خانه / روانشناسی و علوم تربیتی / دانلود پاورپوینت روشهای ارزشیابی آموزشی

دانلود پاورپوینت روشهای ارزشیابی آموزشی

دانلود رایگان دانلود پاورپوینت روشهای ارزشیابی آموزشی ، مقاله ، تحقیق 

این محصول با ارزش “ دانلود پاورپوینت روشهای ارزشیابی آموزشی “را از یاهو فایل دانلود نمایید.

دانلود پاورپوینت روشهای ارزشیابی آموزشی

دانلود-پاورپوینت-روشهای-ارزشیابی-آموزشیدانلود پاورپوینت با موضوع روشهای ارزشیابی آموزشی که شامل ۲۴۰ اسلاید و بشرح زیر میباشد:نوع فایل : PowerPoint*ویژه ی رشته های علوم تربيتي، مديريت وبرنامه ريزي آموزشي و …….هدف نهایی:دانشجویان رشته علوم تربیتی با مطالعه این مجموعه روشهای مختلف ارزشیابی آموزشی و چگونگی کاربرد آنها را یاد می گیرند.دانشجویان رشته علوم تربیتی پس از مطالعه مطالب این مجموعه.۱با روند تکوینی ارزشیابی آموزشی آشنا می شوند..۲الگوهای مختلف ارزشیابی را مورد بررسی قرار می دهند..۳رابطه ارزشیابی را مورد بررسی قرار می دهند.۴رابطه ارزشیابی و هدفهای آموزشی را درک می کنند.۵آزمونهای هنجاری و ملاکی را مقایسه می کنندچگونگی اندازه گیری عملکردهای عاطفی را می آموزندبا طرحهای مختلف ارزشیابی آشنا می شوندپگونگی نمونه گیری در ارزشیابی را می آموزندبا روش تهیه گزارش یافته های ارزشیابی آشنا می شوندبه کاربرد اصول و مفاهیم آموخته در این درس علاقه مند می شوندفهرست کلیفصل اولدور نمای ارزشیابی آموزشیدانشجویان پس از مطالعه مطالب این فصل :سیر تحول ارزشیابی آموزشی را در میابند.مفاهیم و دیدگاه های مختلف دربارۀ ارزشیابی را می آموزندمفهوم ارزشیابی را با مفاهیم اندازه گیری ،ارزیابی،پاسخ گویی و پژوهش مورد مقایسه قرار می دهند.فصل دومالگوهای ارزشیابیدانشجویان پس از مطالعۀ مطالب این فصل :به علل بهره گیری از الگوهای متفاوت ارزشیابی پی می برند.الگوهای مختلف ارزشیابی را مورد تحلیل و مقایسه قرار می دهند.به بهره گیری از الگوهای ارزشیابی،متناسب با شرایط و موقعیتهای مختلف علاقه مند می شوند.فصل سومارزشیابی و هدفهای آموزشیدانشجویان پس از مطالعۀ مطالب این فصل:با هدفهای آموزشی و ویژگیهای آنها آشنا می شوندنقش و اهمیت هدفهای آموزشی را درک می کنندهدفهای کلی و رفتاری را می شناسندبه نقش و اهمیت هدفهای آموزشی در ارزش یابی پی می برند.سطوح مختلف هدفها را در هر یک از حوزه های شناختی و عاطفی می آموزندنسبت به تدوین اهداف آموزشی در وزه های مختلف اقدام می کنند.در نوشتن اهداف آموزشی مهارت پیدا می کنند.فصل چهارمارزشیابی و اندازه گیریدانش جویان پس از مطالب این فصل:با مفاهیم اندازه گیری و ارزشیابی در آموزش آشنا می شوندویژگیهای ابزارهای اندازه گیری را می شناسندانواع آزمون و ویژگیهای هر کدام را می آموزندچگونگی استاندارد کردن آزمونهای پیشرفت تحصیلی را یاد می گیرند.روشهای تعیین سطح دشواری و قدرت تفکیک را می آموزندبا مفهوم روایی و پایایی در آزمونها آشنا می شوند.فصل پنجمارزشیابی و اندازه گیری”آزمونهای ملاکی“دانشجویان پس از مطالعه مطالب این فصل:به عوامل مؤثر در پیدایش آزمونهای ملاکی پی می برند.آزمونهای ملاکی را می شناسند.تفاوتهای آزمون ملاکی و آزمون هنجاری را تشخیص می دهند.روشهای تعیین سطح دشواری و قدرت تفکیک آزمونهای ملاکی را می آموزند.محاسبۀ روایی و پایایی در آزمونهای ملاکی را یاد می گیرندفصل ششمارزشیابی و اندازه گیری ”اندازه گیری عملکردهای عاطفی“دانشجویان پس از مطالعۀ مطالب این فصل:تعریف ویژگی های آموزشی را می آموزندروشهای جمع آوری اطلاعات در زمینه رفتارهای عاطفی را می آموزندبا ویژگیهای ابزارهای اندازه گیری رفتارهای عاطفی آشنا می شوند.تفاوت مقیاسهای درجه بندی را یاد می گیرند.چگونگی محاسبۀ نگرش دانش آموزان را به کمک ابزارها و مقیاسهای درجه بندی می آموزند.فصل هفتمطرحهای ارزشیابیدانشجویان پس از مطالعۀ مطالب این فصل:با مفهوم طرح ارزشیابی آشنا می شوند.اجزاء اساسی یک طرح ارزشیابی را می شناسندانواع مختلف طرحهای ارزشیابی را می آموزندبا روشهای کنترل عوامل تهدید کنندۀ یافته های ارزشیابی آشنا می شوندکاربرد طرح ارزشیابی مناسب برای موفقیت های خاص را یاد می گیرندفصل هشتمنمونه گیری در ارزشیابی آموزشیدانشجویان پس از مطالعه مطالب این فصل:با مفاهیم جامعه و نمونه آشنا می شوند.روشهای مختلف نمونه گیری را می آموزندمفهوم و تفاوت گزینش و گمارش تصادفی را یاد می گیرندبه دلایل استفاده و عدم استفاده از روشهای متداول نمونه گیری و روش چند ماتریسی در ارزشیابی پی می برندچگونگی کاربرد روشهای مختلف نمونه گیری را در موقعیت مناسب یاد می گیرند.فصل نهمتهیه گزارش یافته های ارزشیابیهدفهای کلی:دانشجویان پس از مطالعه مطالب این فصل:نقشهای عامل ارزشیابی و تأثیر آن در تدوین گزارش یافته های ارزشیابی را در می یابندبا تفاوتهای گزارش ارزشیابی تکوینی و ارزشیابی پایانی آشنا می شوندمراحل تهیه گزارش ارزشیابی را می آموزندروش تهیه گزارشهای یافته های ارزشیابی را یاد می گیرند.

دانلود فایل

این محصول ارزشمند “دانلود پاورپوینت روشهای ارزشیابی آموزشی  “توسط پورتال  یاهو فایل  جمع آوری و برای فروش قرار داده شده است.

نظرات خود را در قسمت درج نظر ثبت کنید

منبع: یاهو فایل

مطلب پیشنهادی

تحقیق مسائل و مشكلات رواني، اجتماعي نوجوانان تحت سرپرستي بهزيستی

تحقیق مسائل و مشكلات رواني، اجتماعي نوجوانان تحت سرپرستي بهزيستی

تحقیق-مسائل-و-مشكلات-رواني-اجتماعي-نوجوانان-تحت-سرپرستي-بهزيستیتوضیحات:
پایان نامه مسائل و مشكلات رواني – اجتماعي نوجوانان تحت سرپرستي بهزيستی، در قالب فایل word و در حجم 115 صفحه.


مقدمه
دوران پرتلاطم نوجواني و مرحله گذر از اين دوران گذرگاهي است براي هر چه زودتر رسيدن به دنيال جذاب جواني، كه از دور هاي ظريف و حساس زندگي آدمي و شايد هم حساسترين اين دوران است. در اين دوره نوجوان كه به تازگي از دنياي شيرين و شاد پر از امنيت كودكي گذر كرده است ، گام در دنياي پرنشيب و فرازي مي گذراد كه ديگر به اندازه عالم كودكي طلايي و دريايي نيست.
واقعيتهاي زندگي اندك، اندك چهره نشان مي دهند و نوجوان اغلب نخستين سختيهاي دوران بزرگسالي را تجربه ميكند. اين دنيا واقعي تر است؛ دنيايي نزديكتر به دنياي بزرگترها ، پر كشش ، پر ماجرا و سرشار از تجربه هاي نو و بيشتر و مهمتر از همه دنيايي آكنده از رشد تحول نوجوان در اين مرحله از زندگي با شتابي كه گاه مهار نشدني به نظر مي آيد، دگرگون مي شود و رشد مي كند. رشدي پر دامنه و گسترده كه جسم و جان او را شامل مي شود، اين رشد و تحولات مثل رشد عضلاني، پديدار شدن سائقه توليد مثل، ظهور عواطف و عادت به جنس مقابل، گستردگي هوش نظري، شكل گرفتن انديشه هاي آرماني، استقلال طلبي، تحولات عقلي و عاطفي و بالاتر از همه ميل به سبك هويت، آن چنان سريع و يكباره اتفاق مي افتد كه گويي فردي با او دوباره به دنيا آمده است و در برابر جامعه والدين خود اعلام وجود مي كند. اين تولد دوباره، براي اطرافيانش بيگانه و ناشناخته نيست ، اما شتاب و دامنه گسترده اين دگرگونيها و تغييرات به حدي است كه نوجوان ديگر «خود» را نمي شناسد و براي كنار آمدن با اين تازه وارد بيگانه «خود» و خواسته هايش ندارد و هنوز با خود آشنا نيست.

فهرست مطالب
چكيده تحقيق 
-شروع موضوع تحقيق 
-اهميت و ضرورت تحقيق
-اهداف تحقيق 
-طرح سوال پژوهشي
-فرضيه هاي تحقيق
-تعريف اصطلاحات عملي و نظري
شرح موضوع تحقيق 
اهميت و ضرورت تحقيق   
خصوصيات عاطفي در دورة نوجواني و جواني 
رشد اجتماعي در دورة نوجواني   
رشد رواني در دورة نوجواني 
عوامل مؤثر در ايجاد مسائل و مشكلات دورة نوجواني
چگونگي رفتار بانوجوانان و جوانان 
اهداف طرح تحقيق 
طرح سؤال پژوهشي
فرضيه هاي تحقيق  
تعريف اصطلاحات و مفاهيم
نوجواني  
بهزيستي 
خانواده 
رواني – اجتماعي 
خودپنداري  
-ادبيات پژوهش 
-تاريخچه اي كوتاه از بهزيستي در ايران
-مجموع بررسي ها و برداشت هاي اوليه و كلي 
ادبيات پژوهش
تاريخچه اي كوتاه از بهزيستي در ايران
مجموع بررسي ها و برداشتهاي اوليه و كلي و دستورالعمل اجرايي
-توصيف نوع و روش تحقيق
-توصيف جامعه آماري
-تعداد افراد نمونه و روش نمونه گيري
-روش آماري
توصيف نوع و روش تحقيق
توصيف جامعه آماري
تعداد افراد نمونه و روش نمونه گيري
روش جمع آوري اطلاعات
روش آماري
-تجزيه و تحليل آماري داده ها
-اثبات فرضيه ها 
-نتيجه گيري كلي
-محدوديت هاي تحقيق
-پيشنهادات
-اثبات فرضيه ها
-فرضيه
-اثبات فرضيه
-فرضيه
-اثبت فرضيه
-فرضيه
-اثبات فرضيه
-فرضيه
-اثبات فرضيه
نتيجه گيري كلي
توصيف نوع روش تحقيق
جامعه آماري
روش آماري
متغيرهاي حاضر در اين پروژه
محدوديتهاي تحقيق
پيشنهادات
ضمائم
مقياس خودپنداري راجرز
مقياس عزت نفس رونبرگ
منابع و مأخ
دانلود فایل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

porno video Pendik escort maltepe escort porno izle bursa escort kurtkoy escort