خانه / روانشناسی و علوم تربیتی / دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین فرزند پروری والدین و پذیرش اجتماعی کودکان مقطع ابتدائی شهرستان رشت

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین فرزند پروری والدین و پذیرش اجتماعی کودکان مقطع ابتدائی شهرستان رشت

دانلود رایگان دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین فرزند پروری والدین و پذیرش اجتماعی کودکان مقطع ابتدائی شهرستان رشت ، مقاله ، تحقیق 

این محصول با ارزش “ دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین فرزند پروری والدین و پذیرش اجتماعی کودکان مقطع ابتدائی شهرستان رشت “را از یاهو فایل دانلود نمایید.

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین فرزند پروری والدین و پذیرش اجتماعی کودکان مقطع ابتدائی شهرستان رشت

دانلود-پایان-نامه-بررسی-رابطه-بین-فرزند-پروری-والدین-و-پذیرش-اجتماعی-کودکان-مقطع-ابتدائی-شهرستان-رشتدانلود پایان نامه با موضوع بررسی رابطه بین فرزند پروری والدین و پذیرش اجتماعی کودکان مقطع ابتدائی شهرستان رشتنوع فایل : Word تعداد صفحات : 88پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی رشته روانشناسیشرح محتوا  فهرست                          چکیده                                                    2مقدمه                                                    3بیان مسئله                                               4سؤال مسئله                                               5اهمیت و ضرورت تحقیق                                      5اهداف تحقیق                                              6فرضیه تحقیق                                             6متغیرهای تحقیق                                          7تعاریف عملیاتی واژه ها و مفاهیم                               7  فصل دوم پیشینه ادبیات تحقیقروانشناسی اجتماهی و رفتار اجتماعی                                10رفتار اجتماعی                                           12رشد رفتار اجتماعی                                        13انواع رفتار اجتماعی                                          14تفاوتهای فرهنگی در رفتارهای اجتماعی                           15خانواده                                                 16کنوانسیون حقوق کودک ویونیسف دیباچه      این حکومتها         سبکهای فرزندپروری                                                      57   پیشینه تحقیق                                                   63فصل سوم روش تحقیقجامعه مورد مطالعه                                            66حجم نمونه                                                66روش نمونه گیری                                           66ابزار اندازه گیری در تحقیق حاضر                                  67پرسش نامه پذیرش اجتماعی                                      67روش تحقیق                                                68روش آماری مربوط به فرضیه                                     68روش جمع آوری اوری اطلاعات                                 70فصل چهارم یافته هامقدمه فصل چهارم                                          72نمونه گیری و داده های مورد استفاده ازآزمون                       73جدول بررسی رابطه بین شیوه های فرزند پروری والدین و پذیرش اجتماعی کودکان       75مقایسه پذیرش اجنماعی در بین دختران و پسران                       75مقایسه شیوه فرزند پدری  والدین در بین دختران وپسران                   76فصل پنجم بحث و نتیجه گیریبحث و نتیجه گیری                                         79مقیاس شیوه های فرزند پروری                               81پیشنهادات                                                83محدودیت ها                                               84منابع                                                   85فصل اولکلیات تحقیق چکیده:هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین شیوه های فرزندپروری والدین و پذیرش اجتماعی کودکان مقطع ابتدائی شهر رشت است که فرضیه های تحقیق عبارتند از اینکه:1- بین شیوه های فرزند پروری والدین و پذیرش اجتماعی کودکان رابطه وجود دارد.2- بین پذیرش اجتماعی دختران و پسران تفاوت وجود دارد.3- بین شیوه های فرزند پروری دختران و پسران تفاوت وجود دارد که جامعه مورد مطالعه دانش آموزان مقطع ابتدائی شهر رشت است که 70 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده که 35 نفر دختران و 35 پسران است و آزمون شیوه های فرزند پروری و پذیرش اجتماعی بر روی آنها اجرا گردیده که جهت آزمون فرضیه ها از روش آماری ضریب هم بستگی پیرسون وt متغییر مستقل استفاده گردیده که نتایج آن به این شرح است که بین شیوه های فرزندپروری و پذیرش اجتماعی رایطه وجود دارد ولی بین پذیرش اجتماعی و شیوه های فرزند پروری دختران و پسران تفاوت وجود ندارد. مقدمه :روان شناسان ؛ جامعه پذیری و پذیرش اجتماعی را به عنوان مبارزه ای فرد و جامعه تلقی می کنند و می گویند فرد مدام در حال گرایش به دور افکندن قید وبندهای اجتماعی و هنجارهای جامعه است و آنها کسب شناخت(دانش ) را نیز نتیجه رویارویی و مجادله فرد ( ذهن ) و محیط می دانند . پذیرش اجتماعی را روان شناسان فرایندی می داند که طریق آن کودک هنجارهای والدین را صورت عمقی می پذیرد و به سبک من برتر را ، محیط تهیه می بیند، عوامل اجتماعی با تشکیل این در پدیده به عنوان فرد منتقل می شوند و بدین شکل فرد جامعه پذیر می گردد. بدون تردید رفتار انسان تا حدود زیاد بستگی به عوامل ارثی زیست شناختی (بیولوژیکی ) دارد. کودک فقط به علت انسان بودن ، می تواند اعمال و رفتاری را انجام دهد که از عهده حیوانات پست در نمی آید از جمله اینکه مغز بزرگ و پیچیده انسان ، او را قادر می سازد تا معانی را به کارگیرد و با استفاده از زبان و قدرت کلامی ارتباط برقرار کند. اساس و مبنای رفتار عوامل تن کارشناختی (فیزیولوژیکی ) و عوامل محیطی هستند ویژگیهای جسمانی مانند رنگ چشم و پوست و… از قوانین ارثی تبعیت می کنند به طور کلی نوع محیط بزرگ شده کودک و عوامل موجود در آن می تواند در نوع جامعه پذیری و پذیرش اجتماعی آن نقش بسزایی داشته باشد به صورتی که نوع تربیت والدین و برخورد درست آنها با کودکشان می توان تأثیرات منفی و یا مثبتی بر روی آن بگذارند که هر کدام می تواند تأثیر مخرب یا مفیدی بر روی جامعه داشته باشد. رفتار غیر اکتسابی و آموزش آن توسط والدین به فرزند نتیجه و حاصل اثرات متقابل عوامل ساختی و محیطی است هر چند که ماهیت این در هم ورزی به گونه ای متفاوت و احتمالا’ کمتر آشکار می شود و به نظر می رسد کودک زندگی را با نیازها و سائقه های بنیادی جسمانی و نیز یکی شروع می کند. در عین حال نیز از آغاز دارای بازتاب ها در رفتارهایی چون بلعیدن و مکیدن و…. است. اگر والدین بتوانند درک و شناخت عمیق و دقیق تری از رفتار فرزند را به خود او بفهمانند درپذیرش فرد و کودک در امعه کمک بالایی داشته و با شنا سایی طبقه اجتماعی خانواده به آسانی می توان به ارزشهای خانواده پی برد زیرا هر طبقه اجتماعی ارزشهای خاص و مربوط به خود را داراست و هدف از شیوه های تربیت پذیری کودک به والدین تغییر ارزش ها و رفتارهای نامطلوب والدین نسبت به کودکان می باشد تا بتواند با پذیرش اجتماعی در جامعه آشنا گردد… 

دانلود فایل

این محصول ارزشمند “دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین فرزند پروری والدین و پذیرش اجتماعی کودکان مقطع ابتدائی شهرستان رشت  “توسط پورتال  یاهو فایل  جمع آوری و برای فروش قرار داده شده است.

نظرات خود را در قسمت درج نظر ثبت کنید

منبع: یاهو فایل

مطلب پیشنهادی

پاورپوینت (اسلاید) حافظه

پاورپوینت (اسلاید) حافظه

پاورپوینت-(اسلاید)-حافظه

توضیحات:
پاورپوینت درباره حافظه، در حجم 18 اسلاید.

بخشی از متن:
اولین بحث علمی مشروح در مورد حافظه توسط هرمن ابینگهوس ارائه شد.  استفاده از هجا های بی معنی.
نگهداری هر نوع اطلاعات و به یادآوری آن را حافظه می نامند.به عبارت دیگر حافظه تجربه های زندگی و اطلاعات واصله را ثبت می کند و آنها را بر می گرداند، حافظه توان نگهداری آثار هر نوع یادگیری است.

فهرست مطالب:
پیشینه
حافظه
انواع حافظه
حس
کوتاه مدت
بلند مدت
طبقه بندي در حافظه بلند مدت
فراموشي و خطاهاي حافظه
دانلود فایل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *