خانه / علوم پزشکی / دانلود مقاله پروبیوتیکها و درمان سرطان

دانلود مقاله پروبیوتیکها و درمان سرطان

دانلود رایگان دانلود مقاله پروبیوتیکها و درمان سرطان ، مقاله ، تحقیق 

این محصول با ارزش “ دانلود مقاله پروبیوتیکها و درمان سرطان “را از یاهو فایل دانلود نمایید.

غذای کنشی (funct ional food) غذایی است حاوی یک یاترکیبی از اجزاء سازنده اصلی که باکنشها وفعالیتهای فیزیولوژیک بدن برهم کنش نموده تا آن رابهبود بخشید ویا اینکه خطر بروز بیماریهای مربوط را کاهش دهد. گسترش چنین مواد غذایی کنش با تعیین وشناسایی برهم کنش بین جزء غذایی وفعالیت ویژه آن در بدن آغاز گشته وبا فهم صحیح وآگاهی مناسب از مکانیسم چنین برهم کنش مثبتی ونهایتاً ارائه واثبات اثرات مفید شان در انسانها ، از جمله کاهش خطربروز بیماری ، ادامه می یابد . به طور خاص ، تاثیر محافظیتی یا باز دارند. اجزاء وعناصر مختلف یک رژیم غذایی برایجاد، رشد رمتاساز(گسترش میکروب یا مرض) سرطان موضوعی است اگر امروز بسیار مورد توجه می باشد . وتا کنون جهت شناسایی اجزاء سازنده یک رژیم غذایی طبقه بندی شد. عنوان ضد، ژنهای سرطانی (برای مثال ، کارتنوئیدها، سولفیدهای آلیل ، فیبرهای غذایی) باتوانایی ممانعت ازآغاز واحتمالا گسترش سرطان کارها واقدامات بسیاری صورت گرفته است. مجرای معدی روده ای به عنوان مجرای اصلی گسترش موادغذایی کنشی شناخته وتعیین شده ، زیرا صرف نظر از فرآیندهای گوارشی این عضو وبه خصوص روده بزرگ نقشهای اصلی و …

این محصول ارزشمند “دانلود مقاله پروبیوتیکها و درمان سرطان  “توسط پورتال  یاهو فایل  جمع آوری و برای فروش قرار داده شده است.

منبع: یاهو فایل

مطلب پیشنهادی

ارزیابی همبستگی بین حضور ژن های تولید کننده شیگا توکسین (stx1 و stx2) در اشرشیا کلی O157 H7 با پارامترهای میکروبی و شیمیایی در شیر خام

چکیدهباکتری اشرشیاکلی تولید کننده شیگا توکسین یکی از مهمترین عوامل بیماری زا در صنعت فرآورده های لبنی محسوب می شود. ...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *