خانه / روانشناسی و علوم تربیتی / دانلود پایان نامه بررسی تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری دانش…

دانلود پایان نامه بررسی تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری دانش…

دانلود رایگان دانلود پایان نامه بررسی تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری دانش… ، مقاله ، تحقیق 

این محصول با ارزش “ دانلود پایان نامه بررسی تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری دانش… “را از یاهو فایل دانلود نمایید.

دانلود پایان نامه بررسی تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری دانش…

دانلود-پایان-نامه-بررسی-تأثیر-مشاوره-گروهی-با-رویکرد-تحلیل-رفتار-متقابل-بر-سازگاری-دانش--دانلود پایان نامه با موضوع بررسی تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان رباط کریم در سال 1386-1385 نوع فایل : Word تعداد صفحات : 100فهرست مطالب:فهرست مطالب الففهرست جداول ثفهرست نمودارها ثچکیده 1فـصـل اول کلیات تحقیق مقدمه 2بیان‌مسئله 3ضرورت و اهمیت مسئله تحقیق 5اهداف پژوهش 6فرضیه‌های پژوهش متغیرهای پژوهش 7تعاریف متغیرها(مفهومی و عملیاتی)8تعریف نظری مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل 8تعریف عملیاتی مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل 8تعریف نظری سازگاری 9تعریف عملیاتی سازگاری 10فصل دوم ادبیات و پیشینه تحقیقمقدمه 13بخش اول: سازگاری و مبانی نظری آن 13تعریف سازگاری 13عوامل موثربرسازگاری 14انواع سازگاری 17روشها یا اشکال سازگاری 23ملاکهای سازگاری مطلوب 24ویژگیهای افراد سازگار 25بخش دوم: تحلیل رفتار متقابل 27نظریه تحلیل رفتار متقابل 27مبانی نظری تحلیل رفتار متقابل 28الگوی حالات نفسانی 28موقعیت‌های روانی و طرحهای زندگی 32آسیب شناسی روانی 34الف : آسیب شناسی ساختی 24ب: آسیب شناسی کارکردی 35هدف درمان در تحلیل رفتار متقابل 35فرآیند گروهی در رویکرد تحلیل رفتار متقابل 36مشاوره و درمان 38الف : تحلیل درمان ساختار 38ب: تحلیل درمان تبادلها 39ارزشهای مشاوره گروهی 40جمع بندی مطالب 42بخش سوم: مروری برپیشینه تحقیق 43مطالعات صورت گرفته در داخل کشور 43مطالعات صورت گرفته در خارج از کشور 46تحلیل و نتیجه گیری سازگاری از دیدگاه تحلیل رفتار متقابل 48فصل سومروش اجرای تحقیقمقدمه 52روش تحقیق 52جامعه آماری تحقیق 52نمونه و روش نمونه گیری 52ابزاراندازه گیری و روایی وپایایی آن 53پرسشنامه سینهاوسینگ 53پایایی پرسشنامه سینهاوسینگ 55روایی (اعتبار) پرسشنامه سینهاوسینگ 55روش تجزیه و تحلیل داده‌ها56شیوه اجرا ومراحل انجام پژوهش 56گزارش جلسات مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل 57فصل چهارمتجزیه و تحلیل اطلاعاتمقدمه 60اطلاعات توصیفی مربوط به مشخصات دموگرافیک نمونه‌های تحقیق 62تجزیه و تحلیل داده‌ها 73فرضیه اصلی 74فرضیه فرعی اول 75فرضیه فرعی دوم .. 76فرضیه فرعی سوم .. 77فرضیه فرعی چهارم 77فصل پنجمبحث و نتیجه گیری مقدمه 80یافته‌های پژوهش 80الف : نتایج حاصل از توصیف داده ها 80ب: بحث و تفسیر نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه ها 81پـیشنـهادات تحقیق.. 87الف- پیشنهادهای برخاسته از پژوهش 87ب- پیشنهادات برای انجام تحقیقات بعدی. 88محدودیتها 88منـابـعمنابع فارسی 90منابع لاتین 95پیـوستپیوست 1- پرسشنامه سینهاوسینگ و کلید پرسشنامه پیوست 2- فرم ساختار بانک اطلاعات ، پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری پیوست 3- فرم ارائه چکیده پایان نامه یا رساله پیوست 4 – خلاصه کامل جلسات گروهی فهرست جداول:جدول 1-3 : ضرایب پایایی پرسشنامه سازگاری سینهاوسینگ 55جدول 2-3 : ماتریس همبستگی سه حوزه پرسشنامه سازگاری سینهاوسینگ 55جدول 1-4 : توصیف ویژگی های نمونه های مورد پژوهش 62جدول 2-4 : توزیع فراوانی سطح تصحیلات والدین نمونه های مورد پژوهش 62جدول 3-4 : توزیع فراوانی شغل والدین نمونه های مورد پژوهش 63جدول 4-4: توزیع فراوانی رشته های تحصیلی والدین نمونه های مورد پژوهش 64جدول 5-4: توزیع فراوانی پایه تحصیلی والدین نمونه های مورد پژوهش 64جدول 6-4 : توزیع فراوانی سازگاری عاطفی ، اجتماعی و آموزشی نمونه های مورد پژوهش 69جدول 7-4 : نتایج توصیفی مولفه های سازگاری دردو گروه آزمایش و کنترل 70جدول 8-4: نتایج تحلیل کواریانسی مقایسه نمرات پس آزمون گروه آزمایش با کنترل در مقیاس سازگاری کل 74جدول 9-4: نتایج کواریانسی مقایسه نمرات پس آزمون گروه آزمایش با کنترل در مولفه اجتماعی مقیاس سازگاری 75جدول 10-4 : نتایج کواریانسی مقایسه نمرات پس آزمون گروه آزمایش با کنترل در مولفه اجتماعی مقیاس عاطفی 76جدول 11-4: نتایج کواریانسی مقایسه نمرات پس آزمون گروه آزمایش با کنترل در مولفه اجتماعی مقیاس آموزشی 77جدول 12-4 : نتایج آزمون T گروههای مستقل برای مقایسه میانگین سازگاری در پایه اول و دوم 78فهرست نمودارهانمودار 1-4 : ترتیب تولد نمونه های مورد پژوهش 65نمودار 2-4 : فراوانی و درصد مولفه های سازگاری در نمونه های مورد پژوهش 67نمودار 3-4 : نتایج توصیفی مولفه های سازگاری در دو گروه آزمایش و کنترل 72 

دانلود فایل

این محصول ارزشمند “دانلود پایان نامه بررسی تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری دانش…  “توسط پورتال  یاهو فایل  جمع آوری و برای فروش قرار داده شده است.

نظرات خود را در قسمت درج نظر ثبت کنید

منبع: یاهو فایل

مطلب پیشنهادی

پاورپوینت شناسایی و هدایت استعداد های کودکان WISC-IV

پاورپوینت شناسایی و هدایت استعداد های کودکان WISC-IV

پاورپوینت-شناسایی-و-هدایت-استعداد-های-کودکان-wisc-iv

توضیحات:
پاورپوینت شناسایی و هدایت استعداد های کودکان WISC-IV، در حجم 26 اسلاید، همراه با تصاویر و توضیحات کامل.

بخشی از متن:
استفاده از مکعب های قرمز و سفید برای خلق مجدد تصویر یا طرح هدف توسط آزمودنی ، به هماهنگی دیداری – حرکتی و پردازش همزمان نیاز دارد . هنگامی که هماهنگی دیداری – حرکتی با نقص روبه رو شود و یا نتواند پردازش همزمان را انجام دهد آنگاه سازمان بندی و ادراک دیداری با مشکل رو به رو می شود ...

فهرست مطالب: 
1.معکب
2.مقیاس فهم کلامی (شباهت ها-واژگان-فهمیدن-اطلاعات-استدلال کلمه)
3.سه قاعده اجرایی عمومی 
4.ظرفیت عدد 
5.مفاهیم تصویر
6.رمز گذاری
7.واژگان
8.توالی عدد – حرف
9.استدلال ماتریس
10.فهمیدن
11.نماد یابی
12.تکمیل تصاویر
13.حذف کردن
14.اطلاعات 
15. محاسبات
16.استدلال کلمه 
17.
دانلود فایل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *