خانه / علوم پزشکی / رشد کودک

رشد کودک

دانلود رایگان رشد کودک ، مقاله ، تحقیق 

این محصول با ارزش “ رشد کودک “را از یاهو فایل دانلود نمایید.

رشد کودک فرمت ورد 24 صفحه   واضح است از ارتباطات محسوسی بین رشد ساختارهای سیستم عصبی انسان و عملکرد های رفتاری ارگانیسم هم از لحاظ قبل از تولد و هم از لحاظ بعد از تولد وجود دارد. روی هم رفته ، اهمیت صریح بسیاری از این ارتباطات رسمیت و قطعیت کاملی ندارند .   بطور کلی ، نظرات متوجه به اهمیت این ارتباطات عالیست. آنان بسیاری از ادبیات تحقیق در این زمینه بوده است. در عوض دیدگاه هایی مطرح است که عطف نظر انها معطوف به تکوین نوروسایک انسان از لحاظ قبل از تولد و بعد از تولد باشد .     ادامه در فایل زیر …

این محصول ارزشمند “رشد کودک  “توسط پورتال  یاهو فایل  جمع آوری و برای فروش قرار داده شده است.

منبع: یاهو فایل

مطلب پیشنهادی

دانلود پاورپوینت روش شمارش پلاکت – 11 اسلاید

              •روش شمارش پلاکت بااستفاده ازهموسیتومترومیکروسکپ فازکنتراست: •نمونه خون وریدی برروی EDTAگرفته می شود.استفاده ازخون مویرگی تغییرات بیشتری رانشان می دهد. •محلول رقیق کننده اگزالات آمونیوم1%درآب مقطراست. •نمونه خون به نسبت 1:100بارقیق کننده رقیق می شود. •پلاکت درزیرمیکروسکپ فازکنتراست به شکل گردیابیضی که غالبا یک یابیش ازیک زائده دارند دیده می شوند. •پلاکتهادر10مربع کوچک (هرطرف ازهموسیتومتر5مربع)شمرش می شوند.چنانچه تعدادکل پلاکتهای شمرده شده کمتراز100است بایدازتعدادمربعهای بیشتری استفاده شود.اگرکل تعدادپلاکتهادرهمه 50مربع کوچک کمتراز50عددباشد،شمارش بایدبارقت 1:20یا1:10تکرارشود. •محاسبه: •شمارش پلاکت=250 * رقت * تعدادمربعها/تعدادپلاکتهای شمرده شده •CVاین روش چنانچه حداقل 100پلاکت شمرده شود11%است. •خون گرفته شده روی EDTAدر20درجه به مدت 5ساعت ودر40درجه به مدت 24ساعت نتایج رضایت بخشی خواهد داشت. • • ...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *