خانه / روانشناسی و علوم تربیتی / تحقیق بررسی و شناخت عوامل مرتبط با خانه گریزی نوجوانان به منظور کاهش آسیب های اجتماعی مرتبط با آن

تحقیق بررسی و شناخت عوامل مرتبط با خانه گریزی نوجوانان به منظور کاهش آسیب های اجتماعی مرتبط با آن

دانلود رایگان تحقیق بررسی و شناخت عوامل مرتبط با خانه گریزی نوجوانان به منظور کاهش آسیب های اجتماعی مرتبط با آن ، مقاله ، تحقیق 

این محصول با ارزش “ تحقیق بررسی و شناخت عوامل مرتبط با خانه گریزی نوجوانان به منظور کاهش آسیب های اجتماعی مرتبط با آن “را از یاهو فایل دانلود نمایید.

تحقیق بررسی و شناخت عوامل مرتبط با خانه گریزی نوجوانان به منظور کاهش آسیب های اجتماعی مرتبط با آن

تحقیق-بررسی-و-شناخت-عوامل-مرتبط-با-خانه-گریزی-نوجوانان-به-منظور-کاهش-آسیب-های-اجتماعی-مرتبط-با-آنتحقیق بررسی و شناخت عوامل مرتبط با خانه گریزی نوجوانان به منظور کاهش آسیب های اجتماعی مرتبط با آن  چکیدهاین پژوهش در ارتباط با خانه گریزی دختران نوجوان است و عواملی که باعث بوجود آمدن این معضل می شود در این پژوهش شناسایی شده است.در این پژوهش از 25 نفر از دختران نوجوان نظر خواهی شده که در واقع با استفاده از پرسشنامه میزان گرایش آنها به خانه گریزی سنجیده شده است.بعد از کد گذاری در مورد پاسخ های آنها ، اطلاعات را وارد برنامه SPSS کرده و تمامی موارد استخراج شده است.در واقع به این نتیجه رسیدیم که بین متغیرهایی که در پژوهش ذکر شده و خانه گریزی هیچ گونه رابطه معناداری وجود نداشته است.فهرست مطالبپیشگفتار :   ۱چکیده   ۲فصل اول   ۳کلیات پژوهش   ۳مقدمه   ۴بیان مسئله   ۶اهداف پژوهش :   ۱۱اهداف کلی :   ۱۱اهداف جزیی :   ۱۱۸) آزادی   ۲۰۹) تبعیض   ۲۰۱۰) بیکاری   ۲۱۱۱) تعصب   ۲۱۱۲) ازدواج اجباری   ۲۲۱۳) اجتماع   ۲۲۱۴) انگیزه   ۲۳۱۵) همسالان   ۲۳۱۶) شهر نشینی   ۲۴۱۷) حضور ناپدری و نامادری   ۲۴۱۸) تعدد فرزندان و کمی درآمد   ۲۵۱۹) خانواده   ۲۵۲۰) ارزشها   ۲۶۷- تعریف نظری   ۲۶۱) خشونت :   ۲۶۲) طلاق :   ۲۶۳) محدودیت های مختلف :   ۲۶۴) اشتغال والدین :   ۲۷۷) وسایل ارتباط جمعی :   ۲۷۹) تبعیض :   ۲۷۱۰) بیکاری :   ۲۸۱۱) تعصب :   ۲۸۱۲) ازدواج اجباری :   ۲۸۱۳) اجتماع :   ۲۸۱۴) انگیزه :   ۲۸۱۵) همسالان :   ۲۸۱۶) شهر نشینی :   ۲۹۱۸) تعدد فرزندان و کمی درآمد :   ۲۹۱۹) خانواده :   ۲۹۲۰) ارزشها :   ۲۹محدوده مطالعاتی پژوهش :   ۳۰فصل دوم   ۳۱پیشینه پژوهش   ۳۱مقدمه   ۳۲چارچوب نظری   ۳۳۱- تعاریف (فرار از خانه)   ۳۴۱-۱ پایان فرار   ۳۴۲-۱ فرار و ناهنجاری اجتماعی   ۳۴۳-۱ روانشناختی فرار   ۳۵۴-۱ فرار و محیط و خانواده   ۳۶۵-۱ فرار و مسائل خانوادگی   ۳۷۶-۱ فرار و فراغت   ۳۷۱-۱ ویژگی پسران و دختران فراری :   ۳۸۱-۱-۱ رفتار پسران و دختران فراری :   ۳۸۲- عوامل موثر بر فرار از خانه   ۳۹۱-۲ تبعیض   ۳۹۲-۲ حضور ناپدری و نامادری   ۴۰۳-۲ بزهکاربودن والدین   ۴۱۴-۲ طلاق والدین   ۴۱۵-۲ رشد ناقص استقلال در فرزندان   ۴۲۶-۲ والدین   ۴۳۷-۲ وسایل ارتباط جمعی (تلویزیون)   ۴۴۸-۲ تعدد فرزندان   ۴۵۹-۲ خشونت و تنشهای خانگی   ۴۶۱۰-۲ همسالان   ۴۶۱۱-۲ انگیزه   ۴۷۱۲-۲ اشتغال والدین   ۴۹۱۳-۲ محدودیت   ۵۰۱۴-۲ محدودیت جامعه   ۵۱۱۵-۲ ضعف نظارتهای اجتماعی   ۵۱۱۶-۲ آزادی مطلق   ۵۲۱۷-۲ ازدواج اجباری   ۵۳۱۸-۲ خانواده   ۵۴۱۸-۲ خانواده   ۵۵۱۹-۲ بیکاری   ۵۶۲۰-۲ اشتغال   ۵۷۲۱-۲ عوامل عاطفی   ۵۸۲۲-۲ تغییر ارزشها   ۵۹۲۳-۲ مدرسه و فرار   ۶۰۲۴-۲ عوامل اجتماعی و روانی موثر بر فرار   ۶۱۲۵-۲ خلاصه ای از دلایل فرار   ۶۲۲۵-۲ خلاصه ای از دلایل فرار   ۶۳۳- آثار فرار از خانه   ۶۴۱-۳ آثار وسایل ارتباط جمعی   ۶۴۲-۳ آثاری که فرار از خود به جای می گذارد؟   ۶۵۳-۳ آثار نامطلوب تکنولوژی   ۶۶۴- نظریه های مربوط به فرار از خانه   ۶۷۱-۴ بی هنجاری   ۶۷۲-۴ اجتماع   ۶۸۳-۴ تضاد و توسعه اجتماعی نابرابر   ۶۸۴-۴ تقلید   ۶۹۵-۴ بزهکاری غیر اجتماعی   ۷۰۶-۴ فقر یک علت عمومی در پیدایش جرم   ۷۱۶-۴ فقر   ۷۲۷-۴ شهرنشینی   ۷۳۹-۴ محیط   ۷۴۵- آمار و اطلاعات   ۷۵۱- ۵ آمار و دلایل فرار از خانه   ۷۵۲- ۵ آمار سنی فرار   ۷۶۲- ۵ آمار سنی فرار   ۷۷«نتیجه گیری»   ۷۷فصل سوم   ۷۹روش شناسی پژوهش   ۷۹مقدمه   ۸۰روش پژوهش   ۸۰۳- جامعه آماری   ۸۱حجم نمونه و روش نمونه گیری   ۸۲ابزاراندازه گیری (ابزار سازی)   ۸۲۶- روش جمع آوری اطلاعات   ۸۳۷- روش های تجزیه و تحلیل (آماری) اطلاعات :   ۸۴فصل چهارم   ۸۵تحلیل یافته های پژوهش   ۸۵مقدمه   ۸۶فصل پنجم   ۱۳۵نتایج پژوهش   ۱۳۵بحث و نتیجه گیری   ۱۳۶تنگناها و محدودیت های پژوهش   ۱۳۷پیشنهادات پژوهش   ۱۳۸خلاصه پژوهش   ۱۳۹فهرست منابع:   ۱۴۱ مقدمههنگامی که دختری به هر دلیلی منطقی یا غیر منطقی از خانه فرار می کند ، خود و پیرامونش یعنی خانواده و جامعه را تا شعاعی وسیع به طرق مختلف در معرض آسیب ها و خطرات بسیار زیادی قرار می دهد.فرار آغاز بی خانمانی است و همین امر زمینه ارتکاب بسیاری از جرائم را فراهم می کند دختران فراری برای امرار معاش به سرقت ، تکدی گری ، توزیع مواد مخدر ، مشروبات الکی و کالاهای غیر مجاز ، روسپیگری ، عضویت در باندهای مخوف اغفال و فحشا اقدام می کنند.با این حال به نظر می رسد که فرار (خواه به عنوان علت و خواه به عنوان معلول ناهنجاری های اجتماعی) بیشتر حاصل تعامل های ناکارآمد و غلط در روابط خانوادگی است تا ساختارهای اجتماعی.خانواده به عنوان نخستین و پایدارترین نهادی است که اعضای خود را به مدت طولانی تحت تاثیر قرار می دهد، در شکل گیری نحوه نگرش و رفتار فرزندان سهم بسزایی دارد.در جواب به این سوال که در چه شرایطی دختر از خانه فرار می کند ، بسیاری از متفکران اجتماعی ، ناهنجاریهای اجتماعی را با سرشت ذاتی و خصوصیات فردی مرتبط دانسته اند.اما باید این نکته را در نظر داشت که دختران فراری از لحاظ ضریب هوشی و سایر خصوصیات فردی تفاوت معناداری با دختران غیر فراری ندارند.لذا برای تبیین این مسئله باید به دنبال دلایل دیگری باشیم.پس در این فصل سعی شده است دلایلی که منجر به فرار دختران از خانه می شود آورده شود.چارچوب نظری* طبق نظریات کتله بلژیکی ، دورکیم و مرتون و… فقر ، بیکاری و اجتماعی به عنوان عامل اصلی فرار از خانه محسوب می شود و از آن طرف ساترلند نیز اجتماع و دوستان ناباب را باعث فرار از خانه می داند.ولی به عقیده من فقر و بیکاری و (خانواده) مهمترین عوامل فرار نوجوانان از خانه محسوب می شود.۱- تعاریف (فرار از خانه)۱-۱ پایان فرارفرار از خانه رفتاری است که در ابتدا بصورت یک اقدام ساده انجام می گیرد و سپس تا ولگردی ، تکدی ، سرقت ، خرید و فروش مواد مخدر ، اعتیاد ، فحشا ، قتل و در نهایت خودکشی کشیده می شود.اینکه فردی از خانه فرار می کند و تحت تاثیر عواملی دست به این کار می زند بخشی از این معضل است و بخش دیگر آن عبارت از پیامدهای ناشی از این اقدام.(حیدری ، ۱۳۸۱ ، ص ۱۳۵).* همانطور که ملاحظه می شود فرار از خانه رفتاری است که در ابتدا به صورت یک عمل ساده انجام می شود و سپس تا ولگردی ، سرقت ، خرید و فروش مواد و… کشیده می شود ، اینکه فردی از خانه فرار می کند و به علت عواملی دست به این کار می زند بخشی از این معضل است که در بالا نیز اشاره شد.- بین میزان درون گرای بی ثبات و رضایت زناشویی رابطه وجود دارد

دانلود فایل

این محصول ارزشمند “تحقیق بررسی و شناخت عوامل مرتبط با خانه گریزی نوجوانان به منظور کاهش آسیب های اجتماعی مرتبط با آن  “توسط پورتال  یاهو فایل  جمع آوری و برای فروش قرار داده شده است.

نظرات خود را در قسمت درج نظر ثبت کنید

منبع: یاهو فایل

مطلب پیشنهادی

پاورپوینت شناسایی و هدایت استعداد های کودکان WISC-IV

پاورپوینت شناسایی و هدایت استعداد های کودکان WISC-IV

پاورپوینت-شناسایی-و-هدایت-استعداد-های-کودکان-wisc-iv

توضیحات:
پاورپوینت شناسایی و هدایت استعداد های کودکان WISC-IV، در حجم 26 اسلاید، همراه با تصاویر و توضیحات کامل.

بخشی از متن:
استفاده از مکعب های قرمز و سفید برای خلق مجدد تصویر یا طرح هدف توسط آزمودنی ، به هماهنگی دیداری – حرکتی و پردازش همزمان نیاز دارد . هنگامی که هماهنگی دیداری – حرکتی با نقص روبه رو شود و یا نتواند پردازش همزمان را انجام دهد آنگاه سازمان بندی و ادراک دیداری با مشکل رو به رو می شود ...

فهرست مطالب: 
1.معکب
2.مقیاس فهم کلامی (شباهت ها-واژگان-فهمیدن-اطلاعات-استدلال کلمه)
3.سه قاعده اجرایی عمومی 
4.ظرفیت عدد 
5.مفاهیم تصویر
6.رمز گذاری
7.واژگان
8.توالی عدد – حرف
9.استدلال ماتریس
10.فهمیدن
11.نماد یابی
12.تکمیل تصاویر
13.حذف کردن
14.اطلاعات 
15. محاسبات
16.استدلال کلمه 
17.
دانلود فایل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *