خانه / بایگانی برچسب: کلاس

بایگانی برچسب: کلاس

اقدام پژوهی پیشگیری از رفتارهای نادرست و نامطلوب دانش آموزان در کلاس

 اقدام پژوهی پیشگیری از رفتارهای نادرست و نامطلوب   دانش آموزان در کلاس اقدام پژوهی حاضر شامل کلیه موارد مورد نیاز و فاکتورهای لازم در چارت مورد قبول آموزش و پرورش میباشد. این اقدام پژوهی کامل و شامل کلیه بخش های مورد نیاز در بخشنامه شیوه نامه معلم پژوهنده میباشد . فرمت فایل: ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 12           فهرست مطالب چکیده واژگان کلیدی : مقدمه   اهداف : گردآوری اطلاعات(شواهد اول ): تجزیه وتحلیل داده ها : خلاصه یافته های اولیه : چگونگی ایجادراه حلها : اقدامات لازم برای پیشگیری ازرفتارهای نامطلوب دانش آموزان : اقدامات پیشگیرانه مطلوب دارای این ویژگی هستند : ارائه پاسخهای راهبردی به رفتارهای نامطلوب دانش آموزان : گردآوری اطلاعات(شواهد دوم ): نتیجه گیری : منابع وماخذ :   چکیده توانایی اداره وهدایت کلاس،بخش مهمی ازکار هرمعلم وکلاس ونیزبسترمناسبی برای یادگیری است.به نظر میرسدمعلم برای اداره مطلوب ومنظم کلاس درس به دومهارت احتیاج دارد:یکی،برقراری ارتباط موثرومثبت بادانش آموزان ودیگری،مدیریت کلاس . این مدیر ...

توضیحات بیشتر »

اقدام پژوهی تاریخ، جذاب کردن کلاس

 اقدام پژوهی اقدام پژوهی چگونه ساعت تاريخ را براي خود و دانش‌آموزانم لذت بخش ساختم؟ اقدام پژوهی حاضر شامل کلیه موارد مورد نیاز و فاکتورهای لازم در چارت مورد قبول آموزش و پرورش میباشد. این اقدام پژوهی کامل و شامل کلیه بخش های مورد نیاز در بخشنامه شیوه نامه معلم پژوهنده میباشد . فرمت فایل: ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 28             فهرست مطالب چکیده مقدمه : بيان مسئله : گردآوری شواهد 1    هدف هاي کلي درس تاريخ در دوره متوسطه   الف) هدف هاي شناختي    هدف هاي درسي در پايه دوم متوسطه   ج) هدف هاي مهارتي    هدف هاي درسي در پايه سوم متوسطه   ج) هدف هاي مهارتي    توانايي نسبي براي تجزيه و تحليل رويدادهاي مهم تاريخي قرن هاي جديد و دوره معاصر و اوضاع کنوني جهان؛   1- تعريف و تبيين واژه‌هاي كليدي : 2- روش گردآوري اطلاعات : 3- اقدام راه حل پيشنهادي    4- ارزيابي نتايج گرداوری شواهد2 : برخي از اظهارنظرها به عنوان نمونه : بيان محدوديتها ارائه پيشنهادات & ...

توضیحات بیشتر »

اقدام پژوهی چگونه كلاس تاريخ را با نشاط و جذاب کردم؟

 اقدام پژوهی چگونه كلاس تاريخ را با نشاط و جذاب کردم؟ اقدام پژوهی حاضر شامل کلیه موارد مورد نیاز و فاکتورهای لازم در چارت مورد قبول آموزش و پرورش میباشد. این اقدام پژوهی کامل و شامل کلیه بخش های مورد نیاز در بخشنامه شیوه نامه معلم پژوهنده میباشد . فرمت فایل: ورد قابل ویرایش تعداد صفحه: 19         فهرست مطالب چکیده مقدمه : بيان مسئله : 1- تعريف و تبيين واژه‌هاي كليدي : 3- اقدام راه حل پيشنهادي    4- ارزيابي نتايج   (گردآوری شواهد 2 ): برخي از اظهارنظرها به عنوان نمونه : بيان محدوديتها ارائه پيشنهادات     منابع و پيشينه‌هاي مورد استفاده   چکیده از زماني كه به تدريس درس تاريخ‌ پرداختم، متوجه عدم علاقه و توجه برخي از دانش‌آموزان به كلاس شده‌ام؛ كه از درس، كتاب و معلم گريزان و بيشتر سعي دارند كه خودشان بصورت مستقل و بدون اتكا به معلم درس را فرا بگيرند. اين وضعيت چندان براي من و كلاس خوش آيند نبود بنابراين تصميم گرفتم تا آنجا كه مي‌توانم وضعيت نامطلوب را دچار تغيير و تحول ...

توضیحات بیشتر »

اقدام پژوهی درس علوم تجربی، شاداب کردن کلاس درس

 اقدام پژوهی چگونه توانستم کلاس درس علوم تجربی را برای فراگیرانم شاد و جذاب نمایم؟   اقدام پژوهی حاضر شامل کلیه موارد مورد نیاز و فاکتورهای لازم در چارت مورد قبول آموزش و پرورش میباشد. این اقدام پژوهی کامل و شامل کلیه بخش های مورد نیاز در بخشنامه شیوه نامه معلم پژوهنده میباشد . فرمت فایل: ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 28           چکیده :   کلاس‌های درس در یک دسته‌بندی کلی یا شاداب، جذاب و مخاطب‌پذیرند یا کسل‌کننده، خمود و مخاطب گریز یا معمولی و عادی. کلاس درسی که در آن به مؤلفه‌های جذابیت توجه نمی‌شود با گذشت زمان ممکن است کم‌کم سستی و کسل‌کنندگی در آن به چشم آید که گسست ارتباط بین دبیر و دانش‌آموز از روشن‌‌ترین پیامدهای ناگوار آن خواهد بود و نتایج آموزش را عقیم و بی‌اثر می‌سازد. سؤال اصلی و اساسی این است که چگونه می‌توان کلاس درس را جذاب، دلپذیر و خوشایند کرد تا نه فقط مقررات آموزشی، بلکه اشتیاق فراگیران برای یادگیری و حس کنجکاوی وحقیقت‌جویی آنان عمده‌ترین ...

توضیحات بیشتر »

چگونه با دانش آموزانم انگیزه تلاش را در کلاس ریاضی پیدا کردیم

چگونه با دانش آموزانم انگیزه تلاش را در کلاس ریاضی پیدا کردیم؟ اقدام پژوهی حاضر شامل کلیه موارد مورد نیاز و فاکتورهای لازم در چارت مورد قبول آموزش و پرورش میباشد. این اقدام پژوهی کامل و شامل کلیه بخش های مورد نیاز در بخشنامه شیوه نامه معلم پژوهنده میباشد . فرمت فایل: ورد قابل ویرایش تعداد صفحه: 39         فهرست مطالب توصیف وضع موجود جمع آوری شواهد 1   شناسائی مشکل وعلل آن   راه حل های پیشنهادی    اجرای راه حل های پیشنهادی    گردآوری شواهد 2   نتایج بدست آمده از این آزمون به شرح زیر است : نتایج امتحان پایانی به شرح زیر است : تجزیه وتحلیل نتایج بدست آمده (ارزیابی ) اعتباریابی در آمار بدست آمده در بررسی تعداد تجدیدی ها به تفکیک کلاس و آزمون داریم : اعتبار یابی با بررسی روند عملکردی دانش آموزان   نتیجه گیری    منابع ومآخـذ   توصیف وضع موجود در سال تحصیـلی …   پست بنـدی آموزش راهنـمائی ناحیه4 … به صورت عمومی برگزار گردید. به همین دلیل شانس انتخاب مدرسه ای را داشتم که کم ...

توضیحات بیشتر »

اقدام پژوهی چگونگی بهبود وضعیت دانش آموزان ضعیف کلاس

 اقدام پژوهی چگونه توانستم وضعیت درسی دانش آموزان ضعیف کلاسم را بهبود بخشم   اقدام پژوهی حاضر شامل کلیه موارد مورد نیاز و فاکتورهای لازم در چارت مورد قبول آموزش و پرورش میباشد. این اقدام پژوهی کامل و شامل کلیه بخش های مورد نیاز در بخشنامه شیوه نامه معلم پژوهنده میباشد . فرمت فایل: ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 33         فهرست مطالب چکیده مقدمه   توصیف وضع موجود   گرد آوری شواهد (1 )  الف : کسب نمرات     نمودار شماره1 :   نمودار ستونی میانگین نمرات مهر،آبان،آذر   ب : پرسش نامه   ج : مصاحبه با والدین    د : مصاحبه با همکاران    پیشینه تحقیق : تجزیه وتحلیل داده ها یافتن راه حل ها راه حل ها انتخاب طرح جدید و اجرای آن    روش اول: دادن برنامه ی درسی    روش دوم:تبادل نظررودرروی دانش آموز قوی با ضعیف    . روش سوم: تهیه فرم بررسی و نظارت بر تکالیف واموردرسی   توسط اولیا گردآوری شواهد (2 )  جدول شماره4:میانگین نمرات 5درس در نوبت دوم ...

توضیحات بیشتر »

اقدام پژوهی از بین بردن اضطراب دانش آموزان در کلاس

 اقدام پژوهی چگونه می توانم اضطراب فاطمه را در کلاس از بین ببرم؟ اقدام پژوهی حاضر شامل کلیه موارد مورد نیاز و فاکتورهای لازم در چارت مورد قبول آموزش و پرورش میباشد. این اقدام پژوهی کامل و شامل کلیه بخش های مورد نیاز در بخشنامه شیوه نامه معلم پژوهنده میباشد . فرمت فایل: ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 17         فهرست مطالب مقدمه : توصیف وضع موجود : جمع آوری شواهد 1   ۱ ـ مشاهده ی   رفتار فاطمه : ۲ ــ مصاحبه با فاطمه : ۳ ـ مصاحبه با همکاران : ۴ ـ   مصاحبه با معاون مدرسه خانم خاکی معاون پایه : ۵ ـ مصاحبه با مادر دانش آموز : ۶ ـ در اینترنت سایت www.aftabir.com  مقاله ی شبگو در مورد استرس اینطور آمده است : ۱ ــ استرس محیط : ۲ ــ بهداشت روانی معلم : ۳ ــ اصرار خانواده برای کسب نمرهی   بیشتر، درمان : ۱ ــ شناخت منشاء : ۲ ــ واداشتن به بیان : ۳ ــ واداشتن به اشتغال : ۴ ــ واداشتن به معاشرت : ۵ ــ تقویت روحیه : راه حلهای پیشنهادی    اجرای راه حل : گردآوری شواهد 2   نتیجه گیری    پیشن ...

توضیحات بیشتر »

اقدام پژوهی حل مشکلات املایی دانش آموز کلاس دوم دبستان

اقدام پژوهی حل مشکلات املایی دانش آموز کلاس دوم دبستان فرمت فایل: ورد تعداد صفحه: 12       چکیده:   موضوع پژوهش بنده در مورد رفع مشکلات املایی مرصاد یکی از دانش آموزان کلاس دوم دبستان شهیدفیاض بخش ناحیه 5تبریز می باشد.   مشکلا ت املایی مرصاد به شرح زیر می باشد:   1-عجله در نوشتن تکالیف درسی   2-داشتن حس ترس حین نوشتن املا   3-اختلال در حافظه دیداری   4-عدم استفاده از تشویق برای او حین تغییرات جزئی در ورقه املا       راه هایی که برای رفع این مشکل برگزیدم عبارتند از:   1-دعوت از اولیای مرصاد به مدرسه وصحبت با ایشان   2-مشاهده رفتارهای مرصادحین نوشتن املا وصحبت کردن با او   3-استفاده از انواع روشهای گفتن املا   4-توجه به مفهوم کلمات وجملات هنگام نوشتن   5-دادن برنامه درسی منظم وبازخورد های مناسب     مقدمه : نظر به اینکه درس املاء و به عبارت دیگر خواندن و نوشتن پایه ی کسب علم می باشد و دانش آموزی که در درس املاء ضعیف است عملاً در سایر دروس نیز حتی با وجود استعداد بالا قابلیت پیشر ...

توضیحات بیشتر »

اقدام پژوهی پیشگیری از رفتارهای نادرست و نامطلوب دانش آموزان در کلاس

 اقدام پژوهی پیشگیری از رفتارهای نادرست و نامطلوب   دانش آموزان در کلاس اقدام پژوهی حاضر شامل کلیه موارد مورد نیاز و فاکتورهای لازم در چارت مورد قبول آموزش و پرورش میباشد. این اقدام پژوهی کامل و شامل کلیه بخش های مورد نیاز در بخشنامه شیوه نامه معلم پژوهنده میباشد . فرمت فایل: ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 12           فهرست مطالب چکیده واژگان کلیدی : مقدمه   اهداف : گردآوری اطلاعات(شواهد اول ): تجزیه وتحلیل داده ها : خلاصه یافته های اولیه : چگونگی ایجادراه حلها : اقدامات لازم برای پیشگیری ازرفتارهای نامطلوب دانش آموزان : اقدامات پیشگیرانه مطلوب دارای این ویژگی هستند : ارائه پاسخهای راهبردی به رفتارهای نامطلوب دانش آموزان : گردآوری اطلاعات(شواهد دوم ): نتیجه گیری : منابع وماخذ :   چکیده توانایی اداره وهدایت کلاس،بخش مهمی ازکار هرمعلم وکلاس ونیزبسترمناسبی برای یادگیری است.به نظر میرسدمعلم برای اداره مطلوب ومنظم کلاس درس به دومهارت احتیاج دارد:یکی،برقراری ارتباط موثرومثبت بادانش آموزان ودیگری،مدیریت کلاس . این مدیر ...

توضیحات بیشتر »

تحقیق و بررسی در مورد چگونه مي توان ميزان يادگيري اثر كاهش فشار هوا بر نقطه جوش آب

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 15   چگونه مي توان ميزان يادگيري اثر كاهش فشار هوا بر نقطه جوش آب را در كلاس اول راهنمائي افزايش داد؟ پژوهشگر: سعيد محمدي سمت: دبير علوم تجربي آموزشگاه: شاهد المهدي شهرستان: خمين سال تحصيلي: 88-1387 فهرست مطالب عنوان صفحه مقدمه بيان مساله مشكل چيست؟ ويژگي گروههاي مورد پژوهش گردآوري اطلاعات(شواهد1) تحليل يافته هاي 1 برداشت از يافته هاي 1 گردآوري اطلاعات(شواهد 2) تحليل يافته هاي 2 برداشت از يافته هاي 2 فهرست منابع و ماخذ مقدمه دوره اي را كه در آن زندگي مي كنيم عصر مي كنيم انفجار اطلاعات مي نامند و فراگيران همواره زير بمباران اطلاعات از طريق راديو، تلويزيون، انواع كتب، روزنامه، مجلات، اينترنت و انواع نرم افزارهاي كامپيوتري و غيره مي باشند. كه در فرآيند ياددهي و يادگيري مي توان از اين رسانه ها در كنار كتاب درسي استفاده كرد. البته در مورد تدريس علوم تجربي روش مشاهده مستقيم و انجام آزمايش بهترين شيوه آموزش مي باشد. مخصوصا اگر ابزار و وسايل مشاهده و آزمايش داراي ويژگيهايي از قبيل: در دسترس بودن، ...

توضیحات بیشتر »
porno video Pendik escort maltepe escort porno izle bursa escort kurtkoy escort