خانه / مدیریت / بررسی رابطه بین مولفه های رهبری معنوی با ظرفیت یادگیری سازمانی

بررسی رابطه بین مولفه های رهبری معنوی با ظرفیت یادگیری سازمانی

دانلود رایگان بررسی رابطه بین مولفه های رهبری معنوی با ظرفیت یادگیری سازمانی ، مقاله ، تحقیق 

این محصول با ارزش “ بررسی رابطه بین مولفه های رهبری معنوی با ظرفیت یادگیری سازمانی “را از یاهو فایل دانلود نمایید.

بررسی رابطه بین مولفه های رهبری معنوی با ظرفیت یادگیری سازمانی

بررسی-رابطه-بین-مولفه-های-رهبری-معنوی-با-ظرفیت-یادگیری-سازمانی

توضیحات:
تحقیق رشته مدیریت با موضوع بررسی رابطه بین مولفه های رهبری معنوی با ظرفیت یادگیری سازمانی کارکنان اداره آموزش و پرورش، در قالب فایل word و در حجم 85 صفحه.

بخشی از متن:
امروزه، آموزش و پرورش به عنوان یک سازمان عظیم در سطح کشور به دلیل ارتباط مستقیم با آموزش و پرورش انسان ها یکی از مهمترین حوزه های توسعه ی پایدار در جوامع بشری به شمار می رود. محققان بیان می کنند که معنویت و رهبران معنوی ممکن است بر افزایش یادگیری سازمانی تأثیر بگذارند و اعضای سازمان را به جای یادگیری انفرادی به یادگیری سازمانی تشویق کنند.واژه معنویت در) رهبری معنوی) در دهه ی اخیر توجه زیادی رابه خود جلب نموده است.
دانشمندان زیادی درباره مفهوم معنویت درعلم رهبری مطالعه کرده اند.موضوع معنویت در سازمان در حال تبدیل شدن به موضوع عمومی در رفتارسازمانی است. رهبری معنوی با برانگیختن کارکنان و ایجاد زمینه های فرهنگی براساس ارزشهای انسانی، کارکنانی فعال با بهره‌وری بالا متعهد و باانگیزه تربیت می کند. پدیده ی معنویت باعث می شود تا با کارمندان به عنوان یک کل رفتار کنند و عملکرد آن ها را درک نمایند، نه این که فقط به عنوان عضوی از سازمان به آنان بنگرند ( روپرای ، 2010 : 856 )
رهبری معنوی دیدگاهی ایجاد می کند که در آن اعضای سازمان ، حس معناداری در کار را تجربه می کنند و در آن زندگی شان معنادار شده ، احساس متفاوت بودن می کنند .
ماکس دی پری در کتاب خود باعنوان «رهبری به عنوان یک هنر» چنین بیان کرده است. که اولین مسئولیت رهبر، توصیف وتبیین واقعیت است و آخرین آن سپاس از پیروان است که در میان این دورهبر باید یک خدمتگزار و وامدار باشد که ماکس دی پری این را تحت عنوان رهبری معنوی بیان می کند. ) بیشوپ و اسکول 2006 )
رهبری معنوی فرهنگ سازمانی – اجتماعی را بر اساس نوعدوستی ایجاد می کند که در آن رهبران و پیروان دقت و توجه لازم را به خود و دیگران دارند ، احساس عضویت کرده ، حس ادراک و قدر شناسی دارند. نظریه رهبری معنوی بر اساس الگوی انگیزش درونی توسعه یافته است که ترکیبی از چشم انداز، ایمان به تحقق هدف، نوع دوستی و بقای معنوی است. یادگیری سازمانی به هماهنگ شدن سازمان ها از جمله سازمان های آموزشی با تکنولوژی و پیشرفت های جدید کمک می کند و الگوهای سنتی رهبری توان رویارویی با این پیشرفت ها و تغییرات را نداشته ، نمی توانند انگیزه ی لازم را برای یادگیری جمعی در کارکنان به وجود آورده ، موجب توسعه ی سازمان شوند درادامه این فصل به بیان مسئله که در رابطه با ظرفیت یادگیری سازمانی و رهبری معنوی است و همچنین اهمیت و ضرورت اجرای تحقیق و اهداف و فرضیه های تحقیق خواهیم پرداخت.

فهرست مطالب:
فصل اول
مقدمه
بیان مسئله
ضرورت و اهمیت تحقیق
اهداف تحقیق
اهداف فرعی
اهداف کلی
فرضیه ها
فرضیه های اصلی
فرضیه های فرعی
متغیرهای تحقیق
روش تحقیق
روش جمع آوری اطلاعات
روش تجزیه و تحلیل داده ها
قلمرو تحقیق
قلمرو موضوعی
قلمرو مکانی
قلمرو زمانی
تعریف واژه ها و اصطلاحات
فصل دوم: مبانی نظری تحقیق
مقدمه
تعریف و تاریخچه
معنویت عصر جدید
دیدگاههای مختلف در مورد معنویت
معنویت در محیط کار
دین و معنویت
رهبری معنوی
الگوی علی رهبری معنوی
تعامل معنویت و رهبری
سطوح معنویت در سازمان
نقش معنویت در موفقیت رهبری
ابعاد رهبری معنوی
ظرفیت یادگیری سازمانی و ابعاد ان
تعریف و تاریخچه
یادگیری سازمانی از دیدگاه تمپلتون
چهار عامل منعکس کننده قابلیت یادگیری
سطوح یادگیری سازمانی
مروری بر تحقیقات قبلی انجام شده
تحقیقات داخلی
تحقیقات خارجی
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
مقدمه
روش و طرح تحقیق
جامعه و نمونه آماری
ابزار تحقیق
پرسشنامه
متغیرهای تحقیق
روایی تحقیق
پایایی تحقیق
روش گردآوری داده ها
روش تجزیه و تحلیل داده ها
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
توصیف داده های جمعیت شناختی(دموگرافی)
توصیف نظرات پاسخگویان درخصوص شاخص های تحقیق و تجزیه و تحلیل یافته های استنباطی
توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب جنسیت
توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب سابقه خدمت
میانگین و انحراف معیار متغیر پژوهش در افراد مورد مطالعه
ازمون فرضیات اصلی
ازمون نرمال بودن توزیع جامعه اماری
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه
نتیجه و بحث
نتایج حاصل از فرضیات در اداره آموزش و پرورش
تحلیل رگرسیون
محدودیت های پژوهش
پیشنهادات
فهرست منابع

دانلود فایل

این محصول ارزشمند “بررسی رابطه بین مولفه های رهبری معنوی با ظرفیت یادگیری سازمانی  “توسط پورتال  یاهو فایل  جمع آوری و برای فروش قرار داده شده است.

نظرات خود را در قسمت درج نظر ثبت کنید

منبع: یاهو فایل

مطلب پیشنهادی

تحلیل پدیده اثر شلاقی در زنجیره تأمین چندمحصولی با استفاده از روش سفارش تا سطح r

تحلیل پدیده اثر شلاقی در زنجیره تأمین چندمحصولی با استفاده از روش سفارش تا سطح r

تحلیل-پدیده-اثر-شلاقی-در-زنجیره-تأمین-چندمحصولی-با-استفاده-از-روش-سفارش-تا-سطح-r

توضیحات:
تحقیق تحلیل پدیده اثر شلاقی در زنجیره تأمین چندمحصولی با استفاده از روش سفارش تا سطح  r  ، در قالب فایل pdf و در حجم 8 صفحه.

بخشی از متن:
مدیریت زنجیره های تأمین، پیوسته به دنبال اتخاذ راهکارهایی جهت تحقق هرچه بهتر اهداف تعیین شده برای زنجیره می باشد. یکی از مسائل مهم مطرح شده در زنجیره های تأمین، اثر شلاقی می باشد. در این مطالعه، ابتدا بااستفاده از روش میانگین متحرک و روش سفارش تا سطحr، به بررسی وجود یا عدم وجود اثر شلاقی در زنجیره شیر و فرآورده های آن پرداخته شده است. نتایج نشان داد که پدیده اثر شلاقی در این زنجیره وجود دارد. اگر عاملان زنجیره تأمین، اطلاعات درست و دقیقی از تقاضای محصولات لبنی نداشته باشند، و میزان تولید کارخانه پگاه کمتر از میزان تقاضای مصرف کنندگان محصولات لبنی باشد، در نتیجه کارخانه مصرف کنندگان خود را از دست می دهد و سهم فروش این کارخانه در بازار کاهش می یابد. همچنین اگر میزان تولید کارخانه پگاه بیشتر از میزان تقاضای مصرف کنندگان محصولات لبنی باشد، دراین صورت هزینه های انبارداری زیادی جهت مازاد عرضه محصولات لبنی ایجاد می شود که موجب اتلاف سرمایه در این زنجیره می شود.

فهرست مطالب:
چکیده
واژگان کلیدی
مقدمه
مواد و روش ها
نتایج و بحث
نتیجه گیری
منابع
دانلود فایل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *