خانه / روانشناسی و علوم تربیتی / تحقیق خشونت های خانوادگی

تحقیق خشونت های خانوادگی

دانلود رایگان تحقیق خشونت های خانوادگی ، مقاله ، تحقیق 

این محصول با ارزش “ تحقیق خشونت های خانوادگی “را از یاهو فایل دانلود نمایید.

تحقیق خشونت های خانوادگی

تحقیق-خشونت-های-خانوادگیتحقیق خشونت های خانوادگی  هر پدیده دارای سابقه یا پیشینه ای است و تحقیق در امور اجتماعی و انسانی از همین دیدگاه با تحقیقات فیزیکی و طبیعی تمایز دارد. پدیده های اجتماعی وابسته به گذشته اند و در زنجیره ای از تداوم جای می گیرند هویت آنان بدون در نظر گرفتن گذشته ای که در آن تکوین وتبلور یافته اند به دست نخواهد آمد.فهربست مطالبفصل اول   ۱مقدمه   ۲بیان مسئله   ۹سوالات تحقیق   ۱۵هدفهای تحقیق   ۱۶ضرورت تحقیق :   ۱۷فرضیات تحقیق :   ۲۱فصل دوم   ۲۳مروری بر معالعات و تحقیقات پیشین   ۲۴مطالعه و تحقیقات داخلی :   ۲۵مطالعات و تحقیقات نظری :   ۲۶مطالعات و تحقیقات عملی   ۲۸مطالعات و تحقیقات خارجی   ۳۴شرایط اجتماعی زندگی زنان و مردان   ۳۷تعریف خشونت    ۴۰خشونت خانوادگی و تعریف آن   ۴۴تعریف پذیرفته شده بین المللی از خشونت علیه زنان :   ۴۴اشکال خشونت علیه زنان   ۴۵۱ – خشونت های بدنی ( حسی )   ۴۵۲ – خشونتهای روانی   ۴۵۳ – خشونت جنسی   ۴۶- ۴خشونتهای اقتصادی ( مالی )   ۴۷قتلهای ناموسی    ۴۷زن آزاری و موارد خشونت علیه زنان در خانواده   ۴۸ضرب و شتم زنان    ۴۸اعمال جنسی خشن زیانبار علیه زنان    ۵۱الف –  جنسیت گزینی قبل از زایمان (کودک کشی دختر)    ۵۲ختنه دختران    ۵۴خشونت مربوط به تهیه جهیزیه :   ۵۷ازدواج زود هنگام:   ۵۸زن آزاری در جامعه (همسر آزاری)   ۶۰سبب شناسی خشونت علیه زنان کتک خورده در پژوهشهای پژوهشگران:   ۶۲آثار و عواقب خشونت علیه زنان   ۷۰عواملی که خشونتهای مبتنی بر جنسیت را دوام می بخشند:   ۷۵علل و انگیزه تزلزل در خانواده :   ۷۶خشونت نسبت به زنان   ۷۸خانواده و انواع آن   ۸۱وضعیت حقوقی زنان در ایران:   ۸۶قوانین مربوط به ضرب و شتم:   ۸۸روابط حقوقی زوجین:   ۹۰روابط حقوق مادر با فرزند:   ۹۱انتخاب حرفه و شغل :   ۹۴تابعیت   ۹۵سهم الارث زوجین از یکدیگر   ۹۶ریاست خانواده:   ۹۸نیروی انتظامی :   ۹۹دادگاهها چگونه علیه زنان رای صادر می کنند   ۱۰۱نظریه های مربوط به  خشونت شوهران علیه زنان در خانواده   ۱۰۸نظریه های سطح خرد   ۱۰۸نظریه منابع   ۱۰۹نظریه یادگیری اجتماعی    ۱۱۱نظریه سطح کلان   ۱۱۵نظریه خرده فرهنگ خشونت   ۱۱۵نظریه نظارت اجتماعی   ۱۱۹نظریه ساختار اجتماعی (تنش و تضاد)   ۱۲۲دیدگاه پدرسالاری   ۱۲۴چهارچوب نظری تحقیق   ۱۲۷روش تحقیق   ۱۳۵جامعه آماری :   ۱۳۶نمونه آماری   ۱۳۶شیوه نمونه   ۱۳۷تعریف نظری و عملیاتی متغیرها   ۱۳۷(تعداد فرزندان)   ۱۳۷(درآمد مرد)   ۱۳۸(وابستگی شوهر به مواد مخدر )   ۱۳۸(رضایت و علاقه همسر هنگام ازدواج)   ۱۳۸(دخالت خویشاوندان)   ۱۳۹(تجربه و مشاهده خشونت در خانواده مرد)   ۱۳۹(بدبینی مرد نسبت به زن)   ۱۳۹پایبندی به اعمال مذهبی   ۱۴۰(خشونت روانی)   ۱۴۱(خشونت اجتماعی)   ۱۴۱(خشونت اقتصادی)   ۱۴۱(خشونت جسمانی)   ۱۴۲جداول توصیفی، جداول تبیینی و نمودارها   ۱۴۴تکنیک گردآوری داده ها   ۱۴۴تکنیکهای مورد استفاده در تجزیه و تحلیل داده ها   ۱۴۵یافته های آماری تحقیق   ۱۴۷نتایج توصیفی   ۱۷۲نتایج تبیینی   ۱۷۵محدودیتهای تحقیق   ۱۷۸پیشنهادات و راهکارها   ۱۷۹الف (خانوادگی)   ۱۷۹ب (نهادهای دولتی و مدنی)   ۱۸۰منابع :   ۱۸۲مروری بر مطالعات و تحقیقات پیشینهر پدیده دارای سابقه یا پیشینه ای است و تحقیق در امور اجتماعی و انسانی از همین دیدگاه با تحقیقات فیزیکی و طبیعی تمایز دارد. پدیده های اجتماعی وابسته به گذشته اند و در زنجیره ای از تداوم جای می گیرند هویت آنان بدون در نظر گرفتن گذشته ای که در آن تکوین وتبلور یافته اند به دست نخواهد آمد.لذا همان طورکه شناخت درست باید با توجه به تمامی شرایط فعلی پدیده صورت گیرد گذشته تاریخی آن را نیز باید مورد توجه قرار داد بدینسان بدرستی می توان گفت هر تحقیق درست متضمن شناخت تحقیقات پیشین است ( ساروخانی،  ۱۳۷۵ : ۱۴۶ ) .نیومن اهدافی را برای مرور و نقد ادبیات بر می شمارد که عبارتند از :۱ – نشان دادن آشنایی با مجموعه ای از اطلاعات و اثبات کار .۲ – نشان دادن جهتهای تحقیقات قبلی و نحوه ارتباط تحقیق فعلی با تحقیقات قبلی .۳ – منسجم نمودن و خلاصه کردن دانسته های موجود در یک زمینه .۴ – یادگیری از دیگران و برانگیختن ایده های جدید ( نیومن به نقل از زنگنه، ۱۳۸۰ : ۱۷ – ۱۶ ) .بنابراین در این پژوهش نیز تحقیقات و مطالعات انجام شده توسط دیگران در زمینه خشونت شوهران علیه زنان در خانواده را در دو بخش مطالعات و تحقیقات داخلی و خارجی مرور خواهیم کرد .مطالعه و تحقیقات داخلی :هر چند در زمینه مسائل مختلف خانواده در ایران تحقیقات مختلفی صورت گرفته شده اما در زمینه خشونت خانوادگی به خصوص خشونت شوهران علیه زنان در خانواده تحقیقات بسیار اندکی صورت گرفته است ولی متفکران اجتماعی و انسانی بر اساس مشاهدات و تجربیات خود و نتایج پژوهشگران داخلی و خارجی به صورت نظری به توصیف مسئله خشونت شوهران علیه زنان در خانواده و علل و ریشه های آن پرداخته اند لذا مطالعات و تحقیقات داخلی را دو بخش مطالعات نظری و تحقیقات عملی طرح می نماییم

دانلود فایل

این محصول ارزشمند “تحقیق خشونت های خانوادگی  “توسط پورتال  یاهو فایل  جمع آوری و برای فروش قرار داده شده است.

نظرات خود را در قسمت درج نظر ثبت کنید

منبع: یاهو فایل

مطلب پیشنهادی

پاورپوینت (اسلاید) تمرکز حواس

پاورپوینت (اسلاید) تمرکز حواس

پاورپوینت-(اسلاید)-تمرکز-حواس

توضیحات:
پاورپوینت تمرکز حواس، در حجم 12 اسلاید، همراه با تصاویر و توضیحات کامل.

بخشی از متن:
استفاده از راهنما: استفاده از یک راهنما مثل انگشت سبابه، مداد و ... به هنگام مطالعه باعث تمرکز حواس بهتر، افزایش سرعت مطالعه و ... می شود.
خط کشیدن زیر مطالب مهم: این کار باعث برقراری تمرکز حواس و جلوگیری از حواس پرتی می شود.

فهرست مطالب:
1.مقدمه تمرکز و توجه
2.روش های تقویت تمرکز حواس
1- آمادگی برای مطالعه: برای شروع مطالعه باید خود را از جهات مختلف آماده کرد. 
2- آمادگی بدنی: به رشد و تکامل طبیعی بدن، تندرستی و نداشتن نقص های بدنی مربوط می شود.
3- آمادگی ذهنی: خصوصیاتی نظیر رشد گویایی سالم، قدرت تعبیر و تفسیر اشکال، درک همانندی و ناهمانندی ها میان کلمات و ...
4- آمادگی روانی: خستگی، بی قراری، بی تابی، واکنش های منفی به خود و دیگران، ضعف اعتماد به نفس و غیره نشانه نبودن آمادگی روانی است.
5- داشتن علاقه به موضوع مورد مطالعه: داشتن علاقه نسبت به موضوع مورد مطالعه و کاربرد ماهرانه فنون مطالعه باعث به خاطر سپردن و یادآوری راحت مطالب می شود. 
6- تعیین هدف: بدون داشتن هدف، یادگیری کاری بس دشوار و غیر ممکن است و مطالعه بدون هدف یکی از عادات غلط مطالعه است
3.مهارت های تقویتی 
4. نوشتن پنهانی 
5. راه رفتن روی پنجه
دانلود فایل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *