خانه / عمران / کارآموزی و پروژه- ساخت و ساز ساختمان۵ طبقه مسكوني فلزی-در قالبdocx – در ۸۰ صفحه

کارآموزی و پروژه- ساخت و ساز ساختمان۵ طبقه مسكوني فلزی-در قالبdocx – در ۸۰ صفحه

دانلود رایگان کارآموزی و پروژه- ساخت و ساز ساختمان۵ طبقه مسكوني فلزی-در قالبdocx – در ۸۰ صفحه ، مقاله ، تحقیق 

این محصول با ارزش “ کارآموزی و پروژه- ساخت و ساز ساختمان۵ طبقه مسكوني فلزی-در قالبdocx – در ۸۰ صفحه “را از یاهو فایل دانلود نمایید.

کارآموزی و پروژه- ساخت و ساز ساختمان۵ طبقه مسكوني فلزی-در قالبdocx – در ۸۰ صفحه

کارآموزی-و-پروژه-ساخت-و-ساز-ساختمان5-طبقه-مسكوني-فلزی-در-قالبdocx--در-80-صفحهمراحل اجراي پروژه :مراحل ساخت ساختماننقشه های ساختمانینقشه زبان افراد فنی بوده و بایستی یک فرد فنی این زبان را با تمام رموز آن بشناسد. به بیان دیگر از عهده ی ترسیم نقشه به طور درست و اصولی برآمده و توانایی درک و خواندن آن را نیز داشته باشد.نقشه کشی ساختمان کار فنی و نیز هنری است.۱)بخش فنی آن مربوط به رعایت نکات ترسیمی است، این بخش را می توان در کلاس درس فراگرفت.۲)بخش هنری آن مربوط به زیبائی و تمیزی ترسیمات می باشد، این بخش با کوشش و تمرین مداوم بدست می آید.تقسیم بندی نقشه های ساختمانی۱) نقشه های معماری (نقشه های فاز ۱)این نقشه ها شامل طراحی ابنیه (جزئیات) به قرار زیر می باشد:الف) نقشه های مسکونی ب)تجاری ج)بهداشتی د)فرهنگی ه)آموزشی و)ورزشی و…توجه: نقشه های ساختمان های فوق الذکر بر اساس نتایج بدست آمده از مطالعات اولیه که به تصویب رسیده باشد، طرح و تهیه می شود.نقشه های معماری یک پروژهالف) پلان Plan :برش فرضی افقی از ارتفاعاتی که مشخصات هر چه بیشتر ساختمان (در، پنجره، ضخامت دیوارها و…) از آن ارتفاع دیده و ترسیم شود. مقیاس پلان ها ۵۰/۱ یا ۱/۱۰۰در نظر گرفته می شود. ۳/۲ از کف و ۱/۳ از سقفتوجه: پلان تیپ Typical Plan در یک ساختمان چند طبقه، طبقاتی که پلان های پشابه دارند، فقط یک نقشه (پلان) با عنوان پلان تیپ تهیه می گردد.ب)برش های عمودی یا قائم (مقاطع): Sectionاین نوع برش در دو حالت طولی و یا عرضی تهیه می شود.توجه: برش ها به صورت فرضی بوده و جهت مشخص کردن قسمت های حساس داخلی ساختمان تهیه می شود. (قسمت های حساس ساختمان بع ترتیب راه پله، رامپ، سرویس حمام، دستشوئی و آشپزخانه می باشد.)ج) نما ها Elevationاز یک ساختمان حداکثر، چهار نما تحت عناوین شمالی، جنوبی، شرقی و غربی تهیه می شود.د) دتایل ها Detailsنقشه بزرگ نمایی جزئیات قسمت های حساس یک ساختمان را دتایل می نامند.ه) پلان مبلمان Decoration Planپلان مبلمان یا پلان دکوراسیون جهت مشخص کردن لوازم مورد استفاده در فضا های داخلی ساختمان استفاده می شود، که در این پلان اندازه و محل قرارگرفتن لوازم مشخص می گردد.۲) نقشه های محاسباتی (نقشه های فاز ۲)این نوع نقشه ها را که تحت عنوان نقشه های سازه معروف است، شامل نقشه های به قرار زیر می باشد:الف) نقشه های اسکلت ساختمان ب) پی و ستون ها ج) دیوار ها باربر و برش د) نقشه های تیرریزی سقف۳) نقشه های شهرسازیطراحی این نقشه ها بر اساس مطالعه و نیازمندی های شهری صورت می گیرد. این نقشه ها شامل موارد به قرار زیر است:الف) شبکه های رفت وآمد و پیاده و سوارهب) نحوه ی کاربری اراضی ج) نحوه ی توزیع شبکه ی آبد) سیستم دفع آب های سطحی ه) نحوه ی توزیع شبکه برق، گاز، تلفن و فاضلاب۴) نقشه های تأسیساتی ساختمانA) تأسیسات مکانیکی: این نوع نقشه ها شامل کلیه نقشه های مربوط به هدایت آب، فاضلاب، کانال های تهویه و … می باشد. که به قرار زیر تقسیم بندی می شود:لوله کشی آب سرد و گرم بهداشتیلوله کشی سیستم شوفاژ و تهویه مطبوعشبکه آب باران و فاضلابکانال های تهویه یا کولرلوله کشی موتور خانه و …B) تأسیسات الکتریکی:نقشه های تأسیسات الکتریکی شامل موارد زیر می باشد:مسیر و مشخصات کلیه سیم کشی ها از جمله برق ، تلفن و آنتن و …مراحل اجرای اسکلت بتنیمرحله اول میخ کوبیاکس بندیریختن گچپی کنیدیوارچینی پیریختن بتن مگر یا بتن پاکیزهمیله گزاری یا ساختن شناژ یا ارماتور بندیریختن بتنویبره بتننگهداری بتن مخصوص شرایط سخت محیطی(دمای بالا و یا هوای سرد)بستن ارماتورهای ستونقالب بندی ستونریختن بتن ستونهابستن ارماتور شناژ ها یاتیرهابستن قالب نگهدارنده زیر ارماتورهاتیرچه گذاریگذاشتن قالب میانی مانند بلوک های پلی استایرن یا سفالقالب بندی سقفشمع گذاریریختن بتن سقفویبره بتن سقفماله کشی بتن سقف یا پرداخت نهاییقالب بندی راه پله هامیله گرد گذاری راه پله هاریختن بتن راه پله هابرداشتن شمع ها بعد از 2 هفته تا ۲۱ روزستون بعدی الی اخرسقف اخر:ایجاد پلها جهت تحمل وزن سقف کاذب…دریافت پول از کارفرما معمولا بعد از برداشتن قالب انجام میپذیرهالبته در هر مرحله 10 درصد کسر میشه در انتهای کار بعد از جمع اوری ابزار و تایید منهدس مجری و ناظر باید مبلغ حسن انجام کار به پیمانکار عودت بشهنکات اجرایی ساختمانهای اسکلت بتنی و فلزی۱- مقاومت طراحی یک مقطع از یک قطعه سازه ای با تقسیم مقاومت مشخصه بر ضرایب ایمنی جزئی برای مقاومت ها محاسبه می شود.۲- عاملهای موثر بر سازه ساختمان ها که باید در طراحی در نظر گرفته شوند شامل بارهای مرده و زنده، بار باد و نیروی ناشی از زلزله و برخی عاملهای دیگر می باشد.۳- منظور از یتن رده c50 بتنی با ۵۰ مگا پاسکال مقاومت مشخصه است.۴- اگر قرار باشد برای یک تیر ساده تحت بار گسترده یکنواخت یک درز اجرایی ( سطح واریز ) پیش بینی شود باید این درز در ثلث وسط طول تیر قرار گیرد.۵- تعیین نسبت اختلاط بر اساس تجربه و بدون مطالعه آزمایشگاهی برای رده بتن ۱۲ و پایین تر قابل اجراست.۶- حداکثر دمای بتن ریزی در هوای گرم برای بتن ۳۰ درجه سانتیگراد می باشد.۷- شرایط محیطی ضعیف برای بتن ریزی یعنی محیط خشک با رطوبت کمتر از ۵۰% و حافضت نشده.۸- برای مقابله با سولفات ها ، سیمان سرباره ای و سیمان نوع ۵ توصیه می گردد.۹- در مناطق ساحلی به منظور افزایش پایایی بتن حداقل مقدار سیمان ۳۶۰ کیلوگرم در متر مکعب و حداکثر نسبت آب به سیمان برای بتن در معرض محیط ۴/۰ می باشد.۱۰-ضرائب ترکیب بارها برای ملحوظ نمودن احتمال کمتر همزمانی تعداد بیشتری از عاملها در نظر گرفته می شود.۱۱-منظور از ظرائب باربری یک قطعه بتن آرمه ، مقاومت محاسبه شده قطعه بر مبنای ابعاد مقاطع آن و مقاومت های محاسباتی است.۱۲-آزمایش خم کردن و باز کردن خم برای میلگردهای سرد اصلاح شده الزامی می باشد.۱۳-قالب برداری و برچیدن پایه های زیر طره ها از انتهای آزاد صورت می گیرد.۱۴-مقاومت فشاری متوسط لازم در طرح اختلاط بتن با اعمال ظرایبی از انحراف معیار و مقادیر ثابتی بر مقاومت مشخصه بدست می آید.۱۵-در خصوص مقابله با املاح کلر ، سیمان نوع ۲ در مقابل محیط هایی با املاح سولفات و کلر بهتر از انواع دیگر سیمان پرتلند عمل می کند.۱۶-برای کنتر دمای بتن در بتن ریزی در هوای گرم حداکثر دمای سیمان ۷۰ درجه سانتیگراد و حداکثر دمای بتن هنگام ریختن ۳۰ درجه سانتیگراد توصیه می گردد.۱۷-سیمانی که در آن فشردگی انبار پدید آمده است می توان پس از پودر کردن کلوخها آن را مصرف نمود.۱۸-تواتر نمونه برداری از بتن باید حداقل یک نمونه بتن از هر رده بتن در روز و حداقل ۶ نمونه از کل سازه باشد.۱۹-در صورتی ، روش عمل آوردن و مراقبت رضایت بخش تلقی می شود که مقاومت فشاری نمونه های کارگاهی در هر سنی ، حداقل ۸۵% مقاومت نظیر نمونه های عمل آمده در آزمایشگاه باشد.۲۰-از هر رده بتن در هر روز کار ، حداقل برداشت یک نمونه الزامیست.۲۱-مناسبترین جا برای سطوح واریز بتن جایی است که تلاشها بویژه نیروی برشی کمترین مقدار را داشته باشند.۲۲-منظور از عمل آوردن بتن یعنی مرطوب نگهداشتن بتن به مدت کافی ، جلوگیری از اثر سوء عوامل خارجی و بسته به مورد ، تسریح گرفتن و سخت شدن به کمک حرارت.۲۳-برچیدن پایه های اطمینان زمانی مجاز است که مقاومت بتن به مقاومت ۲۸ روزه مورد نظر رسیده باشد.۲۴-نمونه های آگاهی به منظور اطلاع از کیفیت بتن در موعدهای خاص تهیه می گردند.۲۵-در ساخت بتن برای پی های حجیم بهتر است لز سیمان تراس و یا سیمان نوع ۲ استفاده نمود.۲۶-پیش تنیدگی را می توان ذخیره نمودن تنشهای فشاری در بتن قیل از بارگذاری نهایی نامید.۲۷-ماکزیمم تولید برش در وسط دیوار حاصل می گردد.۲۸-نقشه هایی که برای قسمت های خاص و حساس سازه با استفاده از نقشه های اجرایی تهیه می شوند را نقشه های کارگاهی می نامند.۲۹-در بتن هایی که در معرض آب زیرزمینی قرار دارند اصلا نباید از سیمان پرتلند تیپ ۵ استفاده نمود.۳۰-مهندس ناظر می تواند برای حصول اطمینان از کیفیت مصالح مصرفی ، انجام هر آزمایشی را درخواست نماید.۳۱-وقتیکه بارهای سرویس به یک تیر بتن آرمه وارد می شوند ، لنگر حداکثر ایجاد شده در تیر بیشتر از لنگر ترک دهندگی بتن تیر است.۳۲- از میلگردهای فولادی از هر ۵۰ تن و کسر آن از هر قطر و هر نوع فولاد حداقل ۳ نمونه باید نمونه گیری کرد.۳۳-آبهای حاوی سولفاتها و کلریدها ، نظیر آب دریا و برخی چاه ها ، با این شرط که یون سولفات از ۱۰۰۰ و یون کلرید از ۵۰۰ مشخص ، ستون طراحی می گردد.۳۴-طراحی ستونهای بتنی تحت خمش دو محوری معمولا با تبدیل دو ممان در دو جهت و یک ممان و با خروج از مرکزیت مشخص ، ستون طراحی می گردد.۳۵-مقدار کل سولفات در مخلوط بتن نباید از ۵ % وزن سیمان بر حسب SO3 تجاوز نکند.۳۶-منظور از مقاومت مشخصه فولاد مقداری است که حداکثر ۵% مقادیر نمونه های اندازه گیری شده برای تسلیم ، کمتر از آن باشد.۳۷- تغییر شکل زیاد ، ترک خوردگی بیش از حد و لرزش یک سازه بتن آرمه نشان دهنده یک حالت حدی بهره برداری است.۳۸-در حالت حدی بهره برداری بارها ، سربارها و سایر عوامل مشخصه ( بدون ضریب ) و در حالت حدی نهایی ، بارها و سایر عاملهای محاسباتی ( ضریب دار) ملاک عمل قرار می گیرند.۳۹-اگر پس از مصرف بتن در بنا ، آزمایش آزمونه های عمل آمده در آزمایشگاه حاکی از عدم تنطباق بتن بر رده مورد نظر باشد ، باید بر اساس آئین نامه بتن ایران تدابیری برای حصول اطمینان از ظرفیت باربری سازه اتخاذ نمود.۴۰-برای تیرها با دهانه بیش از ۵ متر پایه های اطمینان الزامی است.۴۱-سیمان آهنی یا فروسیمان مصالحی متشکل از ملات سیمان و شبکه های فولادی و یا قطعات ریز فولادی می باشد .42- مقدار حداقل میلگردهای اصلی ( طولی) در ستون های بتن آرمه برابر یک درصد سطح مقطع ستون است .43-در سیستم های دال دو طرفه بتنی ، با کاهش سختی خمشی ستون ها ، ممان مثبت افزایش و ممان منفی کاهش می یابد.۴۴-افزایش مقاومت فشاری بتن در یک تیر بتن آرمه باعث افزایش تغییر شکل تیر در هنگام گسیختگی می شود.۴۵-خیز بلند مدت یک تیر بتن آرمه ۲ تا ۳ برابر خیز اولیه آن است .46-مقاطع بتن آرمه را باید طوری طراحی نمود که گسیختگی خمشی قبل از گسیختگی برشی اتفاق بیفتد.۴۷-برای تامین پیوستگی بیشتر در محل سطوح واریز ( درزهای اجرایی‌ ) علاوه بر آماده کردن سطح بتن قبلی سطح واریز را با قشری از ملات سیمان و ماسه نرم به ضخامت ۲ تا ۳ میلیمتر پوشانده و در بتنی که بلافاصله در کنار آن ریخته میشود میزان سنگدانه درشت را کم کرد .48-در مناطق مرطوب می توان حداکثر ۱۲ پاکت سیمان به شرط ارتفاع کل کمتر از ۸/۱ متر نباشد روی هم قرار داد.۴۹-در بتن ریزی در مناطق گرم جهت جلوگیری از تبخیر بالا باید از وزش باد بر بتن جلوگیری به عمل آورد ، برای کاهش دمای بتن از قطعات خرد شده یخ نیز می توان استفاده نمود و محیط بتن ریزی را حتی الامکان خنک کرد.۵۰-برای افزایش مقاومت در برابر زلزله در تیرهای قابهای بتن آرمه حداکثر فاصله مجاز خاموت های تیر در محل تکیه گاه کمتر از قسمت های دیگر تیر است.۵۱-در مورد خاموت های ستونهای قابهای بتن آرمه مقاوم در برابر زلزله لازم است که فاصله خاموت ها در نزدیکی اتصال به تیر کمتر از سایر قسمت های آن باشد.۵۲-در صورت نیاز به وصله آرماتورهای اصلی ستون برای مقاومت بهتر در مقابل زلزله بهتر است که محل وصله ها در نیمه میانی ستون باشد.۵۳-دیوار برشی مضاعف از نظر مقاومت در برابر زلزله : الف) بعلت قابلیت جذب انرژی در تیرهای اتصال و گسیخته شدن این تیرها ( بجای خود دیوار) برای مقابله با زلزله بهتر از دیوارهای تکی عمل می کنند. ب) با تعبیه شبکه های میلگرد ضربدری در محل تیرهای اتصال راندمان آن ها بیشتر می شود.۵۴-اعضای مرزی در دیوار برشی قسمت های انتهای دیوار که با مقطع افزایش یافته بوده و سلح به میلگردهای طولی محصور در خاموت می باشند ، برای کل نیروی محوری وارده به دیوار و زوج نیروهای محوری فشاری و کششی ناشی از کل لنگر وارده بر دیوار باید طراحی گردند.۵۵-پارامتر نسبت آب به سیمان مهمترین علمل در مقاومت فشاری بتن است.۵۶-هدف از استفاده بتن مگر (نظافت) هموار نمودن سطح زیر بتن اصلی ، جلوگیری از جذب آب و سیمان مخلوط بتن و جلوگیری از آسیب رساندن مواد زیان آور خاک به میلگردها است.۵۷-مناسبترین روش نصب سنگ پلاک بدنه های ساختمان بصورت خشک با بستهای فلزی روی پشت بند متصل به سازه می باشد.۵۸-اختلاف بین مقاطع فشرده و غیر فشرده این است که نسبت پهنای آزاد به ضخامت در عناصر فشاری مقاطع فشرده کوچکتر از مقدار نظیر در عناصر فشرده است.۵۹-در حالت حدی نهایی لغزش ضریب ایمنی جزئی برابر ۸۵/۰ روی بار مرده باید اعمال شود.۶۰-در ترکیب بارها در طراحی گاه بزرگترین تلاش حاصل از ترکیب بار مرده و سربار ملاک طرح مقطع قرار می گیرد.۶۱-اتصالات فلزی که نیروی محاسبه شده ای را تحمل می کنند باید تحمل ۳ تن نیرو را داشته باشند.۶۲-یکی از حالات کمانش جان در تیرهای لانه زنبوری ، کمانش جانبی – پیچشی جان می باشد.۶۳-در وصله ستونها اگر سطح انتهایی دو قطعه کاملا صاف و تنظیم شده باشد و انتقال نیرو از طریق تماس مستقیم انجام شود ، وصله باید بتواند برابر ۵۰ درصد مقاومت عضو متصل شونده را تحمل کند.۶۴-در وصله بال تیرها مقدار جوش در هر طرف طرف مقطع باید برای تامین مقاومتی که مقدارش حداقل ۵/۱ برابر نیروی موجود در قطعه وصله شده است ، کافی باشد.۶۵-به منظور استفاده از تیر لانه زنبوری تحت اثر بارهای متناوب تکرار شئنده و تحت اثر بارهای ناشی از زلزله برش ماشینی و برش اتوماتیک شعله ای با کیفیت مناسب مجاز است.۶۶-در یک ستون با تیرآهن دوبله و قیدهای موازی ، قیدها برای نیروی برشی ستون محاسبه می شوند.۶۷-برای کاهش ضخامت یک صفحه زیر ستون تعبیه سخت کننده حدفاصل ستون الزامیست.۶۸-وصله ستونها بر اساس نیروی محوری محوری ستونهای دو طرف وصله وصله و نیز بر اساس درصدی از مقاومت کوچکترین مقطع ستون دو طرف وصله بایستی طراحی شوند.۶۹-پدیده لهیدگی جان تیر در زیر بارهای متمرکز قسمتی از جان تیر که تحت اثر نیروی متمرکز فشاری قرار میگیرد دچار تسلیم می شود.۷۰- در صورتیکه از پیچ های معمولی و یا پیچ های پر مقاومت در حالت اتصال غیر اصطکاکی مشترک با جوش استفاده می شود ، فرض صحیح اینست که کل تنش در اتصال را جوش به تنهایی تحمل کند.۷۱-در یک اتصال جوش حداکثر بعد جوش گوشه به ضخامت صفحه ای که جوش روی لبه آن انجام می گیرد بستگی دارد.۷۲-عملیات ایجاد انحنا در یک عضو فولادی و یا از بین بردن آنها به کاربردن روشهای گرم کردن موضعی با حداکثر حرارت ۶۵۰ درجه سانتی گراد.۷۳-میزان پیش خیز ، میزان خیز منفی قبل از ساخت را گویند و برای تیرها و خرپاها لازم می باشد.۷۴-در طراحی تیر واسط در سیستم مهاربندی واگرا ، سخت کننده های جان به منظور تامین شکل پذیری با سیلان برشی به فواصل حدود ۲۵ برابر ضخامت جان در طول تیر واسط قرار داده می شوند و ولی از ورق مضاعف چسبنده به جان نمی توان برای تقویت جان به این منظور استفاده نمود.۷۵-در سیستم های مهاربندی واگرا ، جهت افزایش شکل پذیری ، ارجح است که تیر واسط در برش مقدم بر خمش به سیلان برسد ( جاری شود )76- جهت جذب انرژی زلزله و کاهش نیروهای وارده بر ساختمان بهتر است که اسکلت ساختمان بصورت قاب فضائی خمشی همراه بادبند در هر دو جهت ساخته شود.۷۷-در قابهای صلب خمشی ، تیر و ستون در نقطه اتصال به یک اندازه دوران می کنند.۷۸-در قابها با اتصال خورجینی قابها قابلیت نیروی جانبی را ندارند.۷۹-قید افقی ستونهای دوبله باید ۲ درصد نیروی فشاری ستون را تحمل کنند.۸۰-دو ستون به هم چسبیده در مقایسه با دو ستون که با قید افقی متصل شده اند ، دو ستونی که با قید افقی متصل شده اند قابلیت تحمل نیروی فشاری بیشتری را دارند.۸۱-بست مورب ستونهای دوبله بصورت فشاری طراحی می شوند.۸۲-در تیرهای لانه زنبوری ورق جان برای پوشاندن سوراخ و جلوگیری از خمش و کمانش توام قسمتهای بالا و پایین سوراخ بکار می رود.۸۳-در تیرهای لانه زنبوری اگر بتن داخل سوراخها نفوذ کند ضرفیت باربری تیر افزایش می یابد .84-در مورد طاق ضربی می توان گفت که در زلزله های کوچک می توان آن را دیافراگم انعطاف پذیر بحساب آورد و در زلزله های بزرگ احتمال خرابی آن می رود.۸۵-در ساختمانی با ارتفاع ۷۰ متر اتصال ستونهای فلزی بهمدیگر اتصال جوشی یا اتصال با پیچهای پر مقاومت تنیده است.۸۶-در مورد قابهای صلب خمشی شکل پذیر کمانش اعضا منجر به کاهش میزان انرژی جذب شده می گردد و به خصوص تحت اثر بارهای دوره ای (سیکلیک) ناشی از زلزله ، مقاومت کمانش اعضاء ممکن است کاهش یابد. لذا باید در طراحی جلوگیری از بروز کمانش کلی یا موضعی نیز منظور شود.۸۷- پی عبارتست از مجموعه بخش هائی از سازه و خاک که انتقال بار بین سازه و زمین از طریق آن صورت می پذیرد.۸۸- مسؤلیت اجرای صحیح عملیات مربوط به شناسایی خاک پی و به کارگیری لوازم و دستگاه های مناسب برای این کار بر عهده حفار است.۸۹- بررسی های ژئوتکنیکی ، ارائه داده های مربوط به رفتار خاک که در طراحی و ساخت بناها لازم می آید و همینطور اثرات بنا بر محیط اطراف را نیز بررسی می کند.۹۰- اگر از اثرات ناشی از گروه شمع صرفه نظر شود حداقل تا عمق ۲۸ متر باید حفاری گردد.۹۱- در مورد بخش ها یا عدسی های کف گودبرداری که دارای قابلیت تراکم بیشتر نسبت به سایر نقاط می باشد باید بهسازی شود و یا با خاک متراکم یا بتن ، جاگزین گردد.۹۲- پی عمیق عبارتست از : عم

دانلود فایل

این محصول ارزشمند “کارآموزی و پروژه- ساخت و ساز ساختمان۵ طبقه مسكوني فلزی-در قالبdocx – در ۸۰ صفحه  “توسط پورتال  یاهو فایل  جمع آوری و برای فروش قرار داده شده است.

نظرات خود را در قسمت درج نظر ثبت کنید

منبع: یاهو فایل

مطلب پیشنهادی

پاورپوینت ترکهای ساختمانی

پاورپوینت ترکهای ساختمانی

پاورپوینت-ترکهای-ساختمانی

توضیحات:
فایل پاورپوینت ترکهای ساختمانی، در حجم 33 اسلاید قابل ویرایش، همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:
مديريت و نگهداري ساختمان، يكي از موضوعات مهم در مديريت ساختمان مي باشد، كه تاكنون در كشور ما مورد توجه جدي قرار نگرفته است. بطور كلي دوره ي تعمير و نگهداري ساختمان در حدود نود و پنج درصد دوره ي حيات يك ساختمان را، از زماني كه مفهوم ذهني ساخت شكل مي گيرد تا پايان عمر آن به خود اختصاص مي دهد. با اعمال يك سيستم مناسب مديريتي در بخش تعمير و نگهداري نه تنها مي توان كيفيت ساختمان را افزايش داد، بلكه امكان بهينه سازي هزينه ها نيز فراهم مي گردد. بديهي است با توجه به اين مطلب تعمير و نگهداري ساختمان و مديريت آن از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشد. در اين مجموعه ابعاد مختلف مديريت و نگهداري ساختمان مورد مطالعه قرار گرفته است. نظر به اينكه داشتن مديريتي صحيح و مناسب، نيازمند داشتن يك سازماندهي جهت اعمال اهداف مديريت مي باشد، به همين جهت در اين مقاله همچنين مقوله ي سازماندهي تعمير و نگهداري مورد مطالعه قرار گرفته است.
مبحث تعمير و نگهداري در ساختمان مدتهاست در سراسر جهان بويژه در كشورها ي توسعه يافته مورد توجه قرار گرفته است. با اينكه اهميت اين بخش از صنعت و تكنولوژي ساختمان از سوي محافل علمي و تحقيقاتي معتبر جهان بدست مي آيد، متاسفانه در بعد كاربردي و علمي آنگونه كه بايد و شايد مورد توجه قرار نگرفته است .
و...

فهرست مطالب:
مقدمه ترک ها
انواع ترک ها
حالت های ترک
روش های تعمیر ترک
ترک در نعل درگاه ها و پیوند های عمیق ترک
رفع ترك اطراف ستونهاي فلزي
نتیجه گیری کلی ایجاد ترک ها

هدیه محصول:
فایل word انواع ترک های سطوح بتنی و جلوگیری از آن (6صفحه)
دانلود فایل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *