سرخط خبرها
خانه / حقوق / بررسي محتويات و مندرجات اسناد رسمي

بررسي محتويات و مندرجات اسناد رسمي

دانلود رایگان بررسي محتويات و مندرجات اسناد رسمي ، مقاله ، تحقیق 

این محصول با ارزش “ بررسي محتويات و مندرجات اسناد رسمي “را از یاهو فایل دانلود نمایید.

بررسي محتويات و مندرجات اسناد رسمي

بررسي-محتويات-و-مندرجات-اسناد-رسميبررسي محتويات و مندرجات اسناد رسمي چرا سند را ثبت مي كنيممي دانيم اگر رعايت ضوابط مقرر قانوني در ثبت سند نشود آن سند اگر چه ثبت شده باشد ولي قانوناً رسمي تلقي نمي شود چون هر ثبتى سند را رسمى نمى‏كند. ممكن است سند در دفتر اسناد رسمى يا دفتر ازدواج و طلاق هم به ثبت رسيده باشد ولي رسمى تلقى نشود. بنابراين هر سندى كه ثبت شد و رسمى تلقي نشد ديگر داراى آثار مذكور در مواد ۷۰،۷۲،۷۳ قانون ثبت نيز نخواهد بود . براى اين كه سند رسمى تلقى بشود طبق ماده ۱۲۸۷ ق.م رعايت تحقق شرايطي در ثبت سند لازم است . اگر بعضى شرايط مقرر قانوني در ثبت سند رعايت نشود ومثلاً نسبت به اجراي چنين سندي اجرائيه صادر شده باشد بايد باطل شود .چرا كه سند مزبور رسمى و لازم الاجرا نبوده است و در مواردي بايد توقيف عمليات اجرايي نيز صادر شود ضمناً چنين سندي داراي آثار مقرر در مواد ۷۰ و ۷۲ و ۷۳ قانون ثبت نخواهد بود براي اينكه سندي رسمي تلقي شود ضوابطي بايستي در ثبت آن رعايت شود :اولين شرط اين است كه سند فني و يا به عبارت ديگر توسط مأمور دولت ثبت شود . البته مابين مأمور دولت و مستخدم دولت تفاوت است ثبت كننده بايد مأمور دولت باشد يا بعبارت ديگر مجاز در قسمت سند باشد خواه مستخدم دولت باشد يا نباشد شرط دوم اين است كه صلاحيت ثبت سند را داشته باشد و در حدود صلاحيت خود عمل بكند ( اعم از صلاحيت ذاتي و صلاحيت محلي ) . در مورد صلاحيت ذاتى بحثى نيست فرضاً اگر سردفتر اسناد رسمى واقعه ازدواج را ثبت كند اين سند رسمى تلقي نمي شود ، چون سردفتر اسناد رسمي برخلاف صلاحيت ذاتى خود عمل كرده است ، يا اگر سردفتر ازدواج آمد و معامله خانه را ثبت كرد اين سند نيز رسمى نيست . براى اين كه سردفتر خلاف صلاحيت ذاتىاش عمل كرده است. درمورد صلاحيت محلي هم همينطور است ، گاهى اوقات در مورد صلاحيت محلي به خصوص در مورد ثبت وقايع ازدواج و طلاق متأسفانه ديده شده است كه سردفتر ازدواج يا طلاق دفتر ثبت وقايع را از شهرى كه براى تنظيم سند مأموريت دارند خارج مىكند و براى تنظيم سند شهر ديگرمي برد ، مثلاً از يك ده دفتر را مىآورند در شهر و سند ازدواج يا طلاق را ثبت مىكنند و در اين قبيل موارد چون سردفتر برخلاف صلاحيت محلىاش عمل كرده است اين سند ، سند لازم الاجرا و رسمى تلقي نمي شود . سردفتر اسناد رسمي حق ندارد بدون كسب مجوز دفتر خود را از اتاقش خارج بكند و معمولاً هم اينكار را انجام نمىدهند و بعضاً هم اگر چنين كنند از لحاظ انتظامي قابل تعقيب خواهند بود . سردفتر اسناد رسمي حق ندارد دفتر خود را از محل دفتر خانه خارج كند و در خارج از محل دفتر خانه سند ثبت نمايد مگر با اجازه دادستان يا مقامات ديگري كه درقانون مقرر گرديده است . اگر سردفتر اسناد رسمي خارج از حوزه ايكه طبق ابلاغ صادره مجاز به ثبت سند است ، سند ثبت نمايد چون خلاف صلاحيت محلي عمل كرده سند مذكور رسمي تلقي نمي شود . پس يكى ديگر از شرايطي كه براي رسميت سند لازم است اين است كه تنظيم كننده سند رعايت حدود صلاحيت اعم از ذاتي و محلي را در تنظيم سند بنمايد شرط سوم اين است كه سند بر طبق مقررات قانون ثبت شده باشد. -سندي كه طبق قانون به ثبت رسيد و رسمي تلقي شد از نظرحقوقي و قضائي چه آثاري بر آن مترتب است يا به عبارت ديگر آثارمهم ثبت سند چيست؟ از آثار مهم سند رسمي اين است كه انكار وترديد در مقابل سند رسمي يا سندي كه داراي اعتبار اسناد رسمي است مسموع نيست ماده ۱۲۹۲ قانون مدني و ماده ۷۰ قانون ثبت را ملاحظه فرمائيد. مى‏گوئيم انكار و ترديد مسموع نيست يا پذيرفته نيست نمى‏گوئيم كسى نمى‏تواند انكار و ترديد بكند، مى‏تواند ولى مسموع و پذيرفته نيست واين از آثار مهم ثبت سند است. عليهذا با توجه به اصل برائت و با توجه به اينكه سند دليل براي اثبات دعوا محسوب است و به جهت اينكه ارائه و اقامه دليل با مدعي است و مدعى عليه مي‌تواند منكر بشود. طبق ماده ۷۰ قانون ثبت و ماده ۱۲۹۲ قانون مدني انكار در مقابل سند رسمي مسموع نيست . علاوه بر اين درماده ۷۰ قانون ثبت مقرر داشته مأمورين قضايي يا اداري كه از راه حقوقي يا جزائي انكار فوق را مورد رسيدگي قرار داده يا به نحوي از انحاء مندرجات سند رسمي را معتبر ندانند شش ماه تا يكسال انفصال موقت محكوم خواهند شد و طبق ماده ۷۳ قانون ثبت قضات و مأمورين دولت كه از اعتبار دادن باسناد ثبت شده استنكاف نمايند در محكمه انتظامي يا اداري تعقيب مي‌شوند و در صورتي كه اين تقصير قضات يا مأمورين بدون جهت قانوني باشد و به همين جهت ضرر مسلم نسبت بصاحبان اسناد رسمي متوجه شود محكمه انتظامي يا اداري علاوه بر مجازات اداري آنها را به جبران خسارات وارده نيز محكوم خواهد نمود . ماده ۷۰ ق.ث سه قسمت دارد. قسمت اول در رابطه با محتويات سند رسمي است كه مي گويد سندى كه مطابق قوانين به ثبت رسيده رسمى است و تمام محتويات و امضاءهاى مندرج در آن معتبر خواهد بود مگر اين كه اثبات جعليت آن سند ثابت شود.عليهذا نسبت به محتويات سند انكار پذيرفته نيست مگر اثبات جعليت. حال بايد ديد تا كجا مى‏شود وارد سند رسمى شد. آيا نبايد طرف سند رسمى رفت و به آن رسيدگي كرد و بعبارت ديگر هرجا سند رسمى ارائه شد قاضي نمي‌تواند نسبت به آن رسيدگي كند؟

دانلود فایل

این محصول ارزشمند “بررسي محتويات و مندرجات اسناد رسمي  “توسط پورتال  یاهو فایل  جمع آوری و برای فروش قرار داده شده است.

نظرات خود را در قسمت درج نظر ثبت کنید

منبع: یاهو فایل

مطلب پیشنهادی

تحقیق حقوق؛ سببیت بین ضرر و فعل زيانبار

تحقیق حقوق؛ سببیت بین ضرر و فعل زيانبار

تحقیق-حقوق؛-سببیت-بین-ضرر-و-فعل-زيانبار

توضیحات:
پایان نامه رشته حقوق؛ با موضوع سببیت بین ضرر و فعل زيانبار، در قالب فایل word و در حجم 145 صفحه.

بخشی از متن:
مفهوم ضرر يا خسارت را هر فردي مي‌داند. در هرجا كه نقص در اموال ايجاد شود يا منفعت مسلمي از دست داده شود يا به سلامت و حيثيت و عواطف شخص لطمه‌اي وارد آيد مي‌گويند ضرري ايجاد شده است...
... مثلاً اقسام ضرر را با توجه به شخص متضرر كه مي‌توان به قابل تحمل و غيرقابل تحمل يا قابل جبران و غيرقابل جبران تقسيم‌بندي نمود. ولي ما در ايجاد و قسم كلي ضرر يعني ضرر مادي و ضرر معنوي را مختصراً بيان مي‌نمائيم. نخست ضرر مادي. ضرر مادي (مالي) زياني است كه بخاطر از بين رفتن اعيان اموال (مانند سوختن خانه و كشتن حيوان) يا كاهش ارزش اموال (مثل احداث كارخانه‌اي كه باعث كاهش بهاي املاك مجاور شود) و مالكيت معنوي (مانند آسيب رساندن به شهرت تجاري و نام تجارتي و علامت صنعتي) يا از بين رفتن منفعت و حق شروع اشخاص براي آنان ايجاد مي‌شود.

فهرست مطالب:
فصل اول: كليات
بخش نخست: مفهوم ضرر و اقسام آن
1-1- مفهوم ضرر
1-2- ضرر قابل جبران و شرايط آن
1-3- از دست دادن موقعيتهاي عملي
1-4- محروم ماندن از كار
1-5- ضرر معنوي
بخش دوم: بيان مختصر فعل زيان‌بار
بخش سوم: بيان مختصر رابطة سببيت
فصل دوم: فصل زيان بار
بخش نخست: عنصر مادة فعل زيان بار
1-1- تقصير با فعل مثبت
1-1-1- قاعده
1-1-2- شرايط فعل مثبت زيان بار و زيانها
1-2- تقصير از نوع فعل سلبي يا ترك فعل
1-2-1- اقسام ترك فعل
1-2-2- مباني نظري مسئوليت ناشي از خودداري
1-2-3- نتايج عنصر مادي
بخش دوم: عنصر معنوي فعل زيانبار
2-1- نقش اراده و تميز در تشخيص انواع تقصير
2-2- مسئوليت مدني صفير غيرمميز و مجنون
2-2-1- نظريه‌هاي حقوقي
2-2-2- حقوق موضوعه ايران
2-3- آزادي اراده
2-3-1- نظريه سنتي و نوعي تقصير
2-3-2- نقش اراده آزاد
بخش سوم: عنصر قانوني فصل زيانبار
3-1- مفهوم غيرقانوني بودن
3-1-1- معنا و چهره‌هاي گوناگون تجاوز
3-1-2- ضابطه و معيار تجاوز
3-2- افعال مشروع
3-2-1- دفاع مشروع
3-2-2- امر آمر قانوني
3-2-3- اكراه يا اجبار
3-2-4- غرور
3-2-5- اضطرار
3-2-6- اعمال حق
3-2-7- مصلحت عمومي
3-2-8- اذن و برائت از انجام عمل
فصل سوم: رابطة سببيت
بخش نخست: چگونگي رابطة سببيت
1-1- لزوم رابطة سببيت
1-2- اجتماع اسباب
بخش دوم: اسباب خارج و اثر آن در مسئوليت
2-1- وقوع حوادث پيش‌بيني نشده يا قواي قاهره
2-2- فعل شخص ثالث
2-3- تقصير زيانديده
1-1- مفهوم ضرر
دانلود فایل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

porno video Pendik escort maltepe escort porno izle bursa escort kurtkoy escort