خانه / کارآفرینی ، طرح توجیهی / طرح توجیهی جعبه میوه با ظرفیت ۳۵۰/۰۰۰ عدد در سال

طرح توجیهی جعبه میوه با ظرفیت ۳۵۰/۰۰۰ عدد در سال

دانلود رایگان طرح توجیهی جعبه میوه با ظرفیت ۳۵۰/۰۰۰ عدد در سال ، مقاله ، تحقیق 

این محصول با ارزش “ طرح توجیهی جعبه میوه با ظرفیت ۳۵۰/۰۰۰ عدد در سال “را از یاهو فایل دانلود نمایید.


اﻧﺴﺎن ﻫﻤﻮاره در ﻃﻮل ﺗﺎرﻳﺦ از ﭼﻮب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰا ر دﻓﺎﻋﻲ و زﻳﻨﺘﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده اﺳﺖ . ﻛﺎر ﺑﺮ روي ﭼﻮب در آﺛﺎر ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻲ و ﺑﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪه از ﻗﺮون ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻤﻮاره ﻣﺸﺎﻫﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و اﻣﺮوزه ﺻﻨﻌﺖ ﭼﻮب ﻳﻜﻲ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﺪه داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﻮده و ﻛﺎرﺑﺮد ﻋﻠﻤﻲ آن از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎﻻﺋﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ . ، اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻮب ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار آﻻت و دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ، ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺻﺎدرات و ﺻﺪﻫﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ دﻳﮕﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺻﺤﺖ ﭼﻮب در ، ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ، ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﭼﻮب ﺷﻤﺎر ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﻬﻢ در آﻳ ﺪ.فایل pdf به صورت زیپ شده در ۱۴ صفحه.دانلود طرح توجیهی جعبه میوه با ظرفیت ۳۵۰/۰۰۰ عدد در سال. …

این محصول ارزشمند “طرح توجیهی جعبه میوه با ظرفیت ۳۵۰/۰۰۰ عدد در سال  “توسط پورتال  یاهو فایل  جمع آوری و برای فروش قرار داده شده است.

نظرات خود را در قسمت درج نظر ثبت کنید

منبع: یاهو فایل

مطلب پیشنهادی

طرح توجيهي توليد چيپس ظرفيت: ۵۰۰ تن در سال

براي توليد چيپس ، لازم است از سيب زميني مرغوب استفاده شود . سيب زميني بايد درشت ، سالم ، كاملا رسيدهوداراي كمترين مقدار گره وحفره در سطح آن باشد. پس ازشستشوي سيب زميني، توسط دستگاههاي سايش آن راپوست گيري مي كنند. دراين روش سايش ضايعات سيب زميني بين 1 تا 4 درصد است ، كه اين مسئله بستگي به شكل، اندازه وعمق گره هاوهمچنين مدت زماني دارد كه سيب زميني در انبار نگهداري شده است . خلاصه طرح:موضوع طرح:دستگاه صادره كننده مجوز: وزارت صنايع و معادنظرفيت اسمي توليدات: 500 تننوع توليدات: چيپستعداد شاغلين: 14 نفرمشخصات سرمايه گذاري طرح:3426 ميليون ريال / سرمايه گذاري كل طرح: 072492 ميليون ريال / سرمايه گذاري ثابت: 81933 ميليون ريال / سرمايه در گردش: 268750 ميليون ريال / درآمد ساليانه: 001679 ميليون ريال / سود ويژه: 731 سال / دوره بازگشت سرمايه: 568 درصد / نرخ بازدهي سرمايه: % 8 طرح توجيهي توليد چيپس فایل pdf شامل 16 صفحه تایید شده دفتر امور اقتصادی و تسهیلات بانکی وزارت تعاون ...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

porno video Pendik escort maltepe escort porno izle bursa escort kurtkoy escort