خانه / روانشناسی و علوم تربیتی / پایان نامه اثربخشی تقویت کننده‌های اجتماعی و پته ای بر پیشرفت تحصیلی در درس علوم (کارشناسی ارشد)

پایان نامه اثربخشی تقویت کننده‌های اجتماعی و پته ای بر پیشرفت تحصیلی در درس علوم (کارشناسی ارشد)

دانلود رایگان پایان نامه اثربخشی تقویت کننده‌های اجتماعی و پته ای بر پیشرفت تحصیلی در درس علوم (کارشناسی ارشد) ، مقاله ، تحقیق 

این محصول با ارزش “ پایان نامه اثربخشی تقویت کننده‌های اجتماعی و پته ای بر پیشرفت تحصیلی در درس علوم (کارشناسی ارشد) “را از یاهو فایل دانلود نمایید.

پایان نامه اثربخشی تقویت کننده‌های اجتماعی و پته ای بر پیشرفت تحصیلی در درس علوم (کارشناسی ارشد)

پایان-نامه-اثربخشی-تقویت-کننده‌های-اجتماعی-و-پته-ای-بر-پیشرفت-تحصیلی-در-درس-علوم-(کارشناسی-ارشد)چکیدههدف از پژوهش حاضر تعیین میزان اثربخشی تقویت کننده های اجتماعی و پته ای بر پیشرفت تحصیلی در درس علوم تجربی دانش آموزان پسر کم توان ذهنی پایه سوم راهنمایی در شهرستان های استان تهران است. روش پژوهش حاضر، آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل می باشد. جامعه پژوهش را دانش آموزان پسر کم توان ذهنی پایه سوم راهنمایی مدارس روزانه شهرستانهای استان تهران در سال تحصیلی 89-1388 تشکیل داده بود. نمونهای به حجم 30 نفر به صورت خوشهای چند مرحلهای، ازسه مدرسه، واز هر مدرسه 10 نفر انتخاب شد. ابزار جمع آوری اطلاعات آزمون هوش وکسلر (برای همتا کردن گروهها به لحاظ بهره هوشی) و آزمونهای معلم ساخته پیشرفت تحصیلی در درس علوم تجربی است که برای بررسی روایی این آزمونها از روایی محتوایی آزمونهای وابسته به ملاک و نظر چند تن از معلمان این درس استفاده شد. از روش لاشه جهت محاسبه شاخص روایی محتوایی استفاده گردید، و برای تعیین پایایی از ضریب پایایی آزمونهای وابسته به ملاک روش درصد توافق استفاده گردید. داده های به دست آمده با استفاده از تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی شفه تجزیه و  تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان داد که میانگین نمرات پیشرفت تحصیلی درس علوم تجربی گروه تقویت پتهای به طور معناداری بیشتر از گروه تقویت اجتماعی (002/0 p=) و گروه کنترل (001/0 p>) است. همچنین میانگین نمرات پیشرفت تحصیلی گروه تقویت اجتماعی به طور معناداری بیشتر از گروه کنترل (021/0 p=)  است. در مجموع تقویت کننده های پتهای و اجتماعی باعث پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر کم توان ذهنی در درس علوم تجربی پایه سوم راهنمایی شد و همچنین تقویت کننده های پتهای پیشرفت تحصیلی در درس علوم تجربی  را بیشتر از تقویت کننده های اجتماعی افزایش دادند.کلید واژه ها:  کم توان ذهنی، تقویت کننده، تقویت کننده اجتماعی، تقویت کننده پته ای 1-1- مقدمه1-2- بیان مساله1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش1-4- اهداف پژوهش1-4-1- هدف کلی1-4-2- اهداف اختصاصی1-4-3- هدف کاربردی1-5- فرضیه های پژوهش1-6- متغیرهای پژوهش1-6-1- تعاریف مفهومی متغیرها1-6-2- تعاریف عملیاتی متغیرهافصل دوم: مروری بر ادبیات و سوابق پژوهش2-1- کم توانی ذهنی2-1-1- تعریف کم توانی ذهنی2-1-2- طبقه بندی کم توانی ذهنی2-1-3- شیوع کم توانی ذهنی2-2- پیشرفت تحصیلی2-2-1- تعاریف پیشرفت تحصیلی2-2-2- معیارهای پیشرفت تحصیلی2-2-3- پیشرفت تحصیلی در کودکان کم توان ذهنی2-2-4- نیاز به پیشرفت2-2-5- انگیزش و مشوق2-2-6- نتایج پژوهش های مربوط به رابطه بین انگیزش و یادگیری2-3- انواع تقویت2-3-1- تقویت مثبت2-3-2- تقویت منفی2-3-3- عواملی که بر افزایش اثربخشی تقویت موثر است2-3-4- اقدامات آموزشی کودکان کم توان ذهنی2-3-5- ابزاری برای مدیریت کلاس2-3-6- چطور از تشویق به طرز موثری استفاده می شود2-3-7- پاداش اجتماعی2-3-8- اقتصاد ژتونی2-3-9- اقتصاد ژتونی چگونه و در چه مواقعی به کار برده می شود2-3-10- عوامل کلیدی در اقتصاد ژتونی2-3-11- سیستم اقتصاد ژتونی در کلاس های آموزش ویژه2-3-12- آسیب استفاده از پاداش های غذایی در دانش آموزان2-3-13- رهگشای پاداش های کلاس درس2-3-14- ارزش پاداش دادن به دانش آموزان2-4- بررسی متون2-4-1- تحقیقات پیرامون استفاده از تقویت کننده هاالف) مروری بر پژوهش های انجام شده در خارجب) مروری بر پژوهش های انجام شده در ایرانفصل سوم: روش انجام پژوهش3-1- نوع پژوهش3-2- جامعه آماری3-3- نمونه آماری و روش گزینش نمونه ها3-4- ابزار جمع آوری اطلاعاتالف) آزمون هوش وکسلر کودکان تجدید نظر شدهب)آزمون های پیشرفت تحصیلی درس علوم تجربی3-5- روش اجرامحتوای جلسات آموزش3-6- روش های تجزیه وتحلیل اطلاعات3-7- ملاحضات اخلاقیفصل چهارم: تجزیه وتحلیل آماری داده ها4-1- توصیف داده هافصل پنجم: بحث و نتیجه گیری5-1- بحث در نتایج پژوهش5-1-1- بحث در فرضیات پژوهشفرضیه اصلیفرضیه فرعی 1فرضیه فرعی 25-2- نتیجه گیری5-3- محدودیت ها5-4- پیشنهاداتفهرست منابعمنابع فارسیمنابع انگلیسی

دانلود فایل

این محصول ارزشمند “پایان نامه اثربخشی تقویت کننده‌های اجتماعی و پته ای بر پیشرفت تحصیلی در درس علوم (کارشناسی ارشد)  “توسط پورتال  یاهو فایل  جمع آوری و برای فروش قرار داده شده است.

نظرات خود را در قسمت درج نظر ثبت کنید

منبع: یاهو فایل

مطلب پیشنهادی

پاورپوینت (اسلاید) آموزش رنگ ها

پاورپوینت (اسلاید) آموزش رنگ ها

پاورپوینت-(اسلاید)-آموزش-رنگ-ها

توضیحات:
پاورپوینت ارائه کلاسی آموزش رنگ ها، در حجم 32 اسلاید، همراه با تصاویر و توضیحات کامل.

بخشی از متن:
کودکان نام رنگ ها را در سن 2 تا 5 سالگي ياد مي گيرند. در فاصله 6 هفتگي تا 2 ماهگي وضعيت کودکان تغيير بنياديني مي کند. ابتدا بچه ها شروع به تشخيص رنگ قرمز مي کنند و بعد از آن شروع به درک رنگ هاي روشن به ويژه ...

فهرست مطالب:
مفهوم رنگ 
تغيير بنياديني 
دخترها معمولاً نام رنگ ها را زودتر از پسرها مي آموزند 
تمرین های آموزش رنگ ها 
مهره هاي رنگي
نقاشي
شناسايي رنگ مورد نظر در بين رنگ هاي مختلف
دانلود فایل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *