خانه / عمران / تحقیق تحليل روسازي انعطاف پذير

تحقیق تحليل روسازي انعطاف پذير

دانلود رایگان تحقیق تحليل روسازي انعطاف پذير 

این محصول با ارزش “ تحقیق تحليل روسازي انعطاف پذير “را از یاهو فایل دانلود نمایید.

تحقیق تحليل روسازي انعطاف پذير

تحقیق-تحليل-روسازي-انعطاف-پذير

توضیحات:
پایان نامه رشته عمران با عنوان تحليل روسازي انعطاف پذير، در قالب فایل Word و در حجم ۱۱۳ صفحه.

بخشی از متن اصلی:

تحليل روسازي‌ها مسئله مهمي است كه امروز با توجه به گسترش صنعت ساختمان و راهسازي از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. روش‌هاي متفاوتي براي تحليل روسازي‌ها تا به امروز ارائه شده‌اند و هر كدام به نوبه خود داراي نقاط قوت و ضعفي هستند. دو روش عمده اصلي در تحليل اين مسائل منطق تئوري لايه‌اي و  تئوري اجزاء محدود مي‌باشد. بديهي است كه استفاده از هر كدام از روش‌ها ملزم به رعايت فرضيات اوليه و شرايط خاص حاكم بر آن روش خواهد بود. آنچه در اين پروژه مورد اشاره قرار گرفته است؛ معرفي دو روش اصلي تحليل روسازي‌هاي انعطاف‌پذير كه يكي استفاده از تئوري الاستيسيته و سيستم لايه‌اي و ديگري روش اجزاء محدود مي‌باشد و سعي شده است سيستم لايه‌اي و به تبع آن روش بر مسيتر براي حل لايه‌اي با توجه بيشتري بررسي شود و جزئيات بيشتري از الگوريتم رياضي آن ارائه گردد. روش بر مسيتر براي حل لايه‌اي با توجه بيشتر بررسي شود و جزئيات بيشتري از الگوريتم رياضي آن ارائه گردد.

در روش بر مسيتر براي پيدا كردن تنش‌ها و تغيير شكل‌ها در محيط لايه‌اي خاك و با فرض نيمه بودن محيط و وجود تقارن محوري، يك تابع تنش انتخاب شده و با در نظر گرفتن شرايط پيوستگي و شرايط مرزي معادلات ديفرانسيل حاصله حل شده و پاسخ‌هاي مورد نياز به دست مي‌آيد.

فرضيات رياضي حاكم بر اين روش و الگوريتم مربوط به آن در فصل سوم اين پروژه به تفصيل بيان شده و امكان يك مقايسه نسبي نيز فراهم شده است


فهرست مطالب:

فصل اول : مروري بر انواع روسازي      

۱-۱- مقدمه   

۱-۲- تأثير بارگذار و عوامل جوي بر سيستم روسازي   

۱-۳- عوامل مؤثر در طرح روسازي‌ها  

۱-۴- روسازي‌هاي انعطاف‌پذير  

۱-۵- خلاصه و نتيجه‌گيري    

فصل دوم : كاهش عمر روسازي هاي انعطاف پذير در اثر تغييرات شرايط چسبندگي بين لايه ها با توجه به كرنش قائم روي خاك بستر   

۱- مقدمه  

۲- تاثير بارهاي افقي و اصطكاك بين لايه اي به عمر روسازي ها  

۳- تحليل نظريه تاثير شرايط بين لايه اي  

۴- انتخاب مدل و روش تحليل  

۴-۱ –  مدل هندسي روسازي  

۴-۲ – بارگذاري  

۴-۳ – مدل تعيين عمر روسازي ها  

۵- تحليل تاثير شرايط بين لايه اي مختلف بر روي عملكرد روسازي  

۵-۱- تاثير اجراء ضعيف اندود تك كت ( حالت اجرايي) 

۵-۲- تاثير كاهش اجراء ضعيف اندود پريمكت ( حالت ۳ اجرايي) 

۵-۳- تاثير اجراي نامناسب اندودهاي بين لايه اي ( حالت ۴ اجرايي) 

۶- خلاصه و نتيجه گيري 

فصل سوم: روش‌هاي تحليل روسازي‌هاي انعطاف‌پذير 

۳-۱- مقدمه  

۳-۲- حل سيستم‌هاي لايه‌اي با استفاده از تئوري چند لايه‌اي  

۳-۱-۱- معادلات پايه  

۳-۲-۲- شرايط مرزي و پيوستگي 

۳-۳- حل سيستم‌هاي لايه‌اي با استفاده از روش اجزاء محدود    

۳-۴- مقايسه روش چند لايه‌اي با روش اجزاء محدود   

۳-۵- خلاصه و نتيجه‌گيري  

فصل چهارم: بررسي نر‌م‌افزار Kenlayer جهت تحليل روساز‌ي‌هاي انعطاف‌پذير

۴-۱- تئوري نرم‌افزار  

۴-۱-۱- سيستم چند لايه‌ي الاستيك

۴-۱-۲- Super Position و تعيين پاسخ‌ها    

۴-۱-۲-۱- تجزيه تنش‌ها به مولفه‌ها x و Y    

۴-۱-۲-۲- محاسبه تنش‌هاي اصلي   

۴-۱-۲-۳- محاسبه كرنش بحراني    

۴-۱-۳- آناليز خرابي (Damage Anaysis)    

۴-۱-۳-۱- معيار بحراني شكست ترك كششي    

۴-۱-۳-۲- معيار بحراني شكست تغيير شكل حداكثر 

۴-۱-۳-۳- محورهاي چندگانه  

۴-۱-۴- لايه‌هاي غيرخطي   

۴-۱-۴-۱- مصالح دانه‌اي  

۴-۱-۴-۱- تقسيم لايه به تعدادي زير لايه    

۴-۱-۴-۱-۲- انتخاب نقطه مناسب جهت طراحي    

۴-۱-۴-۲- مصالح ريزدانه    

۴-۱-۴-۳- نقطه تنش براي لايه غيرخطي    

۴-۲- نكات فني راجع به Kenlayer   

۴-۲-۱- اطلاعات عمومي نرم‌افزار    

۴-۲-۱-۱- مصالح 

۴-۲-۱-۲- آناليز خرابي 

۴-۲-۱-۳- تعداد بازه‌هاي زماني در هر سال 

۴-۲-۱-۴- بارها 

۴-۳- خلاصه و نتيجه‌گيري

فصل پنجم ـ بررسي نرم‌افزار (TUPAS) جهت تحليل روسازي‌هاي انعطاف‌پذير

مقدمه 

۵-۱- تئوري نرم‌افزار 

۵-۱-۱- سيستم لايه‌اي 

۵-۱-۲- برهم نهي بارها و تعيين پاسخ‌ها

۵-۲- نكات فني

۵-۳- خلاصه و نتيجه‌گيري

فصل ششم ـ مقايسه‌ي عملكرد و نتايج حاصل از نرم‌افزارهاي TUPAS و KENLAYER    

۶-۱- مقدمه

۶-۲- شرح چند مثال 

۶-۲-۱- شرح مسئله با چرخ منفرد

۶-۲-۲- شرح مسئله با چرخ چندگانه

۶-۳- حل چند مثال 

۶-۳-۱- حل مسئله ۳ لايه‌اي تحت بارگذاري تك چرخ 

۶-۳-۲- حل مسئله ۳ لايه‌اي تحت بارگذاري ناشي از يك محور سه گانه 

۶-۳-۳- حل مسئله ۳ لايه غيرخطي ناشي از بارگذاري تك چرخ 

۶-۴- آناليز حساسيت

۶-۴-۱- آناليز خطي 

۶-۴-۱-۱- سيستم سه لايه‌اي 

۶-۴-۱-۲- تاثير ضخامت لايه 

۶-۴-۱-۳- تاثير مدول لايه‌ها 

۶-۴-۲- آناليز غيرخطي 

فصل هفتم ـ جمع‌بندي و نتيجه‌گيري  

۷-۱- خلاصه 

۷-۲- نتيجه‌گيري 

۷-۳- پيشنهادات

منابع و مراجع

دانلود فایل

این محصول ارزشمند “تحقیق تحليل روسازي انعطاف پذير  “توسط پورتال  یاهو فایل  جمع آوری و برای فروش قرار داده شده است.

نظرات خود را در قسمت درج نظر ثبت کنید

منبع: yahoo-file.ir

مطلب پیشنهادی

پاورپوینت انتقال حرارت و محاسبات آن در تجهیزات تاسیسات مکانیکی

پاورپوینت انتقال حرارت و محاسبات آن در تجهیزات تاسیسات مکانیکی

پاورپوینت-انتقال-حرارت-و-محاسبات-آن-در-تجهیزات-تاسیسات-مکانیکیتوضیحات:
فایل پاورپوینت انتقال حرارت و محاسبات آن در تجهیزات تاسیسات مکانیکی،در حجم 51 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

در این فایل به بررسی و تحلیل موضوع انتقال حرارت و محاسبات آن در تجهیزات تاسیسات مکانیکی پرداخته شده است.

فهرست مطالب:
اصول انتقال حرارت
انواع سيستمهاي حرارت مركزي
انواع شبكه هاي لوله كشي ساختمان
محل نصب پمپ هاي سيركلاسيون
انواع مخازن انبساط
انواع سيستم دودكش
انتخاب پمپ
انواع ديگهاي موجود
انواع مشعل
برآورد مقدار آبگرم مصرفي
انواع آبگرمكن ها محاسبه سطوح حرارتي آن


این فایل با فرمت پاورپوینت در 51 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل پاورپوینت گرمایش از کف(19 اسلاید)

دانلود فایل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

porno video Pendik escort maltepe escort porno izle bursa escort kurtkoy escort