارد كه جامعه مورد مطالعه دانش آموزان مقطع ابتدائي شهر رشت است كه ۷۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب گرديده كه ۳۵ نفر دختران و ۳۵ پسران است و آزمون شيوه هاي فرزند پروري و پذيرش اجتماعي بر روي آنها اجرا گرديده كه جهت آزمون فرضيه ها از روش آماري ضريب هم بستگي پيرسون وt متغيير مستقل استفاده گرديده كه نتايج آن به اين شرح است كه بين شيوه هاي فرزندپروري و پذيرش اجتماعي رايطه وجود دارد ولي بين پذيرش اجتماعي و شيوه هاي فرزند پروري دختران و پسران تفاوت وجود ندارد. مقدمه :روان شناسان ؛ جامعه پذيري و پذيرش اجتماعي را به عنوان مبارزه اي فرد و جامعه تلقي مي كنند و مي گويند فرد مدام در حال گرايش به دور افكندن قيد وبندهاي اجتماعي و هنجارهاي جامعه است و آنها كسب شناخت(دانش ) را نيز نتيجه رويارويي و مجادله فرد ( ذهن ) و محيط مي دانند . پذيرش اجتماعي را روان شناسان فرايندي مي داند كه طريق آن كودك هنجارهاي والدين را صورت عمقي مي پذيرد و به سبك من برتر را ، محيط تهيه مي بيند، عوامل اجتماعي با تشكيل اين در پديده به عنوان فرد منتقل مي شوند و بدين شكل فرد جامعه پذير مي گردد. بدون ترديد رفتار انسان تا حدود زياد بستگي به عوامل ارثي زيست شناختي (بيولوژيكي ) دارد. كودك فقط به علت انسان بودن ، مي تواند اعمال و رفتاري را انجام دهد كه از عهده حيوانات پست در نمي آيد از جمله اينكه مغز بزرگ و پيچيده انسان ، او را قادر مي سازد تا معاني را به كارگيرد و با استفاده از زبان و قدرت كلامي ارتباط برقرار كند. اساس و مبناي رفتار عوامل تن كارشناختي (فيزيولوژيكي ) و عوامل محيطي هستند ويژگيهاي جسماني مانند رنگ چشم و پوست و… از قوانين ارثي تبعيت مي كنند به طور كلي نوع محيط بزرگ شده كودك و عوامل موجود در آن مي تواند در نوع جامعه پذيري و پذيرش اجتماعي آن نقش بسزايي داشته باشد به صورتي كه نوع تربيت والدين و برخورد درست آنها با كودكشان مي توان تأثيرات منفي و يا مثبتي بر روي آن بگذارند كه هر كدام مي تواند تأثير مخرب يا مفيدي بر روي جامعه داشته باشد. رفتار غير اكتسابي و آموزش آن توسط والدين به فرزند نتيجه و حاصل اثرات متقابل عوامل ساختي و محيطي است هر چند كه ماهيت اين در هم ورزي به گونه اي متفاوت و احتمالا’ كمتر آشكار مي شود و به نظر مي رسد كودك زندگي را با نيازها و سائقه هاي بنيادي جسماني و نيز يكي شروع مي كند. در عين حال نيز از آغاز داراي بازتاب ها در رفتارهايي چون بلعيدن و مكيدن و…. است. اگر والدين بتوانند درك و شناخت عميق و دقيق تري از رفتار فرزند را به خود او بفهمانند درپذيرش فرد و كودك در امعه كمك بالايي داشته و با شنا سايي طبقه اجتماعي خانواده به آساني مي توان به ارزشهاي خانواده پي برد زيرا هر طبقه اجتماعي ارزشهاي خاص و مربوط به خود را داراست و هدف از شيوه هاي تربيت پذيري كودك به والدين تغيير ارزش ها و رفتارهاي نامطلوب والدين نسبت به كودكان مي باشد تا بتواند با پذيرش اجتماعي در جامعه آشنا گردد… 

دانلود فایل

این محصول ارزشمند “دانلود پایان نامه بررسي رابطه بين فرزند پروري والدين و پذيرش اجتماعي كودكان مقطع ابتدائي شهرستان رشت  “توسط پورتال  یاهو فایل  جمع آوری و برای فروش قرار داده شده است.

نظرات خود را در قسمت درج نظر ثبت کنید

منبع: یاهو فایل

مطلب پیشنهادی

دانلود برنامه سالانه و تقویم اجرایی متوسطه سال تحصیلیل ۹۵-۹۶

دانلود برنامه سالانه و تقویم اجرایی متوسطه سال تحصیلیل 95-96

دانلود-برنامه-سالانه-و-تقویم-اجرایی-متوسطه-سال-تحصیلیل-95-96فهرست مطالب
عنوان
صفحه
صورتجلسه شورای مدرسه
7
مقدمه
8
ویژگی های یک برنامه خوب
9
بیوگرافی آموزشگاه
11
اطلاعات پرسنلی آموزشگاه
12
در سال تحصيلي ………..
مراحل برنامه ریزی
وضعیت قبولی کلاسهای اول و سوم متوسطه در سه سال گذشته
وضعیت فارغ التحصیلی دوره پیش دانشگاهی در سه سال گذشته
وضعیت قبولی کنکور سراسری در سه سال گذشته
تحليل نيازها
بررسی محیط بیرونی و درونی مدرسه
نقاط قوت
نقاط ضعف
فرصت ها
تهديد ها
تاكتيكها ، روشها و وسايل جهت رسيدن به اهداف
تنظیم برنامه عملیاتي
اقدام و اجرای برنامه ، نظارت، کنترل، ارزشیابی تکوینی، پایانی و بازخورد
فرم ارزشيابي پاياني

دانلود فایل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *