خانه / علوم پزشکی / فیزیک و زیست شناسی پرتویی

فیزیک و زیست شناسی پرتویی

دانلود رایگان فیزیک و زیست شناسی پرتویی ، مقاله ، تحقیق 

این محصول با ارزش “ فیزیک و زیست شناسی پرتویی “را از یاهو فایل دانلود نمایید.

این Pdfدرمورد اثار مستقیم و غیر مستقیم اشعه ایکس،حساسیت پرتویی سلول های بدن به اشعهو…توضیحات مفصلی را برای شما ارائه میکند.همچنین منحنی بمانش سلولی را بطور کامل توضیح میدهد.همچنین رابطه بین LET,RBEو اکسیژن را باهم مقایسه میکند. …

این محصول ارزشمند “فیزیک و زیست شناسی پرتویی  “توسط پورتال  یاهو فایل  جمع آوری و برای فروش قرار داده شده است.

منبع: یاهو فایل

مطلب پیشنهادی

دانلود پاورپوینت روش شمارش پلاکت – 11 اسلاید

              •روش شمارش پلاکت بااستفاده ازهموسیتومترومیکروسکپ فازکنتراست: •نمونه خون وریدی برروی EDTAگرفته می شود.استفاده ازخون مویرگی تغییرات بیشتری رانشان می دهد. •محلول رقیق کننده اگزالات آمونیوم1%درآب مقطراست. •نمونه خون به نسبت 1:100بارقیق کننده رقیق می شود. •پلاکت درزیرمیکروسکپ فازکنتراست به شکل گردیابیضی که غالبا یک یابیش ازیک زائده دارند دیده می شوند. •پلاکتهادر10مربع کوچک (هرطرف ازهموسیتومتر5مربع)شمرش می شوند.چنانچه تعدادکل پلاکتهای شمرده شده کمتراز100است بایدازتعدادمربعهای بیشتری استفاده شود.اگرکل تعدادپلاکتهادرهمه 50مربع کوچک کمتراز50عددباشد،شمارش بایدبارقت 1:20یا1:10تکرارشود. •محاسبه: •شمارش پلاکت=250 * رقت * تعدادمربعها/تعدادپلاکتهای شمرده شده •CVاین روش چنانچه حداقل 100پلاکت شمرده شود11%است. •خون گرفته شده روی EDTAدر20درجه به مدت 5ساعت ودر40درجه به مدت 24ساعت نتایج رضایت بخشی خواهد داشت. • • ...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *