خانه / فنی و مهندسی / دانلود مقاله مطالعه دینامیک جریان سوخت وهوا در کاربراتور پژو 405 با مخلوط کننده گازی و مقا یسه عملکرد آن با نتایج آزمایشگاهی

دانلود مقاله مطالعه دینامیک جریان سوخت وهوا در کاربراتور پژو 405 با مخلوط کننده گازی و مقا یسه عملکرد آن با نتایج آزمایشگاهی

دانلود رایگان دانلود مقاله مطالعه دینامیک جریان سوخت وهوا در کاربراتور پژو 405 با مخلوط کننده گازی و مقا یسه عملکرد آن با نتایج آزمایشگاهی ، مقاله ، تحقیق 

این محصول با ارزش “ دانلود مقاله مطالعه دینامیک جریان سوخت وهوا در کاربراتور پژو 405 با مخلوط کننده گازی و مقا یسه عملکرد آن با نتایج آزمایشگاهی “را از یاهو فایل دانلود نمایید.

در این مقا له با استفاده از روش حجم محدود،جریان آرام و جریان آشفته سه بعدی با تقارن محوری سوخت وهوای کا ربراتور ،مورد برسی قرار گرفته است .حوزه جریان توسط یک سیستم شبکه که به روش جبری ایجاد می شود ،شبکه بندی شده است.این شبکه منطبق بر جسم است.در حل معادلات مختصات عمومی به کار گرفته شده اند.افزون بر معادلات بقاء جرم ومو منتوم،معادله های بقاء مربوط به سوخت هوانیز حل شدهان تا میزان ونحوه اختلاط سوخت وهوا مورد برسی قرار گرفته با شد .در حل همزمان معادلات بقاءاز روش های تکرار ضمنی در قالب یک حل کننده بلوک سه قطری (Block Tridiagona  Silver ) استفاده شده است. با توجه به اعداد ماخ  نسبتاًپایین در جریان مورد برسی،جریان تراکم ناپذیر فرض شده است. در این پژوهش ،روش تصحیح کننده ی فشار ، روش معادله کمکی پتانسیل(Method projection)می باشدکه خود بر حل یک معادله پواسون استوار است.با استفاده از نرم افزار توسعه یافته ،دینامیک جریان در چند مخلوط کننده گازی مورد برسی قرار گرفت.مقایسه عملکرد آنها با نتایج آزمایشگاهی نشان داد که این برنامه می تواند به عنوان یک ابزار مناسب برای طراحی مخلوط کننده گ …

این محصول ارزشمند “دانلود مقاله مطالعه دینامیک جریان سوخت وهوا در کاربراتور پژو 405 با مخلوط کننده گازی و مقا یسه عملکرد آن با نتایج آزمایشگاهی  “توسط پورتال  یاهو فایل  جمع آوری و برای فروش قرار داده شده است.

منبع: یاهو فایل

مطلب پیشنهادی

پروژه: اصول حفاظت دیستانس و دیفرانسیل دیجیتال در سیستم قدرت الکتریکی – نسخه ورد 135 صفحه

<form action="http://shop98.sellfile.ir/webservice/index.php" method="post" id="FORM_1461760" style="padding:5px;margin:0px;text-align:center;width:400px;direction:rtl;font-family:tahoma;" onsubmit="return chkf1461760()" targe="_blank"> <label>ایمیل</label> <input dir="ltr" type="text" size="19" name="TxtEmail" id="TxtEmail1461760" value="" placeholder="دریافت لینک دانلود توسط ایمیل"/> <label>موبایل</label> <input type="text" size="19" name="TxtMobile" id="TxtMobile" value="" placeholder=""/> <div style="margin-top:5px;margin-bottom:5px;margin-left:auto;margin-right:auto;width:200px;padding:5px;border:1px solid #e6e6e6;background:#f9f9f9;text-align:center;border-radius:5px;color:blue">مبلغ قابل پرداخت <b>5,000 تومان</b></div> <input type="submit" id="btnsubmit" value="پرداخت" class="formbutton"> <input type="hidden" name="Card" value="1461760"> <input type="hidden" name="num" value="1"> </form&g ...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *