خانه / علوم انسانی (صفحه 5)

علوم انسانی

پاورپوینت استراتژیهای تولید

پاورپوینت استراتژیهای تولید 30 اسلاید دانلود بلافاصله بعد از خرید #مدیریت#صنایع ...

توضیحات بیشتر »

کـیفرشـناسی و حـقوق زندانـیان – 26 صفحه

عنوان: کـیفرشـناسی و حـقوق زندانـیان قالب بندی: word تعداد صفحات:26   محتویات مقدمه کیفرشناسی تقسیمات حقوق جزا حقـوق کـیفری مجازاتها سیر تکاملی مجازات ها اورادالی جـرم: (ماده 2 قانون مجازات اسلامی)     بزه دیده کیـفرشـناسی مـجـازاتـها تقسیم بندی مجازات ها مجازاتهای شرعی   مجازاتهای عرفی اهـداف مـجازاتـها هدف اخلاقی عبرت آموزی و ارعاب انگیزی جنبه ارعاب انگیزی اصلاح و بازپروری اجتماعی مجرمان انواع مجازات ها مجازات های بدنی اعــدام موضوع : اجرای اعدام زندانی محمد ..... کیـفر سـالب آزادی ویژگیهای مجازات سالب آزادی مفهوم زنـدان انـواع زنـدانـها کیـفرهای محـدود کـننده آزادی کیفرهای محدودکننده آزادی رفت و آمد کـیفرهـای سـالب حـق کیفرهای مالی محاسن معایب کیـفرهای محدود کـننده ی فعالـیت حرفه ای اصل برائت چیست اصل قانونی بودن جرائم مجازات انواع طبقه بندی زندانیان اقـدامـات تـامیـنی، تربیتی مفهوم حالت خطرناک ویژگیهای اقدامات تأمینی و تربیتی انـواع اقـدامات تامیـنی مـدت اقـدامات تامـینی نامعین خص ...

توضیحات بیشتر »

کـیفرشـناسی و حـقوق زندانـیان – 26 صفحه

عنوان: کـیفرشـناسی و حـقوق زندانـیان قالب بندی: word تعداد صفحات:26   محتویات مقدمه کیفرشناسی تقسیمات حقوق جزا حقـوق کـیفری مجازاتها سیر تکاملی مجازات ها اورادالی جـرم: (ماده 2 قانون مجازات اسلامی)     بزه دیده کیـفرشـناسی مـجـازاتـها تقسیم بندی مجازات ها مجازاتهای شرعی   مجازاتهای عرفی اهـداف مـجازاتـها هدف اخلاقی عبرت آموزی و ارعاب انگیزی جنبه ارعاب انگیزی اصلاح و بازپروری اجتماعی مجرمان انواع مجازات ها مجازات های بدنی اعــدام موضوع : اجرای اعدام زندانی محمد ..... کیـفر سـالب آزادی ویژگیهای مجازات سالب آزادی مفهوم زنـدان انـواع زنـدانـها کیـفرهای محـدود کـننده آزادی کیفرهای محدودکننده آزادی رفت و آمد کـیفرهـای سـالب حـق کیفرهای مالی محاسن معایب کیـفرهای محدود کـننده ی فعالـیت حرفه ای اصل برائت چیست اصل قانونی بودن جرائم مجازات انواع طبقه بندی زندانیان اقـدامـات تـامیـنی، تربیتی مفهوم حالت خطرناک ویژگیهای اقدامات تأمینی و تربیتی انـواع اقـدامات تامیـنی مـدت اقـدامات تامـینی نامعین خصو ...

توضیحات بیشتر »

کـیفرشـناسی و حـقوق زندانـیان – 26 صفحه

عنوان: کـیفرشـناسی و حـقوق زندانـیان قالب بندی: word تعداد صفحات:26   محتویات مقدمه کیفرشناسی تقسیمات حقوق جزا حقـوق کـیفری مجازاتها سیر تکاملی مجازات ها اورادالی جـرم: (ماده 2 قانون مجازات اسلامی)     بزه دیده کیـفرشـناسی مـجـازاتـها تقسیم بندی مجازات ها مجازاتهای شرعی   مجازاتهای عرفی اهـداف مـجازاتـها هدف اخلاقی عبرت آموزی و ارعاب انگیزی جنبه ارعاب انگیزی اصلاح و بازپروری اجتماعی مجرمان انواع مجازات ها مجازات های بدنی اعــدام موضوع : اجرای اعدام زندانی محمد ..... کیـفر سـالب آزادی ویژگیهای مجازات سالب آزادی مفهوم زنـدان انـواع زنـدانـها کیـفرهای محـدود کـننده آزادی کیفرهای محدودکننده آزادی رفت و آمد کـیفرهـای سـالب حـق کیفرهای مالی محاسن معایب کیـفرهای محدود کـننده ی فعالـیت حرفه ای اصل برائت چیست اصل قانونی بودن جرائم مجازات انواع طبقه بندی زندانیان اقـدامـات تـامیـنی، تربیتی مفهوم حالت خطرناک ویژگیهای اقدامات تأمینی و تربیتی انـواع اقـدامات تامیـنی مـدت اقـدامات تامـینی نامعین خصو ...

توضیحات بیشتر »

کـیفرشـناسی و حـقوق زندانـیان – 26 صفحه

عنوان: کـیفرشـناسی و حـقوق زندانـیان قالب بندی: word تعداد صفحات:26   محتویات مقدمه کیفرشناسی تقسیمات حقوق جزا حقـوق کـیفری مجازاتها سیر تکاملی مجازات ها اورادالی جـرم: (ماده 2 قانون مجازات اسلامی)     بزه دیده کیـفرشـناسی مـجـازاتـها تقسیم بندی مجازات ها مجازاتهای شرعی   مجازاتهای عرفی اهـداف مـجازاتـها هدف اخلاقی عبرت آموزی و ارعاب انگیزی جنبه ارعاب انگیزی اصلاح و بازپروری اجتماعی مجرمان انواع مجازات ها مجازات های بدنی اعــدام موضوع : اجرای اعدام زندانی محمد ..... کیـفر سـالب آزادی ویژگیهای مجازات سالب آزادی مفهوم زنـدان انـواع زنـدانـها کیـفرهای محـدود کـننده آزادی کیفرهای محدودکننده آزادی رفت و آمد کـیفرهـای سـالب حـق کیفرهای مالی محاسن معایب کیـفرهای محدود کـننده ی فعالـیت حرفه ای اصل برائت چیست اصل قانونی بودن جرائم مجازات انواع طبقه بندی زندانیان اقـدامـات تـامیـنی، تربیتی مفهوم حالت خطرناک ویژگیهای اقدامات تأمینی و تربیتی انـواع اقـدامات تامیـنی مـدت اقـدامات تامـینی نامعین خصو ...

توضیحات بیشتر »

کتاب بررسی جایگاه شهر استانبول در شبکه شهرهای جهانی (آموزه هایی برای تهران)

کتاب بررسی جایگاه شهر استانبول در شبکه شهرهای جهانی (آموزه هایی برای تهران) فایل PDF تعداد صفحه 44 زبان فارسی آماده دریافت و دانلود  ...

توضیحات بیشتر »

کتاب شهروندی در دوران پساملی

کتاب شهروندی در دوران پساملی رشته جغرافیا  فایل pdf تعداد صفحه 41 زبان فارسی اماده دانلود و دریافت ...

توضیحات بیشتر »

کتاب رویکردهای جدید در طراحی پارک ها و فضاهای سبز شهری

کتاب رويكردهاي جديد در طراحي پارك ها و فضاهاي سبز شهري (پارك هاي موضوع محور) رشته جغرافیا فایل pdf تعداد صفحه 43 زبان فارسی   ...

توضیحات بیشتر »

کتاب مفاهیم پدافند غیرعامل در مدیریت شهری با تمرکز بر شهر تهران

کتاب مفاهیم پدافند غیرعامل در مدیریت شهری با تمرکز بر شهر تهران رشته جغرافیا  فایل pdf تعداد صفحه 49 زبان فارسی ...

توضیحات بیشتر »

کتاب رویکردهای جدید در برنامه ریزی و مدیریت شهری

کتاب رويكردهاي جديد در برنامه ريزي و مديريت شهري برنامه ريزي شهري سالم رشته جغرافیا فایل pdf تعداد صفحه  زبان فارسی   ...

توضیحات بیشتر »