خانه / حقوق / تحقیق بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران

تحقیق بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران

دانلود رایگان تحقیق بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران 

این محصول با ارزش “ تحقیق بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران “را از یاهو فایل دانلود نمایید.

تحقیق بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران

تحقیق-بررسی-جرم-پولشویی-در-اسناد-بین-المللی-و-حقوق-ایران

توضیحات:
پایان نامه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران، در قالب فایل word و در حجم 230 صفحه.

چکیده :
پولشویی
پدیده‌ای است که به عنوان جرمی سازمان یافته و فراملی در دهه‌های اخیر در اسناد و برنامه‌‌های  بین‌المللی به دنیا معرفی شده است. این جرم یک جرم ثانویه است که به دنبال جرایم مقدمی که منافع مالی و مادی تولید می‌کنند، ارتکاب می‌یابد و به معنای مخفی کردن آگاهانه ماهیت و منشا  نامشروع اموال حاصل از ارتکاب این جرایم است به  نحوی که این اموال ظاهری قانونی به خود گرفته وپاک و مشروع جلوه‌ داده شوند.
تفکر جرم‌انگاری این پدیده به دنبال گسترش جرایم سازمان یافته در دنیا مطرح شد و هدف این بود که با کوتاه کردن دست جنایتکاران از عواید مجرمانه‌شان، انگیزه‌ ارتکاب جرم در آنها از بین برود و به این ترتیب با مبارزه با پولشویی به مبارزه با جرایم سازمان یافته پرداخت. علاوه بر آن میزان بالای پولشویی در جهان، خصوصیات سازمان یافتگی و فراملی بودن و بدون بزه دیده بودن این جرم، خسارات و زیان‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن و ارتباط تنگاتنگ آن با جرایم دیگر ضرورت جرم‌انگاری این پدیده را  در دنیا و همچنین ایران بیشتر کرده است و به همین جهت نیز در ایران لایحه‌ای در خصوص مبارزه با پولشویی به تصویب رسید که هنوز مراحل نهایی قانون گذاری را طی نکرده است.
اسناد بین المللی و منطقه‌ای متعددی در خصوص پولشویی به تصویب رسیده است که برخی از مهمترین آنها عبارتند از کنوانسیون وین 1988، کنوانسیون شورای اروپا 1990 ، دستورالعمل اروپایی 1991، توصیه‌های چهل‌گانه «فاتف» در سال 1990 و اصلاحیه‌های آنها در سال 1996 و 2000، کنوانسیون پالرمو در سال 2000 و کنوانسیون مبارزه با فساد مالی سال 2003. این اسناد راهکارهای مختلفی را برای مبارزه با پولشویی ارائه داده‌اند که به 4 قسمت راهکارهای تقنینی، راهکارهای اجرایی و اداری، راهکارهای پیشگیرانه و راهکارهای قضایی قابل تقسیم هستند.
 هدف از این راهکارها این است که تا جایی که ممکن است عرصه بر پولشویان تنگ شود و هزینه عملیات پولشویی برای آنها بالا رود تا ارتکاب جرم برای آنها بی‌فایده شده و در نتیجه آنها را از ارتکاب جرم باز دارد.

فهرست مطالب
مقدمه    
بخش اول:بررسی حقوقی وجرم شناختی پولشویی   
فصل اول :بررسی حقوقی پولشویی   
مبحث اول: مفهوم و تعریف 5   
مبحث : دوم : تاریخچه    
مبحث سوم : عناصر تشکیل دهنده جرم    
گفتار اول : عنصر قانونی    
گفتار دوم : عنصر مادی    
بند اول : شرایط مقدماتی    
1.   ضرورت وجود جرم قبلی    
2.   خصوصیات مال حاصل از ارتکاب جرم    
3.   خصوصیات مرتکب جرم    
بند دوم: عمل مرتکب    
بند سوم: شیوه ها و وسایل ارتکاب جرم    
1.  شیوه های مشتمل بر استفاده از بانکها   
1-1   تصفیه پول   
 2-1  افتتاح حساب با هویت مجعول   
3-1   معاملات کلان از طریق نزدیکان   
4-1  وام های صوری و دروغین         
5-1   اسمور فینگ    
6-1   استفاده از بانکهای کارگزار   
7-1  نقل و انتقال الکتریکی و استفاده از کارتهای هوشمند   
8-1   بهشتهای مالیاتی     
.2  شیوه های مربوط به استفاده از مؤسسات مالی غیر بانکی    
 1-2  حواله    
  2-2    استفاده از بازار بورس و خرید و فروش سهام و اوراق بهادار    
  3-2   استفاده از مؤسسات بیمه    
.3     شیوه ها و طرق پولشویی بدون استفاده از مؤسسات مالی   
        1-3 قاچاق پول    
  2-3  استفاده از کازینوها    
  3-3  استفاده از مؤسسات غیر انتفاعی و خیریه    
  4-3  استفاده از بازا هنر و عتیقه جات و جواهرات    
  5-3  استفاده از متخصصان حرفه ای    
بند چهارم : مراحل پولشویی   
1. مرحله جایگزینی    
2. مرحله لایه گذاری    
3. مرحله ادغام    
بند پنجم : نتیجه مجرمانه   
بند ششم :مشارکت و معاونت در پولشویی    
گفتار سوم :عنصر معنوی جرم    
 فصل دوم : بررسی جرم شناختی پولشویی    
مبحث اول : هدف و ضرورت جرم انگاری    
مبحث دوم : ویژگی های رایج جرم پولشویی    
گفتار اول: فراملی بودن    
گفتار دوم : سازمان یافتگی    
گفتار سوم: بدون قربانی بودن   
مبحث سوم : میزان پولشویی    
مبحث چهارم :اهداف و علل پولشویی   
مبحث پنجم :آثار و زیانهای پولشویی   
گفتار اول :آثار و زیانهای اقتصادی    
گفتار دوم : آثار و زیانهای سیاسی و اجتماعی    
مبحث ششم :رابطه پولشویی و جرایم مربوط به موادمخدر    
مبحث هفتم : ارتباط پولشویی و تروریسم    
بخش دوم: مبارزه با پولشویی   
فصل اول :اقدامات انجام گرفته در سطح بین المللی    
مبحث اول: اسناد و توافق نامه های جهانی و منطقه ای    
گفتار اول : کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب 1988   
گفتار دوم : اعلامیه کمیته بال    
گفتار سوم:کنوانسیون شورای اروپا    
گفتار چهارم : دستور العمل اروپایی در زمینه پولشویی    
گفتار پنجم : کنواسیون سازمان ملل علیه جرایم سازمان یافته فراملی   
گفتار ششم :کنوانسیون سازمان ملل علیه فساد مالی    
مبحث دوم : نهادها و سازمانهای مبارزه با پوشویی   
گفتار اول :نیروی ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی (فاتف   
گفتار دوم : گروه اگمونت    
فصل دوم : راهکارهای ارائه شده برای مبارزه با پولشویی    
مبحث اول: راهکارهای تقنینی    
گفتار اول: جرم انگاری پولشویی در قوانین داخلی   
گفتار دوم :پیش بینی کیفرهای متناسب با جرم    
گفتار سوم :شناسایی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی   
مبحث دوم: راهکارهای اجرایی و اداری   
گفتار اول: مسئولیتها و تکالیف مؤسسات مالی   
بند اول :رعایت اصل شناخت مشتری    
بند دوم : حفظ سوابق مالی    
بند سوم : گزارش موارد مشکوک    
بند چهارم :تعدیل اصل رازداری حرفه ای    
بند پنجم :عدم اطلاع به مشتری در خصوص گزارش موارد مشکوک    
بند ششم : آموزش کارکنان وکارمندان    
گفتار دوم :مسؤلیتها و تکالیف مؤسسات غیر مالی و اشخاص حرفه ای    
گفتار سوم :مسؤلیتها و تکالیف نظارتی    
بند اول : ایجاد واحدهای اطلاعاتی مالی (FIU)    
بند دوم :کنترل نقل و انتقال پول    
بند سوم :نظارت بر بانکها و مؤسسات مالی    
بند چهارم : تجویز روش حمل و تحویل تحت کنترل    
مبحث سوم : راهکارها و اقدامات پیشگیرانه    
گفتار اول : مفهوم پیشگیری از جرم    
گفتار دوم: پیشگیری از پولشویی   
مبحث چهارم :راهکارهای قضایی    
گفتار اول:تسهیل کشف و اثبات جرم    
بند اول : پذیرش اماره مجرمیت    
بند دوم ‚ استفاده از مخبرین و فنون ویژه تحقیق    
گفتار دوم : مصادره و ضبط اموال    
گفتار سوم : همکاری قضایی بین المللی    
بند اول : نیابت قضایی    
بند دوم: احاله رسیدگی کیفری    
بند سوم :انتقال محکومین    
بند چهارم :استرداد متهمین و محکومین    
نتیجه گیری و پیشنهادات    
فهرست منابع و مآخذ 

دانلود فایل

این محصول ارزشمند “تحقیق بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران  “توسط پورتال  یاهو فایل  جمع آوری و برای فروش قرار داده شده است.

نظرات خود را در قسمت درج نظر ثبت کنید

منبع: yahoo-file.ir

مطلب پیشنهادی

جزوه درسی مقدمه علم حقوق ( دانشگاه پیام نور )

جزوه درسی مقدمه علم حقوق ( دانشگاه پیام نور )

جزوه-درسی-مقدمه-علم-حقوق-(-دانشگاه-پیام-نور-)

توضیحات:
جزوه درسی مقدمه علم حقوق در قالب فایل pdf و در حجم 56 صفحه به همراه نکات کلیدی ویژه جمع بندی و نمونه سوالات ادوار گذشته دانشگاه پیام نور با پاسخ نامه ، مناسب برای دانشجویان رشته های حقوق و حقوق بین الملل با کد رشته های 1223020 و 1223218.


محتویات محصول :
نکات کاربردی فصول مختلف کتاب در قالب فایل pdf و در حجم 56 صفحه
نکات کلیدی ویژه جمع بندی در قالب فایل pdf و در حجم 20 صفحه
نمونه سوال امتحانی نیمسال اول 96-95 با پاسخ نامه کلیدی
نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم 95-94 با پاسخ نامه کلیدی
نمونه سوال امتحانی نیمسال اول 95-94 با پاسخ نامه کلیدی
نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم 94-93 با پاسخ نامه کلیدی
نمونه سوال امتحانی نیمسال اول 94-93 با پاسخ نامه کلیدی
دانلود فایل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *