خانه / عمران / دانلود گزارش کار ساختمان

دانلود گزارش کار ساختمان

دانلود رایگان دانلود گزارش کار ساختمان ، مقاله ، تحقیق 

این محصول با ارزش “ دانلود گزارش کار ساختمان “را از یاهو فایل دانلود نمایید.

دانلود گزارش کار ساختمان

دانلود-گزارش-کار-ساختماندانلود گزارش کار عمران با موضوع ساختماننوع فایل : Word تعداد صفحات : 47فهرست و پیشگفتارمقدمه : اولین روز در کارگاه (۱)ساختمان دارای ۹ ستون است كه دو تا از ستونها میله گرد ۲۲ و بقیه میله گرد ۲۰ استفاده شده اند. ساختمان حدود ۸۰ متر زیر بنا دارد و قرار است تا سه طبقه پیلوت ادامه پیدا كند. لازم به ذكر است نمره میله گردها در طبقات بعدی كم شده تا اینكه در طبقه آخر به میله گرد شماره ۱۴ می رسد. ..دومین روز در کارگاه (۲)امروز كارگری در گوشه كارگاه مشغول ساختن انبار برای مصالح ساختمانی و وسایل كارگران است بدین گونه كه ابتدا ملات بعمل می‌آورد و سپس با ریختن در روی یك خط راستای دیوار را مشخص می‌كند سپس در دو انتهای این خط بر روی ملاتها دو بلوك قرار می دهد و بعد بوسیله ریسمان بقیه بلوكها را در یك راستا می ‌چیند و همچنین بوسیله شاقول عمود بودن بلوكها را مقایسه میكند و اینكار را در هر ردیف انجا داده تا دیوار مورد نظر ساخته شود. پس از ساخت دیوارهای انبار، كارگران بوسیله چوب و ایرانیت سقف انبار را درست می كنند سپس درب آهنی انبار را كه به صورت آماده خریداری شده بود را جا ‌می‌زنند…سومین روز در کارگاه (۳) چهارمین وپنجمین روز در کارگاه (۴و۵) ششمین روز در کارگاه (۶) هفتمین و هشتمین روز در کارگاه (۷و۸) نهمین و دهمین روز در کارگاه (۹و۱۰) یازدهمین روز در کارگاه (۱۱) دوازدهمین و سیزدهمین روز در کارگاه (۱۲و۱۳) چهاردهمین روز در کارگاه (۱۴) پانزدهمین و شانزدهمین روز در کارگاه(۱۵و۱۶) هفدهمین و هجدهمین روز در کارگاه (۱۷و۱۸) نوزدهمین روز در کارگاه (۱۹) بیستمین روز در کارگاه (۲۰) بیست و یکمین روز در کارگاه (۲۱) بیست دومین روز در کارگاه (۲۲) بیست و سومین و بیست و چهارمین روز در کارگاه (۲۳و۲۴) بیست وپنجمین و بیست وششمین روز در کارگاه (۲۵و۲۶) بیست وهفتمین وبیست هشتمین روز در کارگاه (۲۷و۲۸) بیست ونهمین سیمین روز در کارگاه (۲۹و۳۰) سی ویکمین سی ودومین روز در کارگاه(۳۱و۳۲) سی و سومین روز در کارگاه (۳۳) سی و چهارمین روز در کارگاه (۳۴) سی پنجمین روز در کارگاه (۳۵) سی ششمین روز در کارگاه (۳۶) سی و هفتمین روز در کارگاه (۳۷) سی و هشتمین روز در کارگاه (۳۸) سی و نهمین روز در کارگاه (۳۹) چهلمین روز در کارگاه (۴۰) چهل و یکمین روز در کارگاه (۴۱) چهل و دومین روز در کارگاه (۴۲) چهل و سومین روز در کارگاه (۴۳) چهل وچهارمین روز در کارگاه (۴۴) چهل و پنجمین روز در کارگاه (۴۵) چهل وششمین روز در کارگاه (۴۶) چهل و هفتمین روز در کارگاه (۴۷) چهل و هشتمین روز در کارگاه (۴۸) چهل و نهمین روز در کارگاه (۴۹) پنجاهمین روز در کارگاه(۵۰) پنجاه و یکمین روز در کارگاه (۵۱) پنجاه و دومین روز در کارگاه (۵۲) پنجاه وسومین روز در کارگاه (۵۳) پنجاه وچهارمین روز در کارگاه (۵۴) پنجاه وپنجمین روز در کارگاه (۵۵)

دانلود فایل

این محصول ارزشمند “دانلود گزارش کار ساختمان  “توسط پورتال  یاهو فایل  جمع آوری و برای فروش قرار داده شده است.

نظرات خود را در قسمت درج نظر ثبت کنید

منبع: یاهو فایل

مطلب پیشنهادی

تحقیق بارهای وارد بر سازه های هیدرولیکی

تحقیق بارهای وارد بر سازه های هیدرولیکی

تحقیق-بارهای-وارد-بر-سازه-های-هیدرولیکی

توضیحات:
تحقیق بارهای وارد بر سازه های هیدرولیکی، در قالب فایل Word و در حجم 27 صفحه.

بخشی از متن:
هدف در این تحقیق، محاسبه بارهای وارد بر سازه های هیدرولیکی است که در اینجا شش سازه ی سد، سرریز، دریچه، حوضچه آرامش، کالورت، و پایه های پل را به تفکیک بررسی می کنیم.

سدها: کفایت سازه ای یک سد بایستی در طول تغییرات شرایط یا حوادثی که در طول زمان استفاده از سد رخ می دهد، حفظ شود.از این رو ، طراحی سدها نیز با در نظر گرفتن طیف پاسخ احتمالی آن ها در شرایط بار گزاری مختلف، صورت می گیرد.
در تمامی شرایط قابل پیش بینی، ثبات سد و پی آن بایستی با نگه داشتن تنش ها در یک سطح قابل قبول و لزوم وجود همیشگی نفوذناپذیری، تضمین شود.
بارهای قطعی وارده بر سد، با توجه به نحوه توزیع، بزرگی، و نحوه عملکرد، عینا مشخصند؛ به عنوان مثال بار آب و بار وزن. دیگر بارهای مهم، که برخی از آنها به اهمیت بارهای قبل می باشند، وابسته به زمان بوده و از این رو تشخیص قبلی آن ها با اطمینان کمتری صورت می گیرد.

فهرست مطالب:
مقدمه
سدها
فهرست بارها
بار اولیه
بار آب (water load)
بار ناشی از وزن (self-weight load)
بارهای ناشی از تراوش (seepage loads)
بارهای ثانویه
بار رسوب (sediment load)
بارموج هیدرودینامیکی (hydrodynamic wave load)
بار یخ (ice load)
بار حرارتی (thermal load)
اثرات متقابل (interactive effects)
بار هیدرواستاتیکی تکیه گاه (abutment hydrostatic loads)
بارهای استثنایی
بار لرزه ای (seismic load)
اثرات زمین ساخت (tectonic effects)
سرریزها
بار استاتیکی
1- نیروهای ناشی از وزن مصالح ساختمانی
2- نیروی آب خارجی، فشار ناشی از بار گل و لای
3- فشار یخ
4- تنش های حرارتی
بارهای دینامیکی
1- بار بالا برنده
2- فشار موج
3- نیروهای زلزله
4- نیروی کششی ناشی از جریان
دریچه ها
حوضچه آرامش
نیروی وارد بر بلوک های کف (floor blocks)
نیروی بالابرنده (uplift) دال کف
کالورت (culvert)
بارهای متمرکز (Concentrated Loads)
بارهای یکنواخت (uniform distributed loads)
وزن دیواره های کناری (weight of side walls)
فشار آب کنار کالورت (water pressure inside culvert)
فشار زمین بردیوارهای عمودی (earth pressure on vertical side walls)
پایه پل (bridge piers)
بار مرده (dead load)
بار زنده (live load)
بار باد (wind load)
نیروی ناشی از جریان سیلاب (force of stream current)
رانش (bouyancy)
یخ (ice)
منابع
دانلود فایل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *