خانه / روانشناسی و علوم تربیتی / دانلود پاورپوینت روشهای ارزشیابی آموزشی

دانلود پاورپوینت روشهای ارزشیابی آموزشی

دانلود رایگان دانلود پاورپوینت روشهای ارزشیابی آموزشی ، مقاله ، تحقیق 

این محصول با ارزش “ دانلود پاورپوینت روشهای ارزشیابی آموزشی “را از یاهو فایل دانلود نمایید.

دانلود پاورپوینت روشهای ارزشیابی آموزشی

دانلود-پاورپوینت-روشهای-ارزشیابی-آموزشیدانلود پاورپوینت با موضوع روشهای ارزشیابی آموزشی که شامل 240 اسلاید و بشرح زیر میباشد:نوع فایل : PowerPoint*ویژه ی رشته های علوم تربیتی، مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی و …….هدف نهایی:دانشجویان رشته علوم تربیتی با مطالعه این مجموعه روشهای مختلف ارزشیابی آموزشی و چگونگی کاربرد آنها را یاد می گیرند.دانشجویان رشته علوم تربیتی پس از مطالعه مطالب این مجموعه.1با روند تکوینی ارزشیابی آموزشی آشنا می شوند..2الگوهای مختلف ارزشیابی را مورد بررسی قرار می دهند..3رابطه ارزشیابی را مورد بررسی قرار می دهند.4رابطه ارزشیابی و هدفهای آموزشی را درک می کنند.5آزمونهای هنجاری و ملاکی را مقایسه می کنندچگونگی اندازه گیری عملکردهای عاطفی را می آموزندبا طرحهای مختلف ارزشیابی آشنا می شوندپگونگی نمونه گیری در ارزشیابی را می آموزندبا روش تهیه گزارش یافته های ارزشیابی آشنا می شوندبه کاربرد اصول و مفاهیم آموخته در این درس علاقه مند می شوندفهرست کلیفصل اولدور نمای ارزشیابی آموزشیدانشجویان پس از مطالعه مطالب این فصل :سیر تحول ارزشیابی آموزشی را در میابند.مفاهیم و دیدگاه های مختلف دربارۀ ارزشیابی را می آموزندمفهوم ارزشیابی را با مفاهیم اندازه گیری ،ارزیابی،پاسخ گویی و پژوهش مورد مقایسه قرار می دهند.فصل دومالگوهای ارزشیابیدانشجویان پس از مطالعۀ مطالب این فصل :به علل بهره گیری از الگوهای متفاوت ارزشیابی پی می برند.الگوهای مختلف ارزشیابی را مورد تحلیل و مقایسه قرار می دهند.به بهره گیری از الگوهای ارزشیابی،متناسب با شرایط و موقعیتهای مختلف علاقه مند می شوند.فصل سومارزشیابی و هدفهای آموزشیدانشجویان پس از مطالعۀ مطالب این فصل:با هدفهای آموزشی و ویژگیهای آنها آشنا می شوندنقش و اهمیت هدفهای آموزشی را درک می کنندهدفهای کلی و رفتاری را می شناسندبه نقش و اهمیت هدفهای آموزشی در ارزش یابی پی می برند.سطوح مختلف هدفها را در هر یک از حوزه های شناختی و عاطفی می آموزندنسبت به تدوین اهداف آموزشی در وزه های مختلف اقدام می کنند.در نوشتن اهداف آموزشی مهارت پیدا می کنند.فصل چهارمارزشیابی و اندازه گیریدانش جویان پس از مطالب این فصل:با مفاهیم اندازه گیری و ارزشیابی در آموزش آشنا می شوندویژگیهای ابزارهای اندازه گیری را می شناسندانواع آزمون و ویژگیهای هر کدام را می آموزندچگونگی استاندارد کردن آزمونهای پیشرفت تحصیلی را یاد می گیرند.روشهای تعیین سطح دشواری و قدرت تفکیک را می آموزندبا مفهوم روایی و پایایی در آزمونها آشنا می شوند.فصل پنجمارزشیابی و اندازه گیری”آزمونهای ملاکی“دانشجویان پس از مطالعه مطالب این فصل:به عوامل مؤثر در پیدایش آزمونهای ملاکی پی می برند.آزمونهای ملاکی را می شناسند.تفاوتهای آزمون ملاکی و آزمون هنجاری را تشخیص می دهند.روشهای تعیین سطح دشواری و قدرت تفکیک آزمونهای ملاکی را می آموزند.محاسبۀ روایی و پایایی در آزمونهای ملاکی را یاد می گیرندفصل ششمارزشیابی و اندازه گیری ”اندازه گیری عملکردهای عاطفی“دانشجویان پس از مطالعۀ مطالب این فصل:تعریف ویژگی های آموزشی را می آموزندروشهای جمع آوری اطلاعات در زمینه رفتارهای عاطفی را می آموزندبا ویژگیهای ابزارهای اندازه گیری رفتارهای عاطفی آشنا می شوند.تفاوت مقیاسهای درجه بندی را یاد می گیرند.چگونگی محاسبۀ نگرش دانش آموزان را به کمک ابزارها و مقیاسهای درجه بندی می آموزند.فصل هفتمطرحهای ارزشیابیدانشجویان پس از مطالعۀ مطالب این فصل:با مفهوم طرح ارزشیابی آشنا می شوند.اجزاء اساسی یک طرح ارزشیابی را می شناسندانواع مختلف طرحهای ارزشیابی را می آموزندبا روشهای کنترل عوامل تهدید کنندۀ یافته های ارزشیابی آشنا می شوندکاربرد طرح ارزشیابی مناسب برای موفقیت های خاص را یاد می گیرندفصل هشتمنمونه گیری در ارزشیابی آموزشیدانشجویان پس از مطالعه مطالب این فصل:با مفاهیم جامعه و نمونه آشنا می شوند.روشهای مختلف نمونه گیری را می آموزندمفهوم و تفاوت گزینش و گمارش تصادفی را یاد می گیرندبه دلایل استفاده و عدم استفاده از روشهای متداول نمونه گیری و روش چند ماتریسی در ارزشیابی پی می برندچگونگی کاربرد روشهای مختلف نمونه گیری را در موقعیت مناسب یاد می گیرند.فصل نهمتهیه گزارش یافته های ارزشیابیهدفهای کلی:دانشجویان پس از مطالعه مطالب این فصل:نقشهای عامل ارزشیابی و تأثیر آن در تدوین گزارش یافته های ارزشیابی را در می یابندبا تفاوتهای گزارش ارزشیابی تکوینی و ارزشیابی پایانی آشنا می شوندمراحل تهیه گزارش ارزشیابی را می آموزندروش تهیه گزارشهای یافته های ارزشیابی را یاد می گیرند.

دانلود فایل

این محصول ارزشمند “دانلود پاورپوینت روشهای ارزشیابی آموزشی  “توسط پورتال  یاهو فایل  جمع آوری و برای فروش قرار داده شده است.

نظرات خود را در قسمت درج نظر ثبت کنید

منبع: یاهو فایل

مطلب پیشنهادی

مقیاس وسواس فکری – عملی ییل – براون

این محصول با ارزش " مقیاس وسواس فکری – عملی ییل – براون "را از یاهو فایل دانلود نمایید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *