خانه / ASP.net / دستيابی داده در ASP.NET 2.0

دستيابی داده در ASP.NET 2.0

دانلود رایگان دستيابی داده در ASP.NET 2.0 ، مقاله ، تحقیق 

این محصول با ارزش “ دستيابی داده در ASP.NET 2.0 “را از یاهو فایل دانلود نمایید.

دستيابی داده در ASP.NET 2.0

دستيابی-داده-در-asp-net-2-0فهرست مطالبدستيابی داده در ASP.NET 2.0…………………………………………………………………………………………………… 6( بخش اول )…………………………………………………………………………………………………………………………. ۶دستيابی داده در برنامه های وب……………………………………………………………………………………………………….. ۷معماری دستيابی داده…………………………………………………………………………………………………………………. ۸منابع ذخيره سازی داده……………………………………………………………………………………………………………….. ۹Data providers……………………………………………………………………………………………………………….. 10ADO.NET API…………………………………………………………………………………………………………………. 11دستيابی داده در ASP.NET 2.0………………………………………………………………………………………………….. 12( بخش دوم )……………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲Data Access APIs…………………………………………………………………………………………………………… 12DataAdapters و DataSets…………………………………………………………………………………………………… 15كنترل های منبع  داده……………………………………………………………………………………………………………….. ۲۱كنترل هاي نسبت دهی داده………………………………………………………………………………………………………….. ۲۲GridView………………………………………………………………………………………………………………………… 23كنترل های منبع داده در ASP.NET 2.0………………………………………………………………………………………….. 26مزايای جداسازی محتويات از صفحه ای كه آنان را نمايش می دهد :…………………………………………………………………. ۳۶ASP كلاسيك……………………………………………………………………………………………………………………… ۳۹نمايش داده…………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۰دستيابی داده………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۵نمايش داده…………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۵دستيابی  داده……………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۳نمايش  داده………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۴سيستم پيكربندی  ASP.NET 2.0………………………………………………………………………………………………… 76machine.config : فايل پيكربندی سرويس دهنده……………………………………………………………………………….. ۷۷مزايای استفاده از يك فايل xml برای پيكربندی…………………………………………………………………………………….. ۷۸فايل پيكربندی برنامه  : web.config……………………………………………………………………………………………… 80نحوه بكارگيری پيكربندی……………………………………………………………………………………………………………. ۸۱تشخيص تغيير در فايل پيكربندی……………………………………………………………………………………………………… ۸۲فرمت فايل پيكربندی………………………………………………………………………………………………………………… ۸۲پيكربندی Session State……………………………………………………………………………………………………….. 86سيستم پيكربندی  ASP.NET 2.0………………………………………………………………………………………………… 93قابليت های مرورگر…………………………………………………………………………………………………………………. ۹۷خطاهای سفارشی…………………………………………………………………………………………………………………… ۹۹ASP كلاسيك……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۴ASP.NET 1.x…………………………………………………………………………………………………………………. 104كنترل های سرويس دهنده ASP.NET…………………………………………………………………………………………….. 123اسكريپت های سمت سرويس گيرنده……………………………………………………………………………………………….. ۱۲۳GridView :……………………………………………………………………………………………………………………… 126اسكريپت های سمت سرويس گيرنده در صفحات ASP.NET……………………………………………………………………… 130كنترل های Validation در ASP.NET…………………………………………………………………………………………. 139كنترل های Validation در ASP.NET…………………………………………………………………………………………. 150گروه های validation…………………………………………………………………………………………………………… 160كنترل های Validation در ASP.NET…………………………………………………………………………………………. 171SQL Injection………………………………………………………………………………………………………………… 174راه حل چيست ؟…………………………………………………………………………………………………………………… ۱۷۵سادگی كد نويسی………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۷۸كنترل های پويا در ASP.NET……………………………………………………………………………………………………. 180توليد رويدادهای كنترل توسط اسكريپت……………………………………………………………………………………………. ۱۸۵كنترل های پويا در ASP.NET……………………………………………………………………………………………………. 187مديريت state و مسائل در ارتباط با آن…………………………………………………………………………………………… ۱۹۸View state……………………………………………………………………………………………………………………. 199ذخيره Member variables در view state……………………………………………………………………………….. 212انواع مدل كدينگ در ASP. NET 2.0………………………………………………………………………………………….. 218روش code-behind :………………………………………………………………………………………………………….. 224انواع مدل كدينگ در ASP. NET 2.0………………………………………………………………………………………….. 227مفهوم  page class  در ASP.NET…………………………………………………………………………………………… 230مدل Inline code………………………………………………………………………………………………………………. 231صفحات code-Behind………………………………………………………………………………………………………… 232Error Handling  در ASP.NET……………………………………………………………………………………………… 241اثرات جانبی فعال كردن debug mode………………………………………………………………………………………… 243معرفی کلاس ها……………………………………………………………………………………………………………………. ۲۶۵نمايش ليست درايوهای منظقی موجود………………………………………………………………………………………………. ۲۷۴ايجاد يک دايرکتوری……………………………………………………………………………………………………………… ۲۷۵حذف يک فايل……………………………………………………………………………………………………………………. ۲۸۵متدهای کلاس  FileSystemInfo………………………………………………………………………………………………. 288کنترل DataGrid  :………………………………………………………………………………………………………………. 302کنترل DataList  :……………………………………………………………………………………………………………….. 303کنترل Repeater :……………………………………………………………………………………………………………….. 307فرم ها و كنترل های سرويس دهنده…………………………………………………………………………………………………. ۳۱۲فرم HTML :…………………………………………………………………………………………………………………….. 315فرم های ASP.NET :……………………………………………………………………………………………………………. 317مدل سرويس گيرنده – سرويس دهنده………………………………………………………………………………………………. ۳۱۹پروتکل HTTP…………………………………………………………………………………………………………………… 320نحوه ارائه يک صفحه وب در ASP.NET………………………………………………………………………………………… 321فرم ها و کنترل های سرويس دهنده…………………………………………………………………………………………………. ۳۳۶فرم ها و کنترل های سرويس دهنده…………………………………………………………………………………………………. ۳۵۲فرم ها و کنترل های سرويس دهنده…………………………………………………………………………………………………. ۳۶۲مثال : نحوه استفاده از کنترل………………………………………………………………………………………………………… ۳۶۵<asp:checkboxlist>…………………………………………………………………………………………………………. 368برنامه نويسی مبتنی بر رويداد در وب………………………………………………………………………………………………… ۳۷۱رويداد چيست ؟…………………………………………………………………………………………………………………… ۳۷۳رويدادهای ASP.NET………………………………………………………………………………………………………….. 377رويدادها در HTML……………………………………………………………………………………………………………… 381کنترل سرويس دهنده Button…………………………………………………………………………………………………….. 390

دانلود فایل

این محصول ارزشمند “دستيابی داده در ASP.NET 2.0  “توسط پورتال  یاهو فایل  جمع آوری و برای فروش قرار داده شده است.

نظرات خود را در قسمت درج نظر ثبت کنید

منبع: یاهو فایل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *