خانه / زبانهای خارجی / تحقیق کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عرب

تحقیق کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عرب

دانلود رایگان تحقیق کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عرب 

این محصول با ارزش “ تحقیق کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عرب “را از یاهو فایل دانلود نمایید.

تحقیق کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عرب

تحقیق-کارشناسی-ارشد-رشته-زبان-و-ادبیات-عرب

بخشی از متن اصلی:

قرآن کریم به زبان عربی مبین نازل شد، تا اینکه معجزه آشکار برای جهانیان باشد، بر قومی که خود قدر بزرگی بر بیان داشتند و در میان لهجه های مختلف، لهجه قریش جایگاه برتری گردید و قرآن از میان آن همه لهجه ها، از الفاظی نشأت گرفت که دارای آهنگی زیبا، گوشنواز و دلنشین است. لذا در این خلاصه پی آنیم که “مسأله ترادف” را که منشأ بحث و جدل و تحقیق علماء، لغت شناسان، ادیبان، و محققان از دیرباز تا کنون بوده است بررسی نمائیم.
در این میان لغت شناسان به دو دسته تقسیم شده اند :
1- موافقین : و این عده بر این باورند که برای یک معنی انبوهی از کلمات مترادف وجود داشته که باعث غنی و وسعت زبان گردیده، و علت آن را علل و اسبابی می دانند که به نوعی باعث ایجاز این زبان گردیده است. و کثرت مترادفات را باعث آهنگین نمودن نثر عربی دانسته اند. 
2- دسته دیگر مخالفین وجود ترادف که صرف نظر از طبیعت و سرشت لغت، بر این باورند که هیچ دو کلمه ای در زبان عربی نمی توان یافت که از نظر معنی کاملاً یکسان باشد چون آن را حکیمانه نمی دانند، بلکه به دنبال فروق دقیق و عمیق میان ارتباط کلمات هستند. 
در عصر حاضر یکی از موضوعات شعله ور فرهنگستان قاهره و مجامع علمی ادبی گردیده است. 
این مختصر ره توشه در جستجوی یافتن پاسخی برای این مسئله است و می کوشد با بررسی زوایای مختلف موضوع برخی از آثار دانشمندان لغت شناس را در این زمینه مطرح کرده و مورد نقد و بررسی قرار دهد تا ان شاءالله و به تحلیل و قضاوت نهایی دست یابد.

فهرست مطالب:

موجز الرساله (چکیده)
مقدمه
فصل اول : شناخت ترادف
سیر تاریخی
معاصرین و پدیده ترادف 
جمع آوری لغت
ترادف لغوی 
ترادف صراحتاً 
تعریف امام فخر رازی 
تفاوت ترادف با تأکید و تابع 
نتیجه 
الفاظ متوارده و الفاظ مترادفه 
تعریف خواجه نصیرالدین طوسی
ترادف غیر مفرده 
تعاریف اهل اصول 
نمودار رابطه مترادف و متمایز
نظریه دکتر ابراهیم انیس 
تعریف ترادف از نظر زبان شناسی معاصر 
پالمر 
اولمان
ترادفات تام 
شرایط ترادف تام و نظریه دکتر ابراهیم انیس
معاصر بودن 
وحدت محیط پیدایش زبان 
اتحاد کامل بین معنی دو واژه 
نتیجه تطور صوتی نبودن 
کاربردهای ترادف
تأکید و مبالغه
توسعه فصاحت و بلاغت از نظر دکتر صبحی صالح 
ابن یعیش
به کارگیری تعابیر مختلف 
سیوطی 
ابن فارس 
ابوبکر باقلانی
مسئله ترادف
فصل دوم: علل به وجودآمدن لغات مترادف 
اسباب ترادف
گویش های مختلف از نظر ابن جنی
تعریف سیوطی 
تعریف راغب اصفهانی
تعریف ترنچ
نظر دکتر رمضان عبدالتواب
تعریف علی عبدالواحد وافی
تعریف ابن فارس
کلمات دخیله و تعریب 
نظریه ابوحاتم
نظریه خفاجی
نظریه اولمان 
صفت 
نظریه سیبویه، عکبری، ابن فارس
نظریه قاضی ابوبکر ابن العربی 
نظریه علی الجارم
نظریه دکتر ابراهیم انیس
شرح لغت و معاجم لغوی
نامگذاری با ذوق شاعری یا تعبیرات شخصی
نظریه نولدکه
نسبت
نظریه علی الجارم 
موسیقی کلام
نظریه دکتر ابراهیم انیس
حذف
عدم تمایز بین مطلق و مقید 
کنایه
کنیه
مرور زمان و تحمل معنای جدید
فخر فروشی و مباهات به جمع کردن مترادفات
تطور صوتی
تداخل لغات
نظریه ابن جنی
إبدال
قلب
إتباع
تطور دلالی
تخصیص عام
مجاز 
مجاورت
نظریه احمد بن فارس
فصل سوم : نظرات لغت شناسان درباره ترادف
موافقین پدیده ترادف
نویسندگان کتابهای فعلتُ و أفعلتُ 
مؤلفین مشهور رساله‌های فعلتُ و أفعلتُ
زیاده روی درموضوع ترادف
نظریه ابن فارس
نظریه ابن خالویه و ابوعلی الفارسی
مخالفین وجود ترادف
نظریه ابن الأعرابی
نظریه احمد ابن یحیی ثعلب
نظریه دکتر رمضان عبدالتواب 
نظریه ابوعلی فارسی
نظریه ابن درستویه
نظریه ابوالحسین احمد ابن فارس
نظریه ابوهلال عسکری 
نظریه خَطابّی
نظریه مرزوقی
نظریه ثعالبی
نظریه راغب اصفهانی
نظریه ابوالبرکات الأنباری 
نظریه اجدابی
نظریه ابوالفتح المطرزی
نظریه قاضی بیضاوی 
مجموعه های فروق اللغوی
کفایت یک اسم برای یک مسمّی
نظریه ابن درستویه و ابوعلی فارسی و امام فخررازی
نظریه تهانوی 
نظریه فرهنگستان زبان قاهره 
نظریه خانم دکتر بنت الشاطی
نظرات نویسندگان و محققان معاصر زبان عربی
نظریه دکتر شوقی ضیف 
نظریه دکتر ابراهیم انیس
نظریه دکتر رمضان عبدالتواب
نظریه دکتر احمدمختارعمر 
نظریه دکتر محمد کمال بشر
نظریه استاد حفنی ناصف 
نظریه استاد علی الجارم
نظریه دکتر طه حسین 
نظریه استاد احمد انیس
نظریه دکتر محمد المبارک 
نظریه دکتر علی عبدالواحد
نظریه دکتر فتح الله صالح علی المصری
نظریه دکتر صبحی صالح 
نظر زبان شناسان معاصر 
نظریه پالمر
نظریه بلوم فیلد 
نظریه فیرث 
نظریه لهرر
نظریه ریچارد ترنچ
نظریه پروفسور کالینسون
نظریه اولمان 
نظریه لافین 
فصل چهارم : پیرامون ترادف در قرآن
نظر منکرین ترادف واژه های قرآنی
نظریه ابن الأعرابی
نظریه ابوهلال عسکری
نظریه راغب اصفهانی
نظریه دکتر محمد مندور
قائلین وجود واژه های مترادف در قرآن
نظریه بدرالدین زرکشی و نمونه هایی از آیات قرآن
نظریه دکتر ابراهیم انیس و آیات مترادف
نظریه الواحدی درباره آیه 104 سوره بقره 
رد نظر وجود ترادف در واژه های قرآنی
نظر دکتر صبحی صالح
فصل پنجم : تحلیل ها و قضاوتهای نهایی
واژه لغت (لغت با توجه به شواهد قرآنی) 
ترادف تام یا انطباق خلاف اصل است 
نظریه ارسطوا
ترادف به صورت سرشت لغت و طبیعت آن ، درکاربرد وجود دارد
عموماً از سه دسته از مترادفات استفاده می شود
الأمر بین الأمرین
نظریه علامه ابن تیمیّه
خاتمه
نظریه خطابی و دکتر مندور 
پیوست شماره یک : «الترادف فی الحقل القرانی» «الترادف فی اسماء القران»
پیوست شماره دو : «الترادف فی الافعال» 
منابع و مأخذ
خلاصه رساله به زبان انگلیسی

دانلود فایل

این محصول ارزشمند “تحقیق کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عرب  “توسط پورتال  یاهو فایل  جمع آوری و برای فروش قرار داده شده است.

نظرات خود را در قسمت درج نظر ثبت کنید

منبع: yahoo-file.ir

مطلب پیشنهادی

بسته کامل آموزش درس اول زبان انگلیسی پایه نهم ( شخصیت: PERSONALITY)

بسته کامل آموزش درس اول زبان انگلیسی پایه نهم ( شخصیت: PERSONALITY)

بسته-کامل-آموزش-درس-اول-زبان-انگلیسی-پایه-نهم-(-شخصیت-personality)فیلم آموزشی درس اول زبان انگلیسی پایه نهم
کتاب زبان انگلیسی پایه نهم از 6 درس تشکیل شده است. در این بسته آموزشی کلیه مطالب درس اول این کتاب در قالب 1 ویدئو و در مدت زمان 66 دقیقه تدریس شده است.

ویژگی های بسته آموزشی

زمان کل : 66 دقیقه
تعداد ویدئوها: 1
حجم فایل دانلودی: 81 مگابایت
قابل پخش با کامپیوتر ، لب تاب و تلویزیون

درس اول: شخصیت (PERSONALITY)
سرفصل های تدریس شده

- مکالمه (CONVERSATION)
- تمرینات (PRACTICES)
- ملودی زبان (LANGUAGE MELODY)
- گرامر(GRAMER) - افعال to be
- پیدا کنید (FIND IT)
- لغت نامه تصویری (PHOTO DICTIONARY)


سایر فایل های کتاب درسی حاضر و سایر کتاب های مقاطع مختلف را می توانید از همین سایت دانلود کنید.

در صورت بروز هر گونه مشکل احتمالی ، سوال درسی و غیر دزسی ، انتقاد یا پیشنهاد با ما تماس بگیرید. 09386178303 (همه روزه 8 صبح تا 11 شب - حتی روزهای تعطیل)

دانلود فایل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *