خانه / تاریخ و ادبیات / پاورپوینت (اسلاید) عرفان حافظ

پاورپوینت (اسلاید) عرفان حافظ

دانلود رایگان پاورپوینت (اسلاید) عرفان حافظ ، مقاله ، تحقیق 

این محصول با ارزش “ پاورپوینت (اسلاید) عرفان حافظ “را از یاهو فایل دانلود نمایید.

پاورپوینت (اسلاید) عرفان حافظ

پاورپوینت-(اسلاید)-عرفان-حافظ

توضیحات:
پاورپوینت ارائه کلاسی درس تعلیم و تربیت اسلامی پیشرفته، با موضوع عرفان حافظ، در حجم ۳۲ اسلاید.

بخشی از متن:
عرفان عملی عبارت است از سیر و سلوک انسان، یا بیان  سیر و سلوک انسان الی الله، و به عبارت دیگر بیان حالات و مقامات انسان در سیر به سوی حق که از اولین منزلی که عرفا آن را «منزل یقظه» نام می نهند، یعنی منزل بیداری، شروع می شود تا به آخرین منزل که منزل وصول به حق است و آنها آن را تعبیر به توحید می کنند. (عرفان حافظ استاد مطهری صفحة ۱۳-۱۲)

فهرست مطالب:
بیان مسئله
شیراز عصر حافظ
شرق جایگاه عرفان و اشراق
عرفان عملی
عرفان نظری
عرفان حافظ
شناخت حافظ از نظر تاریخ
شناخت حافظ از نظر دیوان اشعارش
فرضیه اول در مورد حافظ حافظ صرفاً یک هنرمند است
فرضیة دوم در مورد حافظ
فرضیة دوم در مورد حافظ حافظ اشعارش را در حالات مختلف گفته است
فرضیة سوم در مورد حافظ حافظ اشعارش را در ادوار مختلف عمر خود گفته است
فرضیة چهارم در مورد حافظ اشعار حافظ یکدست است و ظاهر آن حقیقت است
فرضیة پنجم در مورد حافظ اشعار حافظ یکدست است و همه عارفانه
نقد فرضیة چهارم
جهان بینی حافظ طبق این نظریه
ایدئولوژی حافظ طبق این نظریه
مراحل سلوک در شعر حافظ
تعهد اجتماعی‏ در هنر و عرفان حافظ حسن مبینی
نتیجه گیری
مـــنابع

دانلود فایل

این محصول ارزشمند “پاورپوینت (اسلاید) عرفان حافظ  “توسط پورتال  یاهو فایل  جمع آوری و برای فروش قرار داده شده است.

نظرات خود را در قسمت درج نظر ثبت کنید

منبع: یاهو فایل

مطلب پیشنهادی

تحقیق تهيه متن هاي آموزش واژه بر اساس نظريه حوزه هاي معنايي ويژه غير فارسي زبانان سطح پيشرفته

تحقیق تهيه متن هاي آموزش واژه بر اساس نظريه حوزه هاي معنايي ويژه غير فارسي زبانان سطح پيشرفته

تحقیق-تهيه-متن-هاي-آموزش-واژه-بر-اساس-نظريه-حوزه-هاي-معنايي-ويژه-غير-فارسي-زبانان-سطح-پيشرفته

توضیحات:
پایان نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی؛ با موضوع تهيه متن هاي آموزش واژه براساس نظريه حوزه هاي معنايي ويژه غير فارسي زبانان سطح پيشرفته، در قالب فایل word و در حجم 211 صفحه.

بخشی از متن:
سوالاتی که این پژوهش به دنبال پاسخ به آنها بوده است عبارتند از:
1ـ کارآمدترین نظریه برای آموزش واژه کدام نظریه است؟
2ـ آیا بهترین روش برای آموزش واژه به زبان آموزان غیرفارسی زبان روش حوزه های معنایی است؟
3ـ آیا آموزش واژه ها براساس نظریه حوزه های معنایی در سطوح زبانی مختلف با هم تفاوت دارد؟
4ـ آیا روش حوزه های معنایی محدودیتی در نوع سوال ها ایجاد می کند؟
فرضیه های این تحقیق عبارتند از:
1ـ بهترین نظریه برای آموزش واژه نظریه حوزه های معنایی است.
2ـ کارآمدترین روش آموزش واژه روش حوزه های معنایی است.
3ـ آموزش واژه در سطوح زبانی مختلف با هم تفاوت دارد.
4ـ روش حوزه های معنایی در نوع سوالها محدودیت ایجاد می کند.
اهداف تحقیق
1ـ تهیه و تدوین متن های آموزش واژه
2ـ تبیین نظریه حوزه های معنایی
3ـ بررسی کارآمدی روش حوزه های معنایی در آموزش واژه
این نوع تحقیق، تحقیقی نظری است که برپایه ی مطالعات کتابخانه ای انجام شده است. پایان نامه حاضر در 5 فصل تهیه شده است: فصل اول کلیات تحقیق، فصل دوم: مطالعات پیشین، فصل سوم: به تهیه و تدوین متن های آموزش واژه می پردازد، فصل چهارم: شامل ده متن آموزشی براساس موضوعات مختلف فرهنگی، ادبی، تاریخی، اجتماعی است، فصل پنجم: خلاصه و نتیجه، شامل بیان خلاصه ای از فصول مختلف و نتایج تحقیق و نیز پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی.

فهرست مطالب:
فصل نخست – کليات
1-1. مقدمه
1-2 بيان موضوع
1-3. هدف تحقيق و اهميت آن
1-4. سوالات و فرضيه های تحقيق
1- 5 . مفاهيم
1-5-1 . واژه
1-5-2 . آموزش
1- 5- 3 . نظريه آموزش
1- 5- 4 .يادگيري
1- 5- 5 .رابطه ی آموزش و يادگيري
1-5-6 .مقايسه آموزش با يادگيري
1- 5- 7 .حوزه هاي معنايي
1-5-8 .خلاصه
فصل دوم : مطالعات پيشين
2-1 .اهميت واژه و مطالعات انجام شده در زمينه ی آموزش واژه
2-2 .فرايندهاي واژه سازي
2- 2-1 .انواع فرايندهاي واژه سازي
2-2-1-1 .تصريف
2-2-1-2 .اشتقاق
2-2-1-3 .ترکيب
2-2-1-4 .قرض گيري /وام گيري
2-2-1-4-1 .ترجمه قرضي /عاريتي
2-2-1-5 .گسترش/تعميم
2-2-1-6 .تخصيص
2-2-1-7 .کوتاه سازي
2-2-1-7-1 .سر واژه سازي
2-2-1-7-2 .اختصار سازي
2-2-1-7-3 .پسين سازي
2-2-1-7-4 .بريدن
2- 2- 1- 8 .تبديل
2-2-2-1-9 .ادغام / آميزش
2-2-1-10 .ابداع
2-2- 1-11 .نام آوا
2- 2- 1- 12 .مضاعف سازي
2-3- .انواع واژه
2-3- 1 .واژه هاي قاموسي و واژه هاي دستوري نقش نما
2-3-2 .واژه هاي دريافتي و واژه هاي توليدي
2-4- سير تحول واژه
2-4-1 .دوره ي بي توجهي به واژه
2-4-2 .دلايل بي توجهي به آموزش واژه در گذشته
2-4-3 دوره ي توجه
2-4-4 دوره ي پيشرفت
2-5 يادگيري واژه
2-5-1 مراحل يادگيري واژه
2-6 اصول اساسي در آموزش زبان
2-7 راهکارهاي يادگيري و ياد آوري
2-7-1 انواع راهکارهاي يادگيري
2-8 عوامل درون واژه اي موثر بر يادگيري واژه
2-9 انواع راهکارهاي يادگيري واژه
2-9-1 راهکارهاي مبتني بر تکرار واژه / معناي واژه
2-9-2 راهکارهاي مبتني برتجزيه و تحليل ويژگي واژه
2-9-3 راهکارهاي مبتني بر شرح و تفصيل ساده
2-9-4 راهکارهاي مبتني بر شرح و تفصيل پيچيده
2-10 روش يارگيري حافظه
2-11 آموزش واژه
2-12 روش ها آموزش واژه
2-2-1 روش مستقيم و روش غير مستقيم
2-12- 1-1 روش مستقيم
2- 12-1-1-1 آموزش راهکارها
2-12-1- 1- 2 گسترش واژه + آموزش صريح
2-12-1-1-3 فعاليت هاي کلاس
2-12-1-2 روش غير مستقيم
2-12-1-2-1 متن به تنهايي
2-12-2-1 فعاليت هاي برنامه ريزي نشده
2-12- 2- 2 فعاليت هاي برنامه ريزي شده روش هاي آموزش واژه
2-12-2-2 -1 آموزش واژگان غير فعال
2-12-2-2-1-1 تکرار
2-12-2-2-1-2 روش هاي جفت پيوسته
2-12-2-2-1-3 فهرست واژه
2-12-2-2-1-4 روش واژه کليدي
2-12-2-2-1-5 روش ترجمه
2-12-2-2-1-6 آموزش با کمک روابط واژگاني
2-12- 2-2-1-7 ارائه ي تصوير
2-12-2-2-1-8 اجراي نمايش
2-12- 2-2-1-9 خانواده هاي واژگاني
2-12-2-2-1-10 روش هاي معنايي
2-12-2-2-1-10-1 روش حوزه هاي معنايي
2-12-2-2-1-10-2 تجزيه و تحليل مولفه هاي معنايي
2-12-2-2-1-11 روش شاگرد محوري : دفترچه ی واژگاني
2-12-2-2-1-12 کاربرد فرهنگ
2-12-2-2-1-13 يادگيري واژه از طريق بافت
2-12-2-2-2 آموزش واژگان فعال
2-12-2-2-2-1 روش سلسه مورسيا و روزن ويگ
2-12-2-2-2-2 روش پيجين سازي
2-12-2-2-2-3 روش لوکاس
2-13 تعداد واژه
2-14 انتخاب واژه
2-15 معيارهاي انتخاب واژه
2-16 ارائه ي واژه
2-17 وسايل کمک آموزش ديداري و يادگيري
2-18 ملاحظات معني شناختي
2-18-1 معني شناسي ساختاري
2-18-2 حوزه هاي معنايي
2-18-3 انواع حوزه هاي معنايي
2-18-4 روابط معنايي
2-18-4-1 هم معنايي
2-18-4-2 شمول معنايي
2-18-4-3 با هم آيي
2-18-4-4 رابطه جزء –کل
2-18-4-5 تباين معنايي
2-18-4-6 تقابل معنايي
2-19 ملاحظات روانشناسي زبان
2-19-1 حافظه
2-19-1-1 انواع حافظه
2-9-1-1-1 حافظه کوتاه مدت
2-9-1-1-2 حافظه بلند مدت
2-19-1-1-3 حافظه معناشناسي
2-20 واژگان
2-20-1 واژگان ذهني
2-20-2 سازماندهي واژگان ذهني
2-20-3 اطلاعات واژگانی: دانش واژگانی
2-21 اصول آموزش واژه
2-22 خلاصه
فصل سوم : تهيه و تدوين متن هاي آموزش واژه
3-1 مقدمه
3-2 نحوه ي انتخاب واحدهاي درسي , واژه ها ساختارها
3-2-1 چگونگي انتخاب عنوان واحدهاي درسي
3-2-2 نحوه ی انتخاب ساختارها
3-3 ملاحظات کلي
3-3-1 اطلاعات مربوط به زبان آموز
3-3-2 اطلاعات مربوط به شرح درس
3-3-3 اطلاعات آموزش
3-4 ساختار کلي واحدهاي درسي
3-4-1 مرحله پيش از خواندن
3-4-1-1 تصوير
3-4-1-2 پرسش
3-4-2 مرحله خواندن
3-4-3 مرحله پس از خواندن
3-4-3-1 سوال هاي درک مطلب
3-4-3-2 تمرين کاربرد واژه
3-4-3-3 تمرين باهم آوايي
3-4-3-4 تمرين تطبيقي
3-4-3-5 تمرين واژه هاي مترادف و متضاد
3-4-3-6 متن هاي خواندني
3-4-3-7 تمرين شبکه ی واژگاني
3-4-3-8 تمرين گروهي
3-4-3-9 تمرين هاي تصويري
3-4-3-10 تکليف
3-4-3-11 تمرين مربوط به مراحل انجام يک کار
3-4-3-12 تمرين هاي ديگر
3-5 خلاصه
فصل چهارم : متن هاي آموزش واژه
4-1 سهراب سپهري
4-2 گل آقا
4-3 چغازنبيل
4-4 زبان آموزي ميمون ها
4-5 پست
4-6 سال نو
4-7 فرودگاه
4-8 طلاي سرخ ايران
4-9 جهانگردي چيست ؟ جهانگرد کيست ؟
4-10 بوي خوش چاي
4-11 خلاصه
فصل پنجم : خلاصه و نتيجه
5-1 خلاصه و نتيجه
5-2 موضوعاتي براي تحقيق
منابع
منابع فارسي
منابع انگليسي
واژه نامه
فارسي – انگليسي
انگليسي – فارسي
دانلود فایل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

porno video Pendik escort maltepe escort porno izle bursa escort kurtkoy escort