خانه / روانشناسی و علوم تربیتی / تحقیق بررسی و شناخت عوامل مرتبط با خانه گریزی نوجوانان به منظور کاهش آسیب های اجتماعی مرتبط با آن

تحقیق بررسی و شناخت عوامل مرتبط با خانه گریزی نوجوانان به منظور کاهش آسیب های اجتماعی مرتبط با آن

دانلود رایگان تحقیق بررسی و شناخت عوامل مرتبط با خانه گریزی نوجوانان به منظور کاهش آسیب های اجتماعی مرتبط با آن ، مقاله ، تحقیق 

این محصول با ارزش “ تحقیق بررسی و شناخت عوامل مرتبط با خانه گریزی نوجوانان به منظور کاهش آسیب های اجتماعی مرتبط با آن “را از یاهو فایل دانلود نمایید.

تحقیق بررسی و شناخت عوامل مرتبط با خانه گریزی نوجوانان به منظور کاهش آسیب های اجتماعی مرتبط با آن

تحقیق-بررسی-و-شناخت-عوامل-مرتبط-با-خانه-گریزی-نوجوانان-به-منظور-کاهش-آسیب-های-اجتماعی-مرتبط-با-آنتحقیق بررسی و شناخت عوامل مرتبط با خانه گریزی نوجوانان به منظور کاهش آسیب های اجتماعی مرتبط با آن  چکیدهاین پژوهش در ارتباط با خانه گریزی دختران نوجوان است و عواملی که باعث بوجود آمدن این معضل می شود در این پژوهش شناسایی شده است.در این پژوهش از ۲۵ نفر از دختران نوجوان نظر خواهی شده که در واقع با استفاده از پرسشنامه میزان گرایش آنها به خانه گریزی سنجیده شده است.بعد از کد گذاری در مورد پاسخ های آنها ، اطلاعات را وارد برنامه SPSS کرده و تمامی موارد استخراج شده است.در واقع به این نتیجه رسیدیم که بین متغیرهایی که در پژوهش ذکر شده و خانه گریزی هیچ گونه رابطه معناداری وجود نداشته است.فهرست مطالبپیشگفتار :   ۱چکیده   ۲فصل اول   ۳کلیات پژوهش   ۳مقدمه   ۴بیان مسئله   ۶اهداف پژوهش :   ۱۱اهداف کلی :   ۱۱اهداف جزیی :   ۱۱۸) آزادی   ۲۰۹) تبعیض   ۲۰۱۰) بیکاری   ۲۱۱۱) تعصب   ۲۱۱۲) ازدواج اجباری   ۲۲۱۳) اجتماع   ۲۲۱۴) انگیزه   ۲۳۱۵) همسالان   ۲۳۱۶) شهر نشینی   ۲۴۱۷) حضور ناپدری و نامادری   ۲۴۱۸) تعدد فرزندان و کمی درآمد   ۲۵۱۹) خانواده   ۲۵۲۰) ارزشها   ۲۶۷- تعریف نظری   ۲۶۱) خشونت :   ۲۶۲) طلاق :   ۲۶۳) محدودیت های مختلف :   ۲۶۴) اشتغال والدین :   ۲۷۷) وسایل ارتباط جمعی :   ۲۷۹) تبعیض :   ۲۷۱۰) بیکاری :   ۲۸۱۱) تعصب :   ۲۸۱۲) ازدواج اجباری :   ۲۸۱۳) اجتماع :   ۲۸۱۴) انگیزه :   ۲۸۱۵) همسالان :   ۲۸۱۶) شهر نشینی :   ۲۹۱۸) تعدد فرزندان و کمی درآمد :   ۲۹۱۹) خانواده :   ۲۹۲۰) ارزشها :   ۲۹محدوده مطالعاتی پژوهش :   ۳۰فصل دوم   ۳۱پیشینه پژوهش   ۳۱مقدمه   ۳۲چارچوب نظری   ۳۳۱- تعاریف (فرار از خانه)   ۳۴۱-۱ پایان فرار   ۳۴۲-۱ فرار و ناهنجاری اجتماعی   ۳۴۳-۱ روانشناختی فرار   ۳۵۴-۱ فرار و محیط و خانواده   ۳۶۵-۱ فرار و مسائل خانوادگی   ۳۷۶-۱ فرار و فراغت   ۳۷۱-۱ ویژگی پسران و دختران فراری :   ۳۸۱-۱-۱ رفتار پسران و دختران فراری :   ۳۸۲- عوامل موثر بر فرار از خانه   ۳۹۱-۲ تبعیض   ۳۹۲-۲ حضور ناپدری و نامادری   ۴۰۳-۲ بزهکاربودن والدین   ۴۱۴-۲ طلاق والدین   ۴۱۵-۲ رشد ناقص استقلال در فرزندان   ۴۲۶-۲ والدین   ۴۳۷-۲ وسایل ارتباط جمعی (تلویزیون)   ۴۴۸-۲ تعدد فرزندان   ۴۵۹-۲ خشونت و تنشهای خانگی   ۴۶۱۰-۲ همسالان   ۴۶۱۱-۲ انگیزه   ۴۷۱۲-۲ اشتغال والدین   ۴۹۱۳-۲ محدودیت   ۵۰۱۴-۲ محدودیت جامعه   ۵۱۱۵-۲ ضعف نظارتهای اجتماعی   ۵۱۱۶-۲ آزادی مطلق   ۵۲۱۷-۲ ازدواج اجباری   ۵۳۱۸-۲ خانواده   ۵۴۱۸-۲ خانواده   ۵۵۱۹-۲ بیکاری   ۵۶۲۰-۲ اشتغال   ۵۷۲۱-۲ عوامل عاطفی   ۵۸۲۲-۲ تغییر ارزشها   ۵۹۲۳-۲ مدرسه و فرار   ۶۰۲۴-۲ عوامل اجتماعی و روانی موثر بر فرار   ۶۱۲۵-۲ خلاصه ای از دلایل فرار   ۶۲۲۵-۲ خلاصه ای از دلایل فرار   ۶۳۳- آثار فرار از خانه   ۶۴۱-۳ آثار وسایل ارتباط جمعی   ۶۴۲-۳ آثاری که فرار از خود به جای می گذارد؟   ۶۵۳-۳ آثار نامطلوب تکنولوژی   ۶۶۴- نظریه های مربوط به فرار از خانه   ۶۷۱-۴ بی هنجاری   ۶۷۲-۴ اجتماع   ۶۸۳-۴ تضاد و توسعه اجتماعی نابرابر   ۶۸۴-۴ تقلید   ۶۹۵-۴ بزهکاری غیر اجتماعی   ۷۰۶-۴ فقر یک علت عمومی در پیدایش جرم   ۷۱۶-۴ فقر   ۷۲۷-۴ شهرنشینی   ۷۳۹-۴ محیط   ۷۴۵- آمار و اطلاعات   ۷۵۱- ۵ آمار و دلایل فرار از خانه   ۷۵۲- ۵ آمار سنی فرار   ۷۶۲- ۵ آمار سنی فرار   ۷۷«نتیجه گیری»   ۷۷فصل سوم   ۷۹روش شناسی پژوهش   ۷۹مقدمه   ۸۰روش پژوهش   ۸۰۳- جامعه آماری   ۸۱حجم نمونه و روش نمونه گیری   ۸۲ابزاراندازه گیری (ابزار سازی)   ۸۲۶- روش جمع آوری اطلاعات   ۸۳۷- روش های تجزیه و تحلیل (آماری) اطلاعات :   ۸۴فصل چهارم   ۸۵تحلیل یافته های پژوهش   ۸۵مقدمه   ۸۶فصل پنجم   ۱۳۵نتایج پژوهش   ۱۳۵بحث و نتیجه گیری   ۱۳۶تنگناها و محدودیت های پژوهش   ۱۳۷پیشنهادات پژوهش   ۱۳۸خلاصه پژوهش   ۱۳۹فهرست منابع:   ۱۴۱ مقدمههنگامی که دختری به هر دلیلی منطقی یا غیر منطقی از خانه فرار می کند ، خود و پیرامونش یعنی خانواده و جامعه را تا شعاعی وسیع به طرق مختلف در معرض آسیب ها و خطرات بسیار زیادی قرار می دهد.فرار آغاز بی خانمانی است و همین امر زمینه ارتکاب بسیاری از جرائم را فراهم می کند دختران فراری برای امرار معاش به سرقت ، تکدی گری ، توزیع مواد مخدر ، مشروبات الکی و کالاهای غیر مجاز ، روسپیگری ، عضویت در باندهای مخوف اغفال و فحشا اقدام می کنند.با این حال به نظر می رسد که فرار (خواه به عنوان علت و خواه به عنوان معلول ناهنجاری های اجتماعی) بیشتر حاصل تعامل های ناکارآمد و غلط در روابط خانوادگی است تا ساختارهای اجتماعی.خانواده به عنوان نخستین و پایدارترین نهادی است که اعضای خود را به مدت طولانی تحت تاثیر قرار می دهد، در شکل گیری نحوه نگرش و رفتار فرزندان سهم بسزایی دارد.در جواب به این سوال که در چه شرایطی دختر از خانه فرار می کند ، بسیاری از متفکران اجتماعی ، ناهنجاریهای اجتماعی را با سرشت ذاتی و خصوصیات فردی مرتبط دانسته اند.اما باید این نکته را در نظر داشت که دختران فراری از لحاظ ضریب هوشی و سایر خصوصیات فردی تفاوت معناداری با دختران غیر فراری ندارند.لذا برای تبیین این مسئله باید به دنبال دلایل دیگری باشیم.پس در این فصل سعی شده است دلایلی که منجر به فرار دختران از خانه می شود آورده شود.چارچوب نظری* طبق نظریات کتله بلژیکی ، دورکیم و مرتون و… فقر ، بیکاری و اجتماعی به عنوان عامل اصلی فرار از خانه محسوب می شود و از آن طرف ساترلند نیز اجتماع و دوستان ناباب را باعث فرار از خانه می داند.ولی به عقیده من فقر و بیکاری و (خانواده) مهمترین عوامل فرار نوجوانان از خانه محسوب می شود.۱- تعاریف (فرار از خانه)۱-۱ پایان فرارفرار از خانه رفتاری است که در ابتدا بصورت یک اقدام ساده انجام می گیرد و سپس تا ولگردی ، تکدی ، سرقت ، خرید و فروش مواد مخدر ، اعتیاد ، فحشا ، قتل و در نهایت خودکشی کشیده می شود.اینکه فردی از خانه فرار می کند و تحت تاثیر عواملی دست به این کار می زند بخشی از این معضل است و بخش دیگر آن عبارت از پیامدهای ناشی از این اقدام.(حیدری ، ۱۳۸۱ ، ص ۱۳۵).* همانطور که ملاحظه می شود فرار از خانه رفتاری است که در ابتدا به صورت یک عمل ساده انجام می شود و سپس تا ولگردی ، سرقت ، خرید و فروش مواد و… کشیده می شود ، اینکه فردی از خانه فرار می کند و به علت عواملی دست به این کار می زند بخشی از این معضل است که در بالا نیز اشاره شد.- بين ميزان درون گراي بي ثبات و رضايت زناشويي رابطه وجود دارد

دانلود فایل

این محصول ارزشمند “تحقیق بررسی و شناخت عوامل مرتبط با خانه گریزی نوجوانان به منظور کاهش آسیب های اجتماعی مرتبط با آن  “توسط پورتال  یاهو فایل  جمع آوری و برای فروش قرار داده شده است.

نظرات خود را در قسمت درج نظر ثبت کنید

منبع: یاهو فایل

مطلب پیشنهادی

تحقیق مسائل و مشكلات رواني، اجتماعي نوجوانان تحت سرپرستي بهزيستی

تحقیق مسائل و مشكلات رواني، اجتماعي نوجوانان تحت سرپرستي بهزيستی

تحقیق-مسائل-و-مشكلات-رواني-اجتماعي-نوجوانان-تحت-سرپرستي-بهزيستیتوضیحات:
پایان نامه مسائل و مشكلات رواني – اجتماعي نوجوانان تحت سرپرستي بهزيستی، در قالب فایل word و در حجم 115 صفحه.


مقدمه
دوران پرتلاطم نوجواني و مرحله گذر از اين دوران گذرگاهي است براي هر چه زودتر رسيدن به دنيال جذاب جواني، كه از دور هاي ظريف و حساس زندگي آدمي و شايد هم حساسترين اين دوران است. در اين دوره نوجوان كه به تازگي از دنياي شيرين و شاد پر از امنيت كودكي گذر كرده است ، گام در دنياي پرنشيب و فرازي مي گذراد كه ديگر به اندازه عالم كودكي طلايي و دريايي نيست.
واقعيتهاي زندگي اندك، اندك چهره نشان مي دهند و نوجوان اغلب نخستين سختيهاي دوران بزرگسالي را تجربه ميكند. اين دنيا واقعي تر است؛ دنيايي نزديكتر به دنياي بزرگترها ، پر كشش ، پر ماجرا و سرشار از تجربه هاي نو و بيشتر و مهمتر از همه دنيايي آكنده از رشد تحول نوجوان در اين مرحله از زندگي با شتابي كه گاه مهار نشدني به نظر مي آيد، دگرگون مي شود و رشد مي كند. رشدي پر دامنه و گسترده كه جسم و جان او را شامل مي شود، اين رشد و تحولات مثل رشد عضلاني، پديدار شدن سائقه توليد مثل، ظهور عواطف و عادت به جنس مقابل، گستردگي هوش نظري، شكل گرفتن انديشه هاي آرماني، استقلال طلبي، تحولات عقلي و عاطفي و بالاتر از همه ميل به سبك هويت، آن چنان سريع و يكباره اتفاق مي افتد كه گويي فردي با او دوباره به دنيا آمده است و در برابر جامعه والدين خود اعلام وجود مي كند. اين تولد دوباره، براي اطرافيانش بيگانه و ناشناخته نيست ، اما شتاب و دامنه گسترده اين دگرگونيها و تغييرات به حدي است كه نوجوان ديگر «خود» را نمي شناسد و براي كنار آمدن با اين تازه وارد بيگانه «خود» و خواسته هايش ندارد و هنوز با خود آشنا نيست.

فهرست مطالب
چكيده تحقيق 
-شروع موضوع تحقيق 
-اهميت و ضرورت تحقيق
-اهداف تحقيق 
-طرح سوال پژوهشي
-فرضيه هاي تحقيق
-تعريف اصطلاحات عملي و نظري
شرح موضوع تحقيق 
اهميت و ضرورت تحقيق   
خصوصيات عاطفي در دورة نوجواني و جواني 
رشد اجتماعي در دورة نوجواني   
رشد رواني در دورة نوجواني 
عوامل مؤثر در ايجاد مسائل و مشكلات دورة نوجواني
چگونگي رفتار بانوجوانان و جوانان 
اهداف طرح تحقيق 
طرح سؤال پژوهشي
فرضيه هاي تحقيق  
تعريف اصطلاحات و مفاهيم
نوجواني  
بهزيستي 
خانواده 
رواني – اجتماعي 
خودپنداري  
-ادبيات پژوهش 
-تاريخچه اي كوتاه از بهزيستي در ايران
-مجموع بررسي ها و برداشت هاي اوليه و كلي 
ادبيات پژوهش
تاريخچه اي كوتاه از بهزيستي در ايران
مجموع بررسي ها و برداشتهاي اوليه و كلي و دستورالعمل اجرايي
-توصيف نوع و روش تحقيق
-توصيف جامعه آماري
-تعداد افراد نمونه و روش نمونه گيري
-روش آماري
توصيف نوع و روش تحقيق
توصيف جامعه آماري
تعداد افراد نمونه و روش نمونه گيري
روش جمع آوري اطلاعات
روش آماري
-تجزيه و تحليل آماري داده ها
-اثبات فرضيه ها 
-نتيجه گيري كلي
-محدوديت هاي تحقيق
-پيشنهادات
-اثبات فرضيه ها
-فرضيه
-اثبات فرضيه
-فرضيه
-اثبت فرضيه
-فرضيه
-اثبات فرضيه
-فرضيه
-اثبات فرضيه
نتيجه گيري كلي
توصيف نوع روش تحقيق
جامعه آماري
روش آماري
متغيرهاي حاضر در اين پروژه
محدوديتهاي تحقيق
پيشنهادات
ضمائم
مقياس خودپنداري راجرز
مقياس عزت نفس رونبرگ
منابع و مأخ
دانلود فایل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

porno video Pendik escort maltepe escort porno izle bursa escort kurtkoy escort