خانه / عمران / دانلود پایان نامه الگوریتم ساخت سیستم مدیریت نگهداری خطوط ریلی ایران

دانلود پایان نامه الگوریتم ساخت سیستم مدیریت نگهداری خطوط ریلی ایران

دانلود رایگان دانلود پایان نامه الگوریتم ساخت سیستم مدیریت نگهداری خطوط ریلی ایران ، مقاله ، تحقیق 

این محصول با ارزش “ دانلود پایان نامه الگوریتم ساخت سیستم مدیریت نگهداری خطوط ریلی ایران “را از یاهو فایل دانلود نمایید.

دانلود پایان نامه الگوریتم ساخت سیستم مدیریت نگهداری خطوط ریلی ایران

دانلود-پایان-نامه-الگوریتم-ساخت-سیستم-مدیریت-نگهداری-خطوط-ریلی-ایراندانلود پایان نامه الگوریتم ساخت سیستم مدیریت نگهداری خطوط ریلی ایران(۱۴۷ صفحه در قالب PDF)پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشدمهندسی عمران – برنامه ریزی حمل و نقلچکیده :نگهداری و تعمیر خطوط ریلی یکی از مهمترین و پرهزینهترین بخشهای صنعت حمل و نقل ریلی میباشد. برای برنامه ریزی و سازماندهی نگهداری و تعمیر خطوط نیاز به ایجاد یک سامانه مدیریت نگهداری خط میباشد. یکی از اساسی ترین بخشهای سامانه مدیریت نگهداری خط بخش ارزیابی شرایط روسازی است. شرایط روسازی خطوط راهآهن از نظر پارامترهای نگهداری، امری کیفی است که برای تصمیمگیری در مورد عملیات نگهداری و تعمیر، تخصیص بودجه و پیشبینی شرایط آینده خط دریک سامانه مدیریتی، این مسئله میباید به صورت یک پارامتر کمی درآید. در این راستا از  شاخص وضعیت اجزای خط(سازه ای) و شاخص وضعیت هندسی خط استفاده میشود. در این رساله الگوریتم ساخت شاخص کیفیت روسازی برای استفاده در سامانه مدیریت نگهداری خطوط ریلی ایران تبیین شده است. برای رسیدن به این هدف ابتدا بررسی گذرا بر روی انواع خرابیهای روسازی داشته و با بررسی سامانه های مدیریت تعمیر و نگهداری در عرصه جهانی و نقد آنها، به ارائه شاخص پیشنهادی مناسب برای ارزیابی سازه ای خط با کمک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) پرداخته و در نهایت شاخص کیفیت روسازی خط برای خطوط راه آهن ایران پیشنهاد گردیده است.فهرست مطالبچکیده ………………………………………………………………………………..۱۰مقدمه……………………………………………………………………………….. ۱۲فصل اول: کلیات………………………………………………….۱۴۱-۱ – اهداف حوزه تحقیق………………………………………………………… ۱۵۲ -۱ – پیشینه تحقیق…………………………………………………………….. ۱۵۳ -۱ -روش انجام کار و تحقیق……………………………………………………. ۱۵فصل دوم: بررسی انواع خرابی های خطوط ………………….۱۷۱-۲ – مقدمه…………………………………………………………………………. ۱۸۲-۲- خرابیهای اجزا و مصالح روسازی خطوط …………………………………….۱۸۱-۲ -۲ -خرابیهای مربوط به ریل…………………………………………………… ۱۸۲-۲-۲- خرابیهای مربوط به سیستم پابند ………………………………………..۲۶۳ -۲ -۲ – خرابیهای مربوط به تراورس…………………………………………….. ۲۸۴-۲-۲- خرابیهای مربوط به بالاست……………………………………………….. ۳۰۵-۲-۲- خرابیهای مربوط به جوشکاری ریلها……………………………………….. ۳۳۳-۲- خرابیهای هندسی خط………………………………………………………… ۴۰۱-۳-۲-انواع خرابیهای هندسی خط………………………………………………… ۴۱۲-۳ -۲ -روشهای ثبت خرابی خط …………………………………………………..۴۲فصل سوم: بررسی سامانه مدیریت نگهداری خطوط در عرصه جهانی.۱-۳ -مقدمه…………………………………………………………………………… ۴۴۲ -۳ – سامانه مدیریت نگهداری خطوط ریلی ……………………………………..۴۴۳ -۲ -۳ – سامانه Trams……ر……………………………………………………… ۵۶۵ -۲ -۳ – سامانه DTM ……ر…………………………………………………………۵۸۳-۳ -نقد و بررسی سامانه های مدیریت نگهداری موجود در عرصه بین المللی…. ۶۲فصل چهارم: بررسی اهم شاخصهای بکار رفته در عرصه جهانی و ارائه شاخصهای مناسب۴-۱ -مقدمه……………………………………………………………………………… ۷۱۲ -۴ -شاخص موجود در عرصه جهانی……………………………………………….. ۷۱۱-۲ -۴ – شاخص سازه ای خط………………………………………………………… ۷۱فصل پنجم: نتیجه گیری ………………………………………………۱۱۲فهرست منابع فارسی……………………………………………………………………. ۱۴۴فهرست منابع لایتن……………………………………………………………………….. ۱۴۴چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………. ۱۴۵

دانلود فایل

این محصول ارزشمند “دانلود پایان نامه الگوریتم ساخت سیستم مدیریت نگهداری خطوط ریلی ایران  “توسط پورتال  یاهو فایل  جمع آوری و برای فروش قرار داده شده است.

نظرات خود را در قسمت درج نظر ثبت کنید

منبع: یاهو فایل

مطلب پیشنهادی

پاورپوینت عیوب جوشکاری در مهندسی جوش و ساختمان

پاورپوینت عیوب جوشکاری در مهندسی جوش و ساختمان

پاورپوینت-عیوب-جوشکاری-در-مهندسی-جوش-و-ساختمانتوضیحات:
فایل پاورپوینت عیوب جوشکاری در مهندسی جوش و ساختمان ،در حجم 45 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:
چون مواد و فلزات تشکیل‌ دهنده و جوش‌ دهنده و گیرنده از لحاظ متالوژیکی بایستی دارای خصوصیات مناسب باشند، بنابراین جوشکاری از لحاظ متالوژیکی بایستی مورد توجه قرار گیرد که آیا قابلیت متالوژی و فیزیکی جوشکاری دو قطعه مشخص است؟ پس از قابلیت متالوژی ، آیا قطعه‌ای را که ایجاد می‌کنیم، از لحاظ مکانیکی قابل کاربرد و سالم است؟ آیا می‌توانیم امکانات و وسائل برای نیازها و شرایط مخصوص این جوشکاری ، مثلاً گاز و دستگاه را ایجاد نمائیم و بر فرض ، ایجاد نیرو در درجه حرارت بالا یا ضربه زدن در درجه حرارت پایین ممکن باشد؟ زیرا استانداردهای مکانیکی و مهندسی و صنعتی جوشکاری باید در تمام این موارد رعایت شود تا جوش بدون شکستگی و تخلخل و یا نفوذ سرباره و غیره انجام گیرد. تکرار می‌شود در جوشکاری تخصصی و اصولاً تمام انواع جوش ، قابلیت جوش خوردن فلزات را باید دقیقاً دانست. در مورد مواد واسطه و الکترود و پودر جوش ، باید دقت کافی نمود. محیط لازم قبل و در حین جوشکاری و پس از جوشکاری را مثلاً در مورد چدن ، باید بوجود آورد. گازهای دستگاههای مناسب و انتخاب فلزات مناسب از لحاظ ذوب در کوره ذوب آهن و بعد در حین جوشکاری از لحاظ جلوگیری از صدمه گاز - آتش و مشعل و برق و هوای محیط و وضعیت جسمانی و زندگی جوشکار ، خود نکات اساسی دیگر هستند که مشکلات جوشکاری می‌باشند.


فهرست مطالب:
مقدمه
روی هم افتادگی
سوختگی یا بریدگی کناره جوش
آخالهای سرباره
ذوب ناقص
تخلخل
همراستا نبودن اتصال جوش
نفوذ ناقص
ترک جوش
ترک به صورت خط مرکزی
ترک مرکزی ناشی از جدایش
ترک مرکزی ناشی از شکل گرده جوش
ترک مرکزی ناشی از شرایط سطحی جوش
ترک منطقه متأثر از جوش
ترک عرضی
پیچیدگی
انواع پیچیدگی
آنیل کردن
تنش زدائی
نرمال کردن
عیوب جوش در فیلمهای رادیوگرافی
نقش فلز پاشی در جلو گیری از تخریب سازه های فلزی
مقدمه
چکيده تحليل
عملکرد لرزه ای ساختمانهای فولادی
صنعت جوشکاری ساختمان در ایران
عدم انطباق اجرای معمول سازه های فولادی با آیین نامه ها و دستورالعملها
کیفیت پایین جوش به علت عدم آموزش کلاسیک کافی در این زمینه برای جوشکاران و مهندسان
نبود نظارت اصولی و دقیق بر اجرای جوشکاری در ساختمانهای شهری در کشور
عدم طرح دقیق اتصال جوشی با توجه به عملکرد مورد نظرآنها
نتیجه گیری و پیشنهادات
البرج دبی،بلند ترین برج دنیا
برج تورنتو
برج های دو قلو پتروناس


این فایل با فرمت پاورپوینت در 45 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل پاورپوینت حالت های جوشکاری(8اسلاید)

دانلود فایل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

porno video Pendik escort maltepe escort porno izle bursa escort kurtkoy escort