خانه / روانشناسی و علوم تربیتی / دانلود پایان نامه بررسي رابطه بين فرزند پروري والدين و پذيرش اجتماعي كودكان مقطع ابتدائي شهرستان رشت

دانلود پایان نامه بررسي رابطه بين فرزند پروري والدين و پذيرش اجتماعي كودكان مقطع ابتدائي شهرستان رشت

دانلود رایگان دانلود پایان نامه بررسي رابطه بين فرزند پروري والدين و پذيرش اجتماعي كودكان مقطع ابتدائي شهرستان رشت ، مقاله ، تحقیق 

این محصول با ارزش “ دانلود پایان نامه بررسي رابطه بين فرزند پروري والدين و پذيرش اجتماعي كودكان مقطع ابتدائي شهرستان رشت “را از یاهو فایل دانلود نمایید.

دانلود پایان نامه بررسي رابطه بين فرزند پروري والدين و پذيرش اجتماعي كودكان مقطع ابتدائي شهرستان رشت

دانلود-پایان-نامه-بررسي-رابطه-بين-فرزند-پروري-والدين-و-پذيرش-اجتماعي-كودكان-مقطع-ابتدائي-شهرستان-رشتدانلود پایان نامه با موضوع بررسي رابطه بين فرزند پروري والدين و پذيرش اجتماعي كودكان مقطع ابتدائي شهرستان رشتنوع فایل : Word تعداد صفحات : ۸۸پايان نامه جهت اخذ مدرك كارشناسي رشته روانشناسيشرح محتوا  فهرست                          چكيده                                                    2مقدمه                                                    3بيان مسئله                                               4سؤال مسئله                                               5اهميت و ضرورت تحقيق                                      5اهداف تحقيق                                              6فرضيه تحقيق                                             6متغيرهاي تحقيق                                          7تعاريف عملياتي واژه ها و مفاهيم                               7  فصل دوم پيشينه ادبيات تحقيقروانشناسی اجتماهی و رفتار اجتماعی                                10رفتار اجتماعی                                           12رشد رفتار اجتماعی                                        13انواع رفتار اجتماعی                                          14تفاوتهای فرهنگی در رفتارهای اجتماعی                           15خانواده                                                 16کنوانسيون حقوق کودک ویونیسف ديباچه      اين حکومتها         سبکهای فرزندپروری                                                      57   پيشينة تحقيق                                                   63فصل سوم روش تحقیقجامعه مورد مطالعه                                            66حجم نمونه                                                66روش نمونه گیری                                           66ابزار اندازه گیری در تحقیق حاضر                                  67پرسش نامه پذیرش اجتماعی                                      67روش تحقیق                                                68روش آماری مربوط به فرضیه                                     68روش جمع آوري اوري اطلاعات                                 70فصل چهارم یافته هامقدمه فصل چهارم                                          72نمونه گیری و داده های مورد استفاده ازآزمون                       73جدول بررسی رابطه بین شیوه های فرزند پروری والدین و پذیرش اجتماعی کودکان       75مقايسه پذيرش اجنماعي در بين دختران و پسران                       75مقايسه شيوه فرزند پدري  والدين در بين دختران وپسران                   76فصل پنجم بحث و نتیجه گیریبحث و نتیجه گیری                                         79مقياس شيوه هاي فرزند پروري                               81پیشنهادات                                                83محدودیت ها                                               84منابع                                                   85فصل اولكليات تحقيق چكيده:هدف از تحقيق حاضر بررسي رابطه بين شيوه هاي فرزندپروري والدين و پذيرش اجتماعي كودكان مقطع ابتدائي شهر رشت است كه فرضيه هاي تحقيق عبارتند از اينكه:۱- بين شيوه هاي فرزند پروري والدين و پذيرش اجتماعي كودكان رابطه وجود دارد.۲- بين پذيرش اجتماعي دختران و پسران تفاوت وجود دارد.۳- بين شيوه هاي فرزند پروري دختران و پسران تفاوت وجود دارد كه جامعه مورد مطالعه دانش آموزان مقطع ابتدائي شهر رشت است كه ۷۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب گرديده كه ۳۵ نفر دختران و ۳۵ پسران است و آزمون شيوه هاي فرزند پروري و پذيرش اجتماعي بر روي آنها اجرا گرديده كه جهت آزمون فرضيه ها از روش آماري ضريب هم بستگي پيرسون وt متغيير مستقل استفاده گرديده كه نتايج آن به اين شرح است كه بين شيوه هاي فرزندپروري و پذيرش اجتماعي رايطه وجود دارد ولي بين پذيرش اجتماعي و شيوه هاي فرزند پروري دختران و پسران تفاوت وجود ندارد. مقدمه :روان شناسان ؛ جامعه پذيري و پذيرش اجتماعي را به عنوان مبارزه اي فرد و جامعه تلقي مي كنند و مي گويند فرد مدام در حال گرايش به دور افكندن قيد وبندهاي اجتماعي و هنجارهاي جامعه است و آنها كسب شناخت(دانش ) را نيز نتيجه رويارويي و مجادله فرد ( ذهن ) و محيط مي دانند . پذيرش اجتماعي را روان شناسان فرايندي مي داند كه طريق آن كودك هنجارهاي والدين را صورت عمقي مي پذيرد و به سبك من برتر را ، محيط تهيه مي بيند، عوامل اجتماعي با تشكيل اين در پديده به عنوان فرد منتقل مي شوند و بدين شكل فرد جامعه پذير مي گردد. بدون ترديد رفتار انسان تا حدود زياد بستگي به عوامل ارثي زيست شناختي (بيولوژيكي ) دارد. كودك فقط به علت انسان بودن ، مي تواند اعمال و رفتاري را انجام دهد كه از عهده حيوانات پست در نمي آيد از جمله اينكه مغز بزرگ و پيچيده انسان ، او را قادر مي سازد تا معاني را به كارگيرد و با استفاده از زبان و قدرت كلامي ارتباط برقرار كند. اساس و مبناي رفتار عوامل تن كارشناختي (فيزيولوژيكي ) و عوامل محيطي هستند ويژگيهاي جسماني مانند رنگ چشم و پوست و… از قوانين ارثي تبعيت مي كنند به طور كلي نوع محيط بزرگ شده كودك و عوامل موجود در آن مي تواند در نوع جامعه پذيري و پذيرش اجتماعي آن نقش بسزايي داشته باشد به صورتي كه نوع تربيت والدين و برخورد درست آنها با كودكشان مي توان تأثيرات منفي و يا مثبتي بر روي آن بگذارند كه هر كدام مي تواند تأثير مخرب يا مفيدي بر روي جامعه داشته باشد. رفتار غير اكتسابي و آموزش آن توسط والدين به فرزند نتيجه و حاصل اثرات متقابل عوامل ساختي و محيطي است هر چند كه ماهيت اين در هم ورزي به گونه اي متفاوت و احتمالا’ كمتر آشكار مي شود و به نظر مي رسد كودك زندگي را با نيازها و سائقه هاي بنيادي جسماني و نيز يكي شروع مي كند. در عين حال نيز از آغاز داراي بازتاب ها در رفتارهايي چون بلعيدن و مكيدن و…. است. اگر والدين بتوانند درك و شناخت عميق و دقيق تري از رفتار فرزند را به خود او بفهمانند درپذيرش فرد و كودك در امعه كمك بالايي داشته و با شنا سايي طبقه اجتماعي خانواده به آساني مي توان به ارزشهاي خانواده پي برد زيرا هر طبقه اجتماعي ارزشهاي خاص و مربوط به خود را داراست و هدف از شيوه هاي تربيت پذيري كودك به والدين تغيير ارزش ها و رفتارهاي نامطلوب والدين نسبت به كودكان مي باشد تا بتواند با پذيرش اجتماعي در جامعه آشنا گردد… 

دانلود فایل

این محصول ارزشمند “دانلود پایان نامه بررسي رابطه بين فرزند پروري والدين و پذيرش اجتماعي كودكان مقطع ابتدائي شهرستان رشت  “توسط پورتال  یاهو فایل  جمع آوری و برای فروش قرار داده شده است.

نظرات خود را در قسمت درج نظر ثبت کنید

منبع: یاهو فایل

مطلب پیشنهادی

تحقیق مسائل و مشكلات رواني، اجتماعي نوجوانان تحت سرپرستي بهزيستی

تحقیق مسائل و مشكلات رواني، اجتماعي نوجوانان تحت سرپرستي بهزيستی

تحقیق-مسائل-و-مشكلات-رواني-اجتماعي-نوجوانان-تحت-سرپرستي-بهزيستیتوضیحات:
پایان نامه مسائل و مشكلات رواني – اجتماعي نوجوانان تحت سرپرستي بهزيستی، در قالب فایل word و در حجم 115 صفحه.


مقدمه
دوران پرتلاطم نوجواني و مرحله گذر از اين دوران گذرگاهي است براي هر چه زودتر رسيدن به دنيال جذاب جواني، كه از دور هاي ظريف و حساس زندگي آدمي و شايد هم حساسترين اين دوران است. در اين دوره نوجوان كه به تازگي از دنياي شيرين و شاد پر از امنيت كودكي گذر كرده است ، گام در دنياي پرنشيب و فرازي مي گذراد كه ديگر به اندازه عالم كودكي طلايي و دريايي نيست.
واقعيتهاي زندگي اندك، اندك چهره نشان مي دهند و نوجوان اغلب نخستين سختيهاي دوران بزرگسالي را تجربه ميكند. اين دنيا واقعي تر است؛ دنيايي نزديكتر به دنياي بزرگترها ، پر كشش ، پر ماجرا و سرشار از تجربه هاي نو و بيشتر و مهمتر از همه دنيايي آكنده از رشد تحول نوجوان در اين مرحله از زندگي با شتابي كه گاه مهار نشدني به نظر مي آيد، دگرگون مي شود و رشد مي كند. رشدي پر دامنه و گسترده كه جسم و جان او را شامل مي شود، اين رشد و تحولات مثل رشد عضلاني، پديدار شدن سائقه توليد مثل، ظهور عواطف و عادت به جنس مقابل، گستردگي هوش نظري، شكل گرفتن انديشه هاي آرماني، استقلال طلبي، تحولات عقلي و عاطفي و بالاتر از همه ميل به سبك هويت، آن چنان سريع و يكباره اتفاق مي افتد كه گويي فردي با او دوباره به دنيا آمده است و در برابر جامعه والدين خود اعلام وجود مي كند. اين تولد دوباره، براي اطرافيانش بيگانه و ناشناخته نيست ، اما شتاب و دامنه گسترده اين دگرگونيها و تغييرات به حدي است كه نوجوان ديگر «خود» را نمي شناسد و براي كنار آمدن با اين تازه وارد بيگانه «خود» و خواسته هايش ندارد و هنوز با خود آشنا نيست.

فهرست مطالب
چكيده تحقيق 
-شروع موضوع تحقيق 
-اهميت و ضرورت تحقيق
-اهداف تحقيق 
-طرح سوال پژوهشي
-فرضيه هاي تحقيق
-تعريف اصطلاحات عملي و نظري
شرح موضوع تحقيق 
اهميت و ضرورت تحقيق   
خصوصيات عاطفي در دورة نوجواني و جواني 
رشد اجتماعي در دورة نوجواني   
رشد رواني در دورة نوجواني 
عوامل مؤثر در ايجاد مسائل و مشكلات دورة نوجواني
چگونگي رفتار بانوجوانان و جوانان 
اهداف طرح تحقيق 
طرح سؤال پژوهشي
فرضيه هاي تحقيق  
تعريف اصطلاحات و مفاهيم
نوجواني  
بهزيستي 
خانواده 
رواني – اجتماعي 
خودپنداري  
-ادبيات پژوهش 
-تاريخچه اي كوتاه از بهزيستي در ايران
-مجموع بررسي ها و برداشت هاي اوليه و كلي 
ادبيات پژوهش
تاريخچه اي كوتاه از بهزيستي در ايران
مجموع بررسي ها و برداشتهاي اوليه و كلي و دستورالعمل اجرايي
-توصيف نوع و روش تحقيق
-توصيف جامعه آماري
-تعداد افراد نمونه و روش نمونه گيري
-روش آماري
توصيف نوع و روش تحقيق
توصيف جامعه آماري
تعداد افراد نمونه و روش نمونه گيري
روش جمع آوري اطلاعات
روش آماري
-تجزيه و تحليل آماري داده ها
-اثبات فرضيه ها 
-نتيجه گيري كلي
-محدوديت هاي تحقيق
-پيشنهادات
-اثبات فرضيه ها
-فرضيه
-اثبات فرضيه
-فرضيه
-اثبت فرضيه
-فرضيه
-اثبات فرضيه
-فرضيه
-اثبات فرضيه
نتيجه گيري كلي
توصيف نوع روش تحقيق
جامعه آماري
روش آماري
متغيرهاي حاضر در اين پروژه
محدوديتهاي تحقيق
پيشنهادات
ضمائم
مقياس خودپنداري راجرز
مقياس عزت نفس رونبرگ
منابع و مأخ
دانلود فایل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

porno video Pendik escort maltepe escort porno izle bursa escort kurtkoy escort