خانه / علوم انسانی (صفحه 3)

علوم انسانی

پاورپوینت حقوق ارتباط جمعی – 74 اسلاید

    عنوان :حقوق ارتباط جمعی   قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید:74   محتویات مباحث 1- تعاریفی از حقوق و طبقه بندی آن            2-  مقدمه تاریخی 3- تقسیم بندی حقوق ارتباطات                   4- زمینه های تخصصی حقوق ارتباطات 5- آموزش حقوق ارتباطات                           6-  سیر تاریخی آزادی بیان 7- آزادی بیان در نظام حقوق اسلامی 8-  حقوق ارتباطات بین الملل در موضوع رسانه ها 9- اقدامات بین المللی در زمینه آزادی اطلاعات       10- مفهوم آزادی اطلاعات در سطح بین الملل 11- یونسکو وآزادی اطلاعات             12-  عهدنامه بین الملل حقوق مدنی وسیاسی 13- حقوق بین الملل وم ...

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت حقوق ارتباط جمعی – 74 اسلاید

    عنوان :حقوق ارتباط جمعی   قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید:74   محتویات مباحث 1- تعاریفی از حقوق و طبقه بندی آن            2-  مقدمه تاریخی 3- تقسیم بندی حقوق ارتباطات                   4- زمینه های تخصصی حقوق ارتباطات 5- آموزش حقوق ارتباطات                           6-  سیر تاریخی آزادی بیان 7- آزادی بیان در نظام حقوق اسلامی 8-  حقوق ارتباطات بین الملل در موضوع رسانه ها 9- اقدامات بین المللی در زمینه آزادی اطلاعات       10- مفهوم آزادی اطلاعات در سطح بین الملل 11- یونسکو وآزادی اطلاعات             12-  عهدنامه بین الملل حقوق مدنی وسیاسی 13- حقوق بین الملل وم ...

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت حقوق ارتباط جمعی – 74 اسلاید

    عنوان :حقوق ارتباط جمعی   قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید:74   محتویات مباحث 1- تعاریفی از حقوق و طبقه بندی آن            2-  مقدمه تاریخی 3- تقسیم بندی حقوق ارتباطات                   4- زمینه های تخصصی حقوق ارتباطات 5- آموزش حقوق ارتباطات                           6-  سیر تاریخی آزادی بیان 7- آزادی بیان در نظام حقوق اسلامی 8-  حقوق ارتباطات بین الملل در موضوع رسانه ها 9- اقدامات بین المللی در زمینه آزادی اطلاعات       10- مفهوم آزادی اطلاعات در سطح بین الملل 11- یونسکو وآزادی اطلاعات             12-  عهدنامه بین الملل حقوق مدنی وسیاسی 13- حقوق بین الملل وم ...

توضیحات بیشتر »

کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت-21 صفحه

عنوان :كنوانسيون حقوق  افراد داراي معلوليت قالب بندی:word تعداد صفحات:21     محتویات مقدمه ماده 1 هدف ماده 2 تعاريف ماده 3 اصول كلي ماده 4 تعهدات كلي ماده 5 برابري و عدم تبعيض ماده6 زنان داراي معلوليت ماده7 كودكان داراي معلوليت ماده 8  آگاه سازي ماده9 دسترسي ماده10 حق حيات ماده11 وضعيت هاي مخاطره آميز و فوريتهاي انساني ماده12 شناسايي برابر در پيشگاه قانون ماده13 دسترسي به عدالت ماده14 آزادي و امنيت شخصي ماده15 آزادي از شكنجه يا مجازات يا رفتار ظالمانه ، غير انساني يا تحقير آميز ماده16 آزادي از استثمار، خشونت و آزار و اذيت ماده 17 حمايت از سلامت فرد ماده18 آزادي تردد و تابعيت و . . . ماده50 متون اصلي         كنوانسيون حقوق  افراد داراي معلوليت   مقدمه دولتهاي  عضو كنوانسيون حاضر ، ( الف) با يادآوري اصول اعلام شده در منشور سازمان ملل متحد كه منزلت و ارزش ذاتي و حقوق برابر و لاينفك همه اعضاي خانواده بشري را بعنوان بنيان آزادي ، عدالت و صلح در جهان به رسميت مي شناسد، ( ب) با شناسايي  ...

توضیحات بیشتر »

کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت-21 صفحه

عنوان :كنوانسيون حقوق  افراد داراي معلوليت قالب بندی:word تعداد صفحات:21     محتویات مقدمه ماده 1 هدف ماده 2 تعاريف ماده 3 اصول كلي ماده 4 تعهدات كلي ماده 5 برابري و عدم تبعيض ماده6 زنان داراي معلوليت ماده7 كودكان داراي معلوليت ماده 8  آگاه سازي ماده9 دسترسي ماده10 حق حيات ماده11 وضعيت هاي مخاطره آميز و فوريتهاي انساني ماده12 شناسايي برابر در پيشگاه قانون ماده13 دسترسي به عدالت ماده14 آزادي و امنيت شخصي ماده15 آزادي از شكنجه يا مجازات يا رفتار ظالمانه ، غير انساني يا تحقير آميز ماده16 آزادي از استثمار، خشونت و آزار و اذيت ماده 17 حمايت از سلامت فرد ماده18 آزادي تردد و تابعيت و . . . ماده50 متون اصلي         كنوانسيون حقوق  افراد داراي معلوليت   مقدمه دولتهاي  عضو كنوانسيون حاضر ، ( الف) با يادآوري اصول اعلام شده در منشور سازمان ملل متحد كه منزلت و ارزش ذاتي و حقوق برابر و لاينفك همه اعضاي خانواده بشري را بعنوان بنيان آزادي ، عدالت و صلح در جهان به رسميت مي شناسد، ( ب) با شناسايي  ...

توضیحات بیشتر »

کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت-21 صفحه

عنوان :كنوانسيون حقوق  افراد داراي معلوليت قالب بندی:word تعداد صفحات:21     محتویات مقدمه ماده 1 هدف ماده 2 تعاريف ماده 3 اصول كلي ماده 4 تعهدات كلي ماده 5 برابري و عدم تبعيض ماده6 زنان داراي معلوليت ماده7 كودكان داراي معلوليت ماده 8  آگاه سازي ماده9 دسترسي ماده10 حق حيات ماده11 وضعيت هاي مخاطره آميز و فوريتهاي انساني ماده12 شناسايي برابر در پيشگاه قانون ماده13 دسترسي به عدالت ماده14 آزادي و امنيت شخصي ماده15 آزادي از شكنجه يا مجازات يا رفتار ظالمانه ، غير انساني يا تحقير آميز ماده16 آزادي از استثمار، خشونت و آزار و اذيت ماده 17 حمايت از سلامت فرد ماده18 آزادي تردد و تابعيت و . . . ماده50 متون اصلي         كنوانسيون حقوق  افراد داراي معلوليت   مقدمه دولتهاي  عضو كنوانسيون حاضر ، ( الف) با يادآوري اصول اعلام شده در منشور سازمان ملل متحد كه منزلت و ارزش ذاتي و حقوق برابر و لاينفك همه اعضاي خانواده بشري را بعنوان بنيان آزادي ، عدالت و صلح در جهان به رسميت مي شناسد، ( ب) با شناسايي  ...

توضیحات بیشتر »

کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت-21 صفحه

عنوان :كنوانسيون حقوق  افراد داراي معلوليت قالب بندی:word تعداد صفحات:21     محتویات مقدمه ماده 1 هدف ماده 2 تعاريف ماده 3 اصول كلي ماده 4 تعهدات كلي ماده 5 برابري و عدم تبعيض ماده6 زنان داراي معلوليت ماده7 كودكان داراي معلوليت ماده 8  آگاه سازي ماده9 دسترسي ماده10 حق حيات ماده11 وضعيت هاي مخاطره آميز و فوريتهاي انساني ماده12 شناسايي برابر در پيشگاه قانون ماده13 دسترسي به عدالت ماده14 آزادي و امنيت شخصي ماده15 آزادي از شكنجه يا مجازات يا رفتار ظالمانه ، غير انساني يا تحقير آميز ماده16 آزادي از استثمار، خشونت و آزار و اذيت ماده 17 حمايت از سلامت فرد ماده18 آزادي تردد و تابعيت و . . . ماده50 متون اصلي         كنوانسيون حقوق  افراد داراي معلوليت   مقدمه دولتهاي  عضو كنوانسيون حاضر ، ( الف) با يادآوري اصول اعلام شده در منشور سازمان ملل متحد كه منزلت و ارزش ذاتي و حقوق برابر و لاينفك همه اعضاي خانواده بشري را بعنوان بنيان آزادي ، عدالت و صلح در جهان به رسميت مي شناسد، ( ب) با شناسايي  ...

توضیحات بیشتر »

پ‍اورپوینت ازدواج حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه (س)

موضوع:                پ‍اورپوینت ازدواج حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه (س) فایل:پاورپوینت زیبا 9 اسلاید حجم:360 کلیوبایت قیمت:4000 تومان     ...

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت اصول مدیریت اسلامی و الگوهای آن-254 اسلاید

عنوان : پاورپوینت اصول مديريت اسلامي و الگوهاي آن حجت‌الاسلام دكتر ولي‌الله نقي‌پورفر قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید:254 تهیه شده توسط استادان دانشگاه و مناسب برای تدریس   ...

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت اصول مدیریت اسلامی و الگوهای آن-254 اسلاید

عنوان : پاورپوینت اصول مديريت اسلامي و الگوهاي آن حجت‌الاسلام دكتر ولي‌الله نقي‌پورفر قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید:254 تهیه شده توسط استادان دانشگاه و مناسب برای تدریس ...

توضیحات بیشتر »