خانه / بایگانی برچسب: درس

بایگانی برچسب: درس

دانلود شبیه سازی گزارش پروژه دوم درس کنترل سیستم های گسترده (DCS) کنترل ولتاژ بیسیم در ریز شبکه های هوشمند

عنوان لاتین: Distributed Scheduling of Wireless Communications for Voltage Control in Micro Smart Grid عنوان فارسی: شبیه سازی گزارش پروژه دوم درس کنترل سیستم های گسترده (DCS) کنترل ولتاژ  بیسیم در ریز شبکه های هوشمند   این مقاله دارای شبیه سازی و گزارشکارکامل می باشد.     موضوع مقاله:   بحث اصلی این مقاله در مورد کنترل ولتاژ در ریز شبکه های هوشمند است. در واقع ریز شبکه ها به عنوان شبکه های ولتاژ پایین و ولتاژ متوسط، با داشتن مزایا و پتانسیل های موجود می توانند یک سری مزایای کلان و عمده را برای شبکه توزیع سراسری با بهبود بازده انرژی، کیفیت توان و قابلیت اطمینان برای رضایت مشتریان فراهم کنند.  در این مقاله یک ایده جدید به نام ایده توزیع زمانی و استفاده از یک شبکه مخابراتی وایرلس، عمل کنترل ولتاژ شبکه توزیع انجام شده است   ...

توضیحات بیشتر »

دانلود الگوی طرح درس سالانه (word)

  فرمت فايل: .docx (قابل ويرايش و آماده پرينت)   تعداد صفحه : 3 صفحه متن نمونه :   ‏الگوی طرح درس سالانه ‏طرح درس سالانه یا طرحدرس کلی عبارت از این است که محتوای یک ماده درسی براساس هدف و ‏برای یک سال آموزشی ،به مراحل وقدم های مناسب ومشخص تقسیم شود. برای تهیه چنین طرحی،باید ‏در ابتدای هر سال تحصیلی براساس اصول معین بین هدف های آموزشی و برنامه هفتگی ترتیبی اتخاذ ‏شود که مجموعه فعالیت های آموزشی بموقع وبدون وقفه در طولیک سال تحصیلی اجرا شود . ‏این الگوفقط برای یک ماه طراحی شده است ،و معلمان می توانند آن را برای سه دوره سه ماهه تنظیم کنند ‏  ‏ ‏هدف کلی: ‏سال تحصیلی: ‏پایه: ‏درس: ‏فعا لیت های دیگر ‏هدف ویزه درس ‏موضوع وعنوان درس ‏فصل ها ‏روز وتاریخ جلسه ‏هفته ها ‏ماه ها       ...

توضیحات بیشتر »

دانلود جدول طرح درس سالانه برای دروس دو جلسه در هفته (word)

  فرمت فايل: .doc (قابل ويرايش و آماده پرينت)   تعداد صفحه : 4 صفحه متن نمونه :   ‏جدول ‏طرح درس سالانه‏ برا‏ي‏ دروس دو جلسه در هفته ‏هدف کل‏ي‏: ‏سال تحص‏ي‏ل‏ي‏ : ‏کلاس : ‏درس : ‏فعال‏ي‏ت ها‏ي‏ د‏ي‏گر و مواد لازم ‏هدف ها‏ي‏ کل‏ي‏ درس ‏موضوعات و عنوان ها‏ي‏ دروس ‏فصل ها ‏تار‏ي‏خ ‏روز ‏جلسه ‏هفته ها ‏ماهها   ...

توضیحات بیشتر »

دانلود جدول طرح درس سالانه بخوانیم و بنویسیم سوم (word)

    فرمت فايل: .doc (قابل ويرايش و آماده پرينت)   تعداد صفحه : 6 صفحه متن نمونه :   ‏جدول ‏طرح درس سالانه ‏هدف کل‏ي‏: ‏تقویت مهارتهای زبانی یعنی گوش دادن ، سخن گفتن ، خواندن ، نوشتن ‏سال تحص‏ي‏ل‏ي‏ : ‏ 88‏-1387 ‏کلاس :‏ ‏سوم‏ ابتدایی ‏درس : ‏بخوانیم‏ و بنویسیم ‏فعال‏ي‏ت ها‏ي‏ ‏کتاب بنویسیم ‏هدف ها‏ي‏ کل‏ي‏ درس ‏موضوعات و عنوان ها‏ي‏ دروس ‏درس و صفحه ‏تار‏ي‏خ ‏روز ‏جلسه ‏هفته ها ‏ماهها ‏شنبه ‏جلسه اول   ...

توضیحات بیشتر »

دانلود جدول طرح درس سالانه دروس یک جلسه ای در هفته (word)

  فرمت فايل: .doc (قابل ويرايش و آماده پرينت)   تعداد صفحه : 2 صفحه متن نمونه :   ‏به نام خدا‏ ‏جدول ‏طرح درس سالانه‏ دروس ‏ي‏ک‏ جلسه ا‏ي‏ در هفته ‏هدف کل‏ي‏: ‏سال تحص‏ي‏ل‏ي‏ : ‏کلاس : ‏درس : ‏فعال‏ي‏ت ها‏ي‏ د‏ي‏گر و مواد لازم ‏هدف ها‏ي‏ کل‏ي‏ درس ‏موضوعات و عنوان ها‏ي‏ دروس ‏فصل ها ‏تار‏ي‏خ ‏روز ‏جلسه ‏هفته ها ‏ماهها ‏جلسه اول   ...

توضیحات بیشتر »

دانلود جدول طرح درس سالانه برای دروس سه جلسه در هفته (word)

  فرمت فايل: .doc (قابل ويرايش و آماده پرينت)   تعداد صفحه : 5 صفحه متن نمونه :   ‏جدول ‏طرح درس سالانه‏ برا‏ي‏ دروس ‏سه‏ جلسه در هفته ‏هدف کل‏ي‏: ‏سال تحص‏ي‏ل‏ي‏ : ‏کلاس : ‏درس : ‏فعال‏ي‏ت ها‏ي‏ د‏ي‏گر و مواد لازم ‏هدف ها‏ي‏ کل‏ي‏ درس ‏موضوعات و عنوان ها‏ي‏ دروس ‏فصل ها ‏تار‏ي‏خ ‏روز ‏جلسه ‏هفته ها ‏ماهها ‏جلسه اول ‏اول ‏مهر ماه   ...

توضیحات بیشتر »

دانلود جدول طرح درس سالانه برای دروس چهار جلسه ای در هفته (word)

  فرمت فايل: .doc (قابل ويرايش و آماده پرينت)   تعداد صفحه : 7 صفحه متن نمونه :   ‏جدول ‏طرح درس سالانه‏ برا‏ي‏ دروس چهار جلسه ا‏ي‏ در هفته ‏هدف کل‏ي‏: ‏سال تحص‏ي‏ل‏ي‏ : ‏کلاس : ‏درس : ‏فعال‏ي‏ت ها‏ي‏ د‏ي‏گر و مواد لازم ‏هدف ها‏ي‏ کل‏ي‏ درس ‏موضوعات و عنوان ها‏ي‏ دروس ‏فصل ها ‏تار‏ي‏خ ‏روز ‏جلسه ‏هفته ها ‏ماهها ‏جلسه اول ‏اول ‏مهر ماه   ...

توضیحات بیشتر »

دانلود جدول طرح درس سالانه برای دروس هشت جلسه ای در هفته (word)

  فرمت فايل: .doc (قابل ويرايش و آماده پرينت)   تعداد صفحه : 11 صفحه متن نمونه :   ‏جدول ‏طرح درس سالانه‏ برا‏ي‏ دروس هشت‏ جلسه ا‏ي‏ در هفته ‏هدف کل‏ي‏: ‏سال تحص‏ي‏ل‏ي‏ : ‏کلاس : ‏درس : ‏فعال‏ي‏ت ها‏ي‏ د‏ي‏گر و مواد لازم ‏هدف ها‏ي‏ کل‏ي‏ درس ‏موضوعات و عنوان ها‏ي‏ دروس ‏فصل ها ‏تار‏ي‏خ ‏روز ‏جلسه ‏هفته ها ‏ماهها ‏جلسه اول ‏اول ‏مهر ماه ‏جلسه دوم ‏جلسه سوم ‏جلسه چهارم ‏جلسه پنجم ‏جلسه ششم ‏جلسه هفتم ‏جلسه هشتم   ...

توضیحات بیشتر »

دانلود جدول طرح درس سالانه ریاضی پنجم (word)

  فرمت فايل: .doc (قابل ويرايش و آماده پرينت)   تعداد صفحه : 9 صفحه متن نمونه :   ‏جدول ‏طرح درس سالانه ‏هدف کل‏ي‏: ‏آموزش مفاهیم ریاضی وکاربرد آن ها در زندگی روزمره ‏سال تحص‏ي‏ل‏ي‏ :‏88-87 ‏کلاس :‏ ‏پنجم ‏درس :‏ ‏ ‏ریاضی ‏فعال‏ي‏ت ها‏ي‏ د‏ي‏گر و مواد لازم ‏هدف ها‏ي‏ کل‏ي‏ درس ‏موضوعات و عنوان ها‏ي‏ دروس ‏فصل ها ‏تار‏ي‏خ ‏روز ‏جلسه ‏هفته ها ‏ماهها ‏شنبه ‏جلسه اول ‏اول ‏مهر ماه ‏یکشنبه ‏جلسه دوم ‏آشنایی با دانش آموزان ‏2/7/87 ‏سه شنبه ‏جلسه سوم ‏حل تمرینات در منزل ‏آشنایی بیش تر با ارزش مکانی اعدادوضرب اعداد چندرقمی ‏یادآوری عددنویسی ومقایسه اعداد ، یاد آوری جمع وتفریق وضرب   ...

توضیحات بیشتر »

دانلود جدول طرح درس سالانه پنجم انشاء (word)

  فرمت فايل: .doc (قابل ويرايش و آماده پرينت)   تعداد صفحه : 4 صفحه متن نمونه :   ‏بسمه تعالی ‏جدول ‏طرح درس سالانه ‏هدف کل‏ي‏: ‏سال تحص‏ي‏ل‏ي‏ : 1387-88 ‏کلاس : ‏پنجم ابتدایی ‏درس : ‏انشاء ‏فعال‏ي‏ت ها‏ي‏ د‏ي‏گر و مواد لازم ‏هدف ها‏ي‏ کل‏ي‏ درس ‏موضوعات و عنوان ها‏ي‏ دروس ‏صفحه ‏تار‏ي‏خ ‏روز ‏جلسه ‏هفته ها ‏ماهها ‏یکشنبه ‏جلسه اول ‏اول ‏مهر ماه ‏توضیح و بحث و آموزش روش های تحقیق در مورد موضوع انشاء جدید ‏گزارشی درباره ی کتاب خانه ی مدرسه ی خود بنویسید. 9   ...

توضیحات بیشتر »