خانه / عمومی و آزاد (صفحه 2)

عمومی و آزاد

اقدام پژوهی برطرف کردن ناسازگاری دانش آموز

 اقدام پژوهی چگونه توانستم ناسازگاری دانش آموز س.م را برطرف کنم . اقدام پژوهی حاضر شامل کلیه موارد مورد نیاز و فاکتورهای لازم در چارت مورد قبول آموزش و پرورش میباشد. این اقدام پژوهی کامل و شامل کلیه بخش های مورد نیاز در بخشنامه شیوه نامه معلم پژوهنده میباشد . فرمت فایل: ورد تعداد صفحات: 25           فهرست چکیده : کلید واژگان : مقدمه : توصیف وضعیت موجودوبیان مسا له : اهداف پژوهش     اهداف جزئی : گردآوری اطلاعات شواهد(1 )  جدول حل تناقضات : تجزيه و تحليل وتفسيرها : انتخاب راه جدید به صورت موقّت     آ موزش درمانی    روشهای درمان حسادت  : تکنیک هایی لازم برای کنترل پرخاشگری در محیط خانواده   ومدرسه   درمان پرخاشگری : قوانين يادگيری : قانون اثر ونتيجه  : تشویق و تنبیه   : گرد آوری اطلاعات(شواهد 2 )  مدل جدول تناقضات : ارزيابی تاثير اقدام جديد وتعيین اعتبار : ارائه راهکا رها : منابع :     چکیده :    این پژوهش با هدف حل مشکل ...

توضیحات بیشتر »

اقدام پژوهی حل کردن مشکل افسردگی دانش آموز

چگونه می توانم مشکل افسردگی دانش آموز فاطمه را حل کنم . اقدام پژوهی حاضر شامل کلیه موارد مورد نیاز و فاکتورهای لازم در چارت مورد قبول آموزش و پرورش میباشد. این اقدام پژوهی کامل و شامل کلیه بخش های مورد نیاز در بخشنامه شیوه نامه معلم پژوهنده میباشد . فرمت فایل: ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 18           فهرست : چکیده مقدمه   توصیف وضعیت موجود، تشخیص مسئله   گردآوری اطلاعات (شواهد1 )  مشاهده صحبت خصوصی    وضعیت خانوادگی    نظر همکاران    ارتباط با خانواده تجزیه و تحلیل داده ها انتخاب راه حل موقتی    اجرای طرح جدید و نظارت بر آن    گردآوری اطلاعات و شواهد2    ارزشیابی تأثیر اقدامات جدید و ارزیابی آنها تجدید نظر و دادن گزارش     پیشنهادها منابع     چکیده     تفاوت عمده ی همه ی مکتب های مادی با ادیان الهی در نوع نگرش آنها به انسان و ابعاد وجودی اوست. و هر کدام از آنها برنامه ها و سیاست های خود را بر اساس برداشت خود از ماهیت ...

توضیحات بیشتر »

اقدام پژوهی جغرافیا، برطرف کردن مشکل یادگیری

 اقدام پژوهی چگونه توانم مشکل یادگیری دانش آموزان در درس جغرافیا پایه اول راهنمایی را برطرف کنم؟ اقدام پژوهی حاضر شامل کلیه موارد مورد نیاز و فاکتورهای لازم در چارت مورد قبول آموزش و پرورش میباشد. این اقدام پژوهی کامل و شامل کلیه بخش های مورد نیاز در بخشنامه شیوه نامه معلم پژوهنده میباشد . فرمت فایل: ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 12     فهرست : مقدمه : موضوع یا عنوان مشکل : بیان مسئله (توصیف وضع موجود )  گرد آوری اطلاعات (شواهد1 )  تجزیه وتحلیل داده ها وشواهد 1    اجرای راه حل های جدید ونظارت بر آن    7- گرد آوری شواهد 2    ارزشیابی تاثیر اقدام جدید   حرف آخر : پیوست ها منابع و ماخذ     مقدمه : جغرافیا یک دانش است که ما را با محیط پیرامون خود آشنا می کند . جغرافی از دو کلمه Geo,Graphus گرفته شده وبه معنای شناسایی محیطی که در آن زندگی می کنیم است . علم جغرافیا از علوم اجتماعی است که تمرکز اصلی آن بر روی پراکندگی مکانی است و باید محیط زندگی خود را بهتر بشناسیم که جغرافی سال اول راهنمایی مارا با م ...

توضیحات بیشتر »

اقدام پژوهی برطرف کردن انزوا وگوشه گیری دانش آموز

 اقدام پژوهی چگونه انزوا وگوشه گیری علی را برطرف کنم؟ اقدام پژوهی حاضر شامل کلیه موارد مورد نیاز و فاکتورهای لازم در چارت مورد قبول آموزش و پرورش میباشد. این اقدام پژوهی کامل و شامل کلیه بخش های مورد نیاز در بخشنامه شیوه نامه معلم پژوهنده میباشد . فرمت فایل: ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 17         فهرست مقدمه : بیان مسئله : توصیف وضعیت موجود : جمع آوری اطلاعات(شواهد 1 ): گوشه گیری وانزوا طلبی چیست؟   گوشه گیری در لغت : مشاهده رفتار علی در مدرسه توسط معلم : مصاحبه از والدین ودوستان : اسناد و مدارک موجود : تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده به روش نقشه ی مفهومی   ارائه راه حل : اجرای راه حل : جمع آوری اطلاعات (شواهد2 ) تجزیه وتحلیل اطلاعات (دوم ): ارزیابی نتایج وگزارش نهایی : منابع: فهرست منابع و مــآخذ مقدمه : همان طور که می دانید اصول وپایه ی هر کشوری از آموزش وپرورش آن کشور نشأت می گیرد واگر کشوری بر آموزش و پرورش خود سرمایه گذاری کند،در بلند مدت شاهد پیشرفت های چشمگیری در تمام امورکشوری خواهند شد. درکشور ما نیز گرچه قبلأ ا ...

توضیحات بیشتر »

اقدام پژوهی تشویق دانش آموزان به درس علوم تجربی و کار گروهی

 اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان آموزشگاه نمونه دولتی ریحانه را به درس علوم تجربی و کار اقدام پژوهی حاضر شامل کلیه موارد مورد نیاز و فاکتورهای لازم در چارت مورد قبول آموزش و پرورش میباشد. این اقدام پژوهی کامل و شامل کلیه بخش های مورد نیاز در بخشنامه شیوه نامه معلم پژوهنده میباشد . گروهی تشویق نمایم؟ فرمت فایل: ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 26             چکیده یکی از مهم ترین واساسی ترین سوالاتی که در ذهن کارشناسان و دبیر های واقعی نقش بسته است   ،آن است   که چگونه می توان مفاهیم آموزشی را در ذهن مخاطبین نهادینه کرد وهریک از آنان به فراخور تجربه   وحوصله خود راه حلی را برای برون رفت از چالش پیش   رو پیشنهاد می کنند. ازجمله ،موضوعاتی که مطرح   می شود   مساله نقش تکنولوژی آموزشی در تسهیل آموزش هاست.   این گونه دبیران از برنامه ها ووسایل   کمک آموزشی بیشتر از از همکاران خود استفاده می کنندو اغلب خود   مبادرت به ساختن ابزارها ووسایل   کمک آموزشی می نمایند.چنین دبیرانی قادرند از کمترین ...

توضیحات بیشتر »

اقدام پژوهی افزایش علاقه مندی به درس ریاضی

 اقدام پژوهی چگونه می توانم میزان علاقه مندی شاگردانم را به درس ریاضی افزایش دهم؟ اقدام پژوهی حاضر شامل کلیه موارد مورد نیاز و فاکتورهای لازم در چارت مورد قبول آموزش و پرورش میباشد. این اقدام پژوهی کامل و شامل کلیه بخش های مورد نیاز در بخشنامه شیوه نامه معلم پژوهنده میباشد . فرمت فایل: ورد قال ویرایش تعداد صفحات: 29           فهرست چکیده مقدمه : بیان مساله و توصیف وضع موجود : گردآوری شواهد 1 : تعریف   عملیاتی مفاهیم و واژگان کلیدی : ب. مشاهده : ج. پرسش نامه : پیشینه تحقیق : اهداف تحقیق : ۲ . نصب فعالیت دانشآموزان روی دیوار جهت تزئین کلاس توسط آنان : ۳ . کاربرد شعر مرتبط با بعضی از فعالیتها : ۴ . ایجاد انگیزه در دانشآموزان برای انجام فعالیتهای درس ریاضی : ۵ .  استفاده از روش ایفای نقش توسط دانشآموزان : ۶ .  اطلاع رسانی به اولیا جهت آمادگی از پیشرفت درس ریاضی دانشآموزان : ۷ . انجام ارزشیابی تشخیصی از مفاهیم پیش نیاز جهت تعیین نقطهی آغاز تدریس : تجزیه وتحلیل وتفسیر داده های اولیه : انتخاب واجرای راه   حل : ...

توضیحات بیشتر »

اقدام پژوهی علل اشکالات در املانویسی دانش آموزان

 اقدام پژوهی بررسی علل اشکالات در املانویسی دانش آموزان و راهکارهای درمان آن در قالب پژوهش اقدام پژوهی حاضر شامل کلیه موارد مورد نیاز و فاکتورهای لازم در چارت مورد قبول آموزش و پرورش میباشد. این اقدام پژوهی کامل و شامل کلیه بخش های مورد نیاز در بخشنامه شیوه نامه معلم پژوهنده میباشد . فرمت فایل: ورد قابل ویرایش تعداد صفحه: 26           فهرست چکیده مقدمه   انواع اشتباهات املا نویسی : درمان نارسا نویسی : اقدامات لازم برای ترمیم و درمان نارسا نویسی : علل مهم نارسا نویسی : درمان وارونه نویسی و قرینه نویسی    اهمیت و ضرورت بیان مسأله   نارسا نویسی : وضعیت مطلوب     توصیف وضعیت موجود   گردآوری اطلاعات و شواهد (1 )  تجزیه و تحلیل داده‌ها انتخاب راه حل جدید به صورت موقت     راه حل پیشنهادی ( رد یا قبول )  گردآوری شواهد (2 )  پیشنهادات     منابع و مأخذ     چکیده این پژوهش در مورد بهبود مشکل درس املا نویسی یکی از دانش آموزان پایه او ...

توضیحات بیشتر »

اقدام پژوهی چگونگی تقسیم فرصت یادگیری در کلاسهای چند پایه مقطع ابتدایی

 اقدام پژوهی چگونگی تقسیم فرصت یادگیری در کلاسهای چند پایه مقطع ابتدایی اقدام پژوهی حاضر شامل کلیه موارد مورد نیاز و فاکتورهای لازم در چارت مورد قبول آموزش و پرورش میباشد. این اقدام پژوهی کامل و شامل کلیه بخش های مورد نیاز در بخشنامه شیوه نامه معلم پژوهنده میباشد . فرمت فایل: ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 33             فهرست چکیده واژگان کلیدی : مقدمه   توصیف اولیه و بیان مساله   گردآوری شواهد 1 : تعاریف و مفاهیم : فرصت:فُرصة. نوبت . (اقرب الموارد). موقع. مجال   (لغت نامه دهخدا )  تعریف یادگیری    عوامل مؤثر بر یادگیری    نقش معلم درایجاد تحول درکلاس : ضرورت تحول درروشهای تدریس     اهداف تحول درروشهای تدریس     رروش وچگونگی تحول درروشهای تدریس     مدلها وروشهای تحول درروشهای تدریس     ابزارهای اطلاعاتی : بیشینه تحقیق    تجزیه و تحلیل : ارائه راه حل های موقت : گردآوری شواهد ۲    پیشنهادات    ...

توضیحات بیشتر »

اقدام پژوهی بهبود وضعیت درس ادبیات، به کمک تکنیک های خلاقیت

 اقدام پژوهی چگونه توانستم به کمک تکنیک های خلاقیت, وضعیت درس ادبیات دانش آموزان سال سومراهنمایی را بهبود بخشم ؟ اقدام پژوهی حاضر شامل کلیه موارد مورد نیاز و فاکتورهای لازم در چارت مورد قبول آموزش و پرورش میباشد. این اقدام پژوهی کامل و شامل کلیه بخش های مورد نیاز در بخشنامه شیوه نامه معلم پژوهنده میباشد . فرمت فایل: ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 31           فهرست چکیده : مقدمه   بررسی وضع موجود : بیان مسئله   جمع آوری اطلاعات (شواهد ۱ )  پیشینه تحقیق : تدریس : مفهوم خلاقیت : فرایند خلاقیت : آموزش پرورش و خلاقیت : دلایل افت تحصیلی از نظر روانشناسان و اندیشمندان    تجزیه و تحلیل اطلاعات شواهد ۱ : تقاضاها : پس از جمع بندی اطلاعات و داده ها متوجه تقاضاهای زیر شدم : انتخاب راه حل های جدید موقتی (راه حل های پیشنهادی ): اجرای روش پیشنهادی و نظارت برآن : برخوردهای عملی با شیوه های رفتاری دانش آموزان : شیوه برخورد با دانش آموزانی که به درس گوش نمی دادند : شیوه برخورد با دانش آموزانی که تمایل به مشارکت د ...

توضیحات بیشتر »

گزارش تخصصی افزایش علاقه مندي دانش آموزان به درس رياضي با روشهای جالب و منحصر بفرد

                با فرمت word و در 11 صفحه   چكيده مقدمه بيان مساله و توصيف وضع موجود: گردآوري اطلاعات ( شواهد)1: تجزيه وتحليل وتفسير داده هاي اوليه: انتخاب واجراي راه حل: توصيف وضع مطلوب(شواهد 2 ): نتيجه گيري: پيشنهادات: منابع و مآخذ: ...

توضیحات بیشتر »
porno video Pendik escort maltepe escort porno izle bursa escort kurtkoy escort