خانه / روانشناسی و علوم تربیتی / بررسي رابطه عشق و بهزيستي روان شناختي با رضايت مندي از زندگي زناشويي

بررسي رابطه عشق و بهزيستي روان شناختي با رضايت مندي از زندگي زناشويي

دانلود رایگان بررسي رابطه عشق و بهزيستي روان شناختي با رضايت مندي از زندگي زناشويي ، مقاله ، تحقیق 

این محصول با ارزش “ بررسي رابطه عشق و بهزيستي روان شناختي با رضايت مندي از زندگي زناشويي “را از یاهو فایل دانلود نمایید.

بررسي رابطه عشق و بهزيستي روان شناختي با رضايت مندي از زندگي زناشويي

بررسي-رابطه-عشق-و-بهزيستي-روان-شناختي-با-رضايت-مندي-از-زندگي-زناشوييبررسي رابطه عشق و بهزيستي روان شناختي با رضايت مندي از زندگي زناشويي  پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته مشاوره خانواده چکيده :  پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه بين عشق و بهزيستي روان شناختي با رضايت مندي از زندگي زناشويي انجام شد. اين پژوهش از نوع کاربردي و روش آن توصيفي و ازنوع همبستگي بود. اطالعات مورد نياز براي اين تحقيق از طريق ۳ پرسش نامه کتبي جمع 1 آوري گرديده که عبارتند از پرسش نامه رضايت از زندگي زناشويي)انريچ(، پرسش نامه  2و هم چنين پرسش نامه )عشق( که محقق ساخته است بهزيستي روان شناختي )ريف ( .جامعه ي آماري اين تحقيق متشکل از کليه زوج هاي ساکن در بندرعباس بود که در نهايتپرسش نامههاي ۳۶۸ نفر مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت. اين پژوهش داراي ۴سوال اصلي بود که پس از تجزيه و تحليل داده ها جواب هاي زير به دست آمد: بين )عشق( و )رضايت مندي زناشويي( رابطه ي معني داري وجود دارد، بين )بهزيستي روان شناختي( و )رضايت مندي زناشويي( رابطه ي معني داري وجود دارد، بين )مولفه هاي عشق( و )رضايت مندي زناشويي( رابطه ي معني دار وجود دارد، بين )مولفه هاي بهزيستي روان شناختي( و )رضايت مندي زناشويي( رابطه ي معنادار وجود دارد. در پايان پيشنهاداتي جهت حل مشکالت زوجين و فرهنگ سازي خانواده ها داده شد.  -1-1 امروزه مي توان در حوزه روان شناسي کاربردي به روان شناسي زناشويي و مشاوره خانواده تاکيد نمود. در مبحث روان درماني خانواده نيز که هم پوشي فزاينده اي با مشاوره زناشويي دارد، به بررسي ارتباط بين زوج و زوجه مي توان پرداخت و با استفاده از فرآيند عشق، تفاهم و ميزان صميميت و تعهد زوجين را به يکديگر افزايش داد)بهادري و سيا، .)1381 خانواده را مي توان يك واحد عاطفي و شبکه اي از روابط درهم تنيده اي دانست که از پيوند زناشويي زن و مرد بنا نهاده مي شود و رضايت يك فرد از زندگي زناشويي به منزله رضايت وي از خانواده محسوب مي شود و رضايت از خانواده به مفهوم رضايت از زندگيبوده و در نتيجه تسهيل در امر رشد، تعالي و پيشرفت مادي و معنوي جامعه را دربر خواهد داشت. مي توان رضايت زناشويي را به عنوان يك موقعيت روان شناختي در نظر گرفت که خود به خود به وجود نمي آيد بلکه مستلزم تالش هردو زوج است . نتايج به دست آمده نشان مي دهد که عشق رابطه مستحکمي با رضايت زناشويي دارد و يکي از عوامل بسيار مهم در دستيابي به رضايت زناشويي در روابط زناشويي، عشق است)حافظي و جامعي نژاد،۱- اهداف تحقيق :  : کلي هدف -۱-۴-۱ بررسي رابطه عشق و بهزيستي روان شناختي با رضايت مندي از زندگي زناشويي : جزيي اهداف -۱-۴-۲· تعيين رابطه بين عشق و رضايت از زندگي زناشويي· تعيين رابطه بين بهزيستي روان شناختي و رضايت از زندگي زناشويي[Type here]75-1- سوالات تحقيق : · آيا بين عشق و رضايت از زندگي زناشويي رابطه وجود دارد ؟· آيا بين بهزيستي روان شناختي و رضايت از زندگي زناشويي رابطه وجود دارد ؟۶-۱- تعاريف مفهومي و عملياتي اصطالحات : 

دانلود فایل

این محصول ارزشمند “بررسي رابطه عشق و بهزيستي روان شناختي با رضايت مندي از زندگي زناشويي  “توسط پورتال  یاهو فایل  جمع آوری و برای فروش قرار داده شده است.

نظرات خود را در قسمت درج نظر ثبت کنید

منبع: یاهو فایل

مطلب پیشنهادی

تحقیق بررسي ميزان شيوع اختلالات رواني در مديران دبيرستانهاي دخترانه شهر تهران

تحقیق بررسي ميزان شيوع اختلالات رواني در مديران دبيرستانهاي دخترانه شهر تهران

تحقیق-بررسي-ميزان-شيوع-اختلالات-رواني-در-مديران-دبيرستانهاي-دخترانه-شهر-تهران

توضیحات:
پایان نامه بررسي ميزان شيوع اختلالات رواني در مديران دبيرستانهاي دخترانه شهر تهران، در قالب فایل word و در حجم 110 صفحه.

مقدمه:
اختلالات رواني مشكلات جدي و شايعي هستند كه در سراسر دنيا مشاهده مي شود. 14 درصد از تمامي ناتوانايي ها به علت اختلالات رواني، اجتماعي و عصبي بوده است و اين موارد 20 درصد از كل مراجعين به مراكز بهداشتي عمومي را تشكيل مي دهند.
افزون بر آنها بر پايه برآوردهاي سازمان جهاني بهداشت (1993) در دنيا حدود 500 ميليون نفر از اختلالات رواني رنج مي برند كه از اين عده حدود 25 ميليون نفر مبتلا به اسكيزوفرني نزديك به 150 ميليون نفر مبتلا به اختلالات نوروتيك مي باشند. و بيشتر اين موارد در كشورهاي در حال توسعه ديده مي شود. از طرفي همين سازمان معتقد است حجم مسائل رفتاري و رواني در اين كشورها رو به فزوني است و اين افزايش تا حدود زيادي وابسته به رشد جمعيت و تغييرات سريع اجتماعي مانند شهرنشيني و فروپاشي خانواده هاي گسترده و تغيير در شيوه هاي زندگي مردم و مشكلات اقتصادي مي باشد.
مروري بر مطالعات همه گيرشناسي كه طي 3 دهه گذشته انجام شد نشان مي دهد كه ميزان شيوع اختلالات رواني در كشورها و فرهنگهاي مختلف به علت تفاوت در روشهاي نمونه گيري، متنوع بودن ابزارهاي مورد استفاده، تكنيكهاي مختلف مصاحبه و نوع نظامهاي طبقه بندي، متفاوت گزارش گرديده است.
 اختلالات رواني نه تنها در جامعه ما بلكه در همه جوامع بشري از متمدن و غيرمتمدن به صورت آشكار و نهان وجود دارد و نمونه هايي از آن در بين مردان- زنان- جوانان- بزرگسالان و حتي سالمندان به صورتهاي مختلف مشاهده مي شود ولي برخي از اختلالات رواني در بين گروههاي مختلف سني و جنسي بيشتر است اينگونه افراد كه مبتلا به اختلال رواني هستند بيشتر از همه مبتلا به اضطراب و تشويش هستند. اختلالات رواني آرامش و تعادل رواني و رفتاري را از بيمار سلب كرده و فرد را در سازگاري با محيط دچار اشكال مي سازد كه در بعضي از اين اختلالات عدم تعادلها داراي صورتي آشكار هستند.

فهرست مطالب:
فصل اول : طرح تحقیق
فصل دوم : پيشينه تحقيق
فصل سوم : روش تحقيق
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها
فصل پنجم : نتيجه گيري
دانلود فایل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

porno video Pendik escort maltepe escort porno izle bursa escort kurtkoy escort