خانه / علوم پزشکی / دانلود مقاله جهش کروموزوم

دانلود مقاله جهش کروموزوم

دانلود رایگان دانلود مقاله جهش کروموزوم ، مقاله ، تحقیق 

این محصول با ارزش “ دانلود مقاله جهش کروموزوم “را از یاهو فایل دانلود نمایید.

جدول 2.5 نتیجه برای=4 Nkeep  کروموزو را نشان می دهد. خوصیات تجمعی که در ستون 4 استفاده شده اند برای انتخاب کروموزم بکار می روند. اعداد تصادفی بین صفر و یک به وجود می آورند. از بالای لیست شروع می کنیم ، اولین کروموزم با خصوصیت متراکم بودن که از داده تصادفی که از استخر جفت گیری انتخاب شده بالاتر است انتخاب می شوند. بعنوان مثال ، اگر عدد تصادفیr =  0.577 باشد،‌آنگاه 4<r<0.7 بنابراین Chromosome2 انتخاب می شود. اگر هر کروموزم باخودش محاسبه شود آنگاه دارای داده های زیاد تناوبی هستیم. ابتدا باید اجازه مراودبه آنها داده شود. این فقط به این معنی است که در نسل 3 تا از این نوع کروموزم داریم. دومین مرحله ، به طور تصادفی یک کروموزم دیگر انتخاب می کنیم. انتخاب دراین دیدگاه به طور طبیعی صورت می گیرد. سومین مرحله ،‌ یک کروموزم دیگر انتخاب می کنیم و از همان تکنینک وزنی قبل استفاده می کنیم. روش رتبه بندی وزن کردن . کمی سخت تر از رو جفت گیری کردن از ابتدا به انتها است. جمعیت های کوچک قابلیت بالایی برای انتخاب کروموزم های یکسان دارند. این قابلیت باید یک بار اندازه گیری شود. ما س …

این محصول ارزشمند “دانلود مقاله جهش کروموزوم  “توسط پورتال  یاهو فایل  جمع آوری و برای فروش قرار داده شده است.

منبع: یاهو فایل

مطلب پیشنهادی

دانلود پاورپوینت روش شمارش پلاکت – 11 اسلاید

              •روش شمارش پلاکت بااستفاده ازهموسیتومترومیکروسکپ فازکنتراست: •نمونه خون وریدی برروی EDTAگرفته می شود.استفاده ازخون مویرگی تغییرات بیشتری رانشان می دهد. •محلول رقیق کننده اگزالات آمونیوم1%درآب مقطراست. •نمونه خون به نسبت 1:100بارقیق کننده رقیق می شود. •پلاکت درزیرمیکروسکپ فازکنتراست به شکل گردیابیضی که غالبا یک یابیش ازیک زائده دارند دیده می شوند. •پلاکتهادر10مربع کوچک (هرطرف ازهموسیتومتر5مربع)شمرش می شوند.چنانچه تعدادکل پلاکتهای شمرده شده کمتراز100است بایدازتعدادمربعهای بیشتری استفاده شود.اگرکل تعدادپلاکتهادرهمه 50مربع کوچک کمتراز50عددباشد،شمارش بایدبارقت 1:20یا1:10تکرارشود. •محاسبه: •شمارش پلاکت=250 * رقت * تعدادمربعها/تعدادپلاکتهای شمرده شده •CVاین روش چنانچه حداقل 100پلاکت شمرده شود11%است. •خون گرفته شده روی EDTAدر20درجه به مدت 5ساعت ودر40درجه به مدت 24ساعت نتایج رضایت بخشی خواهد داشت. • • ...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *